CÓ QUYỀN THỎA THUẬN TRONG ĐIỀU LỆ NHƯ VẬY KHÔNG?

Chủ đề   RSS   
 • #331496 03/07/2014

  nickname2014
  Top 500
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2014
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 17 lần


  CÓ QUYỀN THỎA THUẬN TRONG ĐIỀU LỆ NHƯ VẬY KHÔNG?

  CÓ QUYỀN THỎA THUẬN TRONG ĐIỀU LỆ NHƯ VẬY KHÔNG?

   

  Điều 44. Chuyển nhượng phần vốn góp - Luật Doanh Nghiệp

  Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  1.      Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  2.      Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.

  Hỏi: 

  Ông Nguyễn Văn A cùng với các thành viên B, C, D, E,F của Công ty TNHH có thể thỏa thuận như sau không " Về phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn A, Ông A có quyền chuyển nhượng cho người không phải là thành viên của Công ty bất cứ khi nào mà không cần phải chào bán cho các thành viên công ty trước"

  Quan điểm thứ nhất cho rằng: thỏa thuận này trái luật tại khoản 1 điều 44 LDN vì theo luật là phải chào bán cho TV trước.

  Quan điểm thứ hai là: thỏa thuận này hoàn toàn hợp pháp, vì chỉ đọc đến khoản 1 Điều 44 khi điều lệ không có quy định

  Hỏi: QUAN ĐIỂM NÀO ĐÚNG KHI XÃY RA TRANH CHẤP

   
  3314 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #331500   03/07/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Chào bạn,

  1.  Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  Đây là quy định bất buộc. Trong thực tế khi làm thủ tục tại sở KHĐT thì PHẢI có biên bản thể hiện các cổ đông khác không đồng ý mua. 

   
  Báo quản trị |  
 • #331504   04/07/2014

  nickname2014
  nickname2014
  Top 500
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/03/2014
  Tổng số bài viết (105)
  Số điểm: 1790
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 17 lần


  Nhưng rõ ràng đây là quyền tự do cam kết, tự do thỏa thuận của họ mà. Tại sao PL lại can thiệp như thế.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #331507   04/07/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Chào bạn.

  Theo luật doanh nghiệp :

  Điều 22. Nội dung Điều lệ công ty

  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

  2. Ngành, nghề kinh doanh.

  3. Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ.

  4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

  5. Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần.

  6. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần.

  7. Cơ cấu tổ chức quản lý.

  8. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

  9. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.

  10. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên.

  11. Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần.

  12. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh.

  13. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty.

  14. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

  15. Họ, tên, chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của chủ sở hữu công ty, của các thành viên hoặc người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

  16. Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

   

  Do đó trường hợp trong tình huống bạn nêu thì các thành viên không được thỏa thuận trái quy định của pháp luật..

  Khi mở một doanh nghiệp thì mọi người đều thích cùng góp vốn chung với những người hợp tác thuận thảo với nhau, để thuận lợi khi làm ăn. Nếu đột nhiên có thành viên chuyễn nhượng vốn minh cho người khác, không thuận thảo, mà lại mâu thuẩn, thậm chí thù nghịch với các thành viên khác thì chắc chắn sẽ gây khó khăn và bất lợi cho việc làm ăn, kinh doanh của doanh nghiệp.:'(

   
  Báo quản trị |  
 • #331599   04/07/2014

  sonchitan
  sonchitan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2014
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 4 lần


  Gửi bạn!

  Bản chất loại hình công ty TNHH có tính "đóng" hơn so với loại hình công ty cồ phần, do đó, đối với điều khoản chuyển nhượng vốn, luật quy định các thành viên góp vốn trong công ty TNHH phải ưu tiên chào bán cho các thành viên trước (khác vối công ty cổ phần chỉ hạn chế 03 năm đầu, sau 03 năm luật cho phép chuyển nhượng thoải mái).

  Các bên có thể thỏa thuận nhưng không được trái luật bạn nhé.

  Trân trọng! 

  Luật sư: SƠN CHÍ TÂN

  CÔNG TY LUẬT NÉT VIỆT (NETVIET LAW FIRM)

  120-122 Đường D1, P.25, Bình Thạnh, TP.HCM.

  www.luatnetviet.vn, email: chitan@luatnetviet.vn

   
  Báo quản trị |  
 • #331614   04/07/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  Luật đã quy định Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại ", do đó nếu không chào bán mà thõa thuận:"Về phần vốn góp của Ông Nguyễn Văn A, Ông A có quyền chuyển nhượng cho người không phải là thành viên của Công ty bất cứ khi nào mà không cần phải chào bán cho các thành viên công ty trước" là thõa thuận trái với quy định.

  Nhưng nếu không phải là thõa thuận, mà các thành viên khác có văn bản từ chối nhận chuyễn nhượng phần vốn góp của ông A ngay từ đầu thì không trái pháp luật

  -Nghĩa vụ của ông A thì ông A phải chào bán cho các thành viên khác.

  -Quyền được nhận chuyễn nhượng của các thành viên thì họ có quyền từ bỏ không thực hiện mà không cần sự chấp nhận của ông A (thành thoã thuận).

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hungmaiusa vì bài viết hữu ích
  ntdieu (04/07/2014)