Cơ sở pháp lý của việc yêu cầu cung cấp thông tin về đất đai

Chủ đề   RSS   
 • #458989 27/06/2017

  LSHoangPhuong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2017
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 480
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 13 lần


  Cơ sở pháp lý của việc yêu cầu cung cấp thông tin về đất đai

  Em có 1 vướng mắc, mong các Luật sư giải đáp cho em.

  Hiên nay, em đang đề nghị Ban giải phóng mặt bằng cung cấp thông tin liên quan đến:

  1. Hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình bà A.

  2. Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong quá trình thu hồi đất đối với gia đình bà A.

  Tuy nhiên, em chưa tìm thấy căn cứ pháp lý nào để làm cơ sở cho yêu cầu này.

  Mong các Luật sư chỉ giúp em !

  Cập nhật bởi LSHoangPhuong ngày 27/06/2017 02:23:00 CH
   
  17023 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #458997   27/06/2017

  hkhduy
  hkhduy
  Top 500
  Male
  Lớp 5

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:23/11/2014
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 7238
  Cảm ơn: 186
  Được cảm ơn 137 lần


  Theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai thì:

  Điều 11. Khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

  1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.

  2. Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

  3. Việc khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

  Điều 12. Trình tự, thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

  1. Việc nộp văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

  a) Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai;

  b) Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

  c) Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai.

  2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai tiếp nhận, xử lý và thông báo nghĩa vụ tài chính (trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho tổ chức, cá nhân biết.

  3. Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu.

  4. Thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện theo quy định sau:

  a) Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;

  b) Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

  Điều 13. Những trường hợp không cung cấp dữ liệu

  1. Văn bản, phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu mà nội dung không rõ ràng, cụ thể; yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định.

  2. Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể của cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu.

  3. Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp theo quy định của pháp luật.

  4. Không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  Điều 14. Khai thác dữ liệu bằng hình thức hợp đồng

  Đối với các trường hợp khai thác dữ liệu cần phải tổng hợp, xử lý trước khi cung cấp cho tổ chức, cá nhân thì phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu. Mẫu hợp đồng cung cấp, khai thác dữ liệu đất đai theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 15. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai

  1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

  Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

  Điều 16. Phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai

  1. Phí và chi phí phải trả để được cung cấp dữ liệu đất đai bao gồm các khoản sau:

  a) Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

  b) Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu;

  c) Chi phí gửi tài liệu (nếu có).

  2. Tổng cục Quản lý đất đai xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để cấp có thẩm quyền ban hành mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

  3. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân thông qua mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

   
  Báo quản trị |  
 • #459074   28/06/2017

  LSHoangPhuong
  LSHoangPhuong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2017
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 480
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 13 lần


  văn phòng ĐKDD hay UBND cấp xã nó không có thông tin về cái này b à. Cái này là do Ban giải phóng mặt bằng nắm giữ thông tin, nhưng họ bảo k có căn cứ pháp lý để họ phải cung cấp thông tin đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #459130   28/06/2017

  lythuyettinhbenvung
  lythuyettinhbenvung
  Top 200
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/05/2011
  Tổng số bài viết (314)
  Số điểm: 3376
  Cảm ơn: 44
  Được cảm ơn 131 lần


  Theo tôi bạn không có cơ sở nào để được cung cấp hồ sơ như bạn đề nghị vì:

  Hồ sơ bồi thường rất nhiều thông tin cá nhân của cá nhân, hộ gia đình phải thu hồi đất, cụ thể gồm các hồ sơ chính sau:

  - Giấy tờ pháp lý nhà đất: Giấy chứng nhận QSDĐ, hợp đồng mua bán, giấy tờ mua bán tay; các xác nhận của chính quyền địa phương trong quá trình sử dụng đất ...

  - Thông tin cá nhân của chủ sử dụng đất: hộ khầu, chứng minh nhân dân, tình trạng hôn nhân ...

  - Các bản đồ, bản vẽ nhà đất bồi thường ...

  - Các quyết định, thông báo, biên bản làm việc, văn bản xác nhận của cơ quan nhà nước liên quan đến việc thu hồi đất và nguồn ngốc quá trình sử dụng đất ...

  Một số hồ sơ giấy tờ trong quá trình phát hành đều phải niêm yết công khai tại địa phương (thời gian niêm yết tùy theo lại văn bản), một số thì gửi trực tiếp cho cá nhân bồi thường, một số do các nhân bồi thường cung cấp.

  Vì vậy riêng các giấy tờ liên quan đến thông tin cá nhân của người được bồi thường cơ quan nhà nước không thể cung cấp cho bạn khi chưa có sự đồng ý của chủ sử dụng đất. Còn các dữ liệu của là các văn bản cùa nhà nước thì cũng chẳng có ly do gì phải cung cấp cho bạn.

   Theo tôi bạn cần phải có văn bản ủy quyền của người bồi thường hoặc bạn có đơn từ khiếu lại, tranh chấp của bạn và người bồi thường mà nội dung đó cơ quan nhà nước thấy cần thiết thì họ sẽ xem lại để có cơ sở trả lời bạn, nhưng họ sẽ trả lời bạn bằng biên bản, văn bản chứ cũng không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn.

  Vài dòng góp ý, chúc bạn may mắn!

   

  Muốn làm anh hùng rạng núi sông

  Mộng tưởng đến nay vẫn không thành

  Thôi đành trở thành người khác biệt

  Một mình duy nhất một mình ta

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lythuyettinhbenvung vì bài viết hữu ích
  LSHoangPhuong (29/06/2017)
 • #459193   29/06/2017

  LSHoangPhuong
  LSHoangPhuong

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/06/2017
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 480
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 13 lần


  cảm ơn b :)

   
  Báo quản trị |  
 • #459272   29/06/2017

  TranTamDuc.1973
  TranTamDuc.1973
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2016
  Tổng số bài viết (1238)
  Số điểm: 9844
  Cảm ơn: 148
  Được cảm ơn 956 lần
  Moderator

  Chào bạn,

  Việc này đối với một Luật sư chuyên về dân sự thì rất đơn giản nhưng không tiện công khai cách thực hiện. Nếu bạn nói rõ lý do tại sao bạn cần biết hồ sơ của bà A thì tôi có thể chỉ cách cho bạn qua tin nhắn riêng. 

  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn TranTamDuc.1973 vì bài viết hữu ích
  LSHoangPhuong (03/07/2017) nguoinhaque009 (11/07/2017) xuantraneo (16/12/2018) Leemo (12/03/2019)
 • #488741   04/04/2018

  Hỏi

  Cho mình hỏi là chủ top đã gq được vấn đề này chưa? Vì mình cũng đang thắc mắc cđ này ạ?
   
  Báo quản trị |  
 • #553251   29/07/2020

  ngiamom
  ngiamom

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/09/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Theo mình có tham khảo ý kiến của 1 luật sư thì thông tin này thuộc trường hợp "Thông tin do cơ quan nhà nước tạo ra" theo Luật tiếp cận thông tin 2016, vì vậy nếu không thuộc trường hợp không được cung cấp của Luật thì bạn có thể yêu cầu họ cung cấp thông tin theo Luật này.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ngiamom vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2020)