DanLuat 2015

Cơ quan quản lý có quyền biết ai là thành viên HĐQT CTCP?

Chủ đề   RSS   
 • #415447 11/02/2016

  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Cơ quan quản lý có quyền biết ai là thành viên HĐQT CTCP?

  Hi các luật sư, từ khi Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, bổ sung quy định đối với CTCP tại Điều 12, theo đó: "Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:
  1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;"
   
  Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cũng bổ sung quy định:
  "Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn về việc thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp:
  a) Thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;"
   
  Nhưng mà:
   
  Hiện nay Luật doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan lại không thấy quy định nào về việc CPTP phải kê khai thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nên nảy sinh ra tình huống pháp lý là nếu có thay đổi thông tin của thành viên HĐQT (CTCP), nên quy định này đặt ra để làm gì ạ khi mà thông tin gốc cơ quan quản lý không có thì sao mà biết khi nào có thay đổi thành viên HĐQT?
   
  (Theo quy định hiện hành thì cơ quan quản lý chỉ có quyền biết (hoặc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin để biết) thông tin cổ đông, người đại diện theo pháp luật của CTCP, chứ không có quyền biết thông tin thành viên HĐQT của công ty, trừ trường hợp thành viên HĐQT nào đồng thời là người đại diện theo pháp luật tức họ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì cơ quan quản lý đương nhiên biết thông tin của thành viên HĐQT này mà thôi)
   
  Câu hỏi đặt ra: Cơ quan quản lý có quyền biết, hoặc yêu cầu doanh nghiệp kê khai để biết, ai là thành viên HĐQT CTCP?
   
  3087 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #415476   12/02/2016

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4081)
  Số điểm: 31521
  Cảm ơn: 919
  Được cảm ơn 1899 lần


  Mickeycute viết:

  (Theo quy định hiện hành thì cơ quan quản lý chỉ có quyền biết (hoặc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin để biết) thông tin cổ đông, người đại diện theo pháp luật của CTCP, chứ không có quyền biết thông tin thành viên HĐQT của công ty, trừ trường hợp thành viên HĐQT nào đồng thời là người đại diện theo pháp luật tức họ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì cơ quan quản lý đương nhiên biết thông tin của thành viên HĐQT này mà thôi)
   
  Câu hỏi đặt ra: Cơ quan quản lý có quyền biết, hoặc yêu cầu doanh nghiệp kê khai để biết, ai là thành viên HĐQT CTCP?

  Chào bạn.

  Theo luật doanh nghiệp hiện hành:

  Điều 12. Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

  Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

  1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

  2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Việc bạn cho là "cơ quan quản lý chỉ có quyền biết (hoặc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin để biết) thông tin cổ đông, người đại diện theo pháp luật của CTCP, chứ không có quyền biết thông tin thành viên HĐQT của công ty, trừ trường hợp thành viên HĐQT nào đồng thời là người đại diện theo pháp luật tức họ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì cơ quan quản lý đương nhiên biết thông tin của thành viên HĐQT này mà thôi)" là không có cơ sở.

   
  Báo quản trị |  
 • #415482   13/02/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  hungmaiusa viết:

   

  Mickeycute viết:

   

  (Theo quy định hiện hành thì cơ quan quản lý chỉ có quyền biết (hoặc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin để biết) thông tin cổ đông, người đại diện theo pháp luật của CTCP, chứ không có quyền biết thông tin thành viên HĐQT của công ty, trừ trường hợp thành viên HĐQT nào đồng thời là người đại diện theo pháp luật tức họ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì cơ quan quản lý đương nhiên biết thông tin của thành viên HĐQT này mà thôi)
   
  Câu hỏi đặt ra: Cơ quan quản lý có quyền biết, hoặc yêu cầu doanh nghiệp kê khai để biết, ai là thành viên HĐQT CTCP?

   

   

  Chào bạn.

  Theo luật doanh nghiệp hiện hành:

  Điều 12. Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

  Doanh nghiệp phải báo cáo Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có thay đổi thông tin về họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của những người sau đây:

  1. Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;

  2. Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;

  3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

  Việc bạn cho là "cơ quan quản lý chỉ có quyền biết (hoặc yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin để biết) thông tin cổ đông, người đại diện theo pháp luật của CTCP, chứ không có quyền biết thông tin thành viên HĐQT của công ty, trừ trường hợp thành viên HĐQT nào đồng thời là người đại diện theo pháp luật tức họ giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thì cơ quan quản lý đương nhiên biết thông tin của thành viên HĐQT này mà thôi)" là không có cơ sở.

  Luật sư ơi, nếu có thay đổi thông tin thì mới phải báo cáo, chứ khi đăng ký thành lập thì doanh nghiệp không phải báo cáo, mà như vậy thì Cơ quan đăng ký kinh doanh không biết ai là Thành viên HĐQT, vậy nếu trong trường hợp có thay đổi thông tin Thành viên HĐQT mà doanh nghiệp không báo cáo thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng không có thông tin ban đầu đã đăng ký để mà biết được là doanh nghiệp có thay đổi thông tin Thành viên HĐQT mà không báo cáo. Như vậy là xảy ra tình huống luẩn quẩn luật sư ạ.

  Nếu là Người đại diện theo pháp luật thì ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp đã phải kê khai thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh rồi. Nếu là cổ đông sáng lập thì ngay từ khi thành lập, Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng đã nắm được, nếu là cổ đông công ty thì theo Điều 11 Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp phải lưu giữ "Sổ đăng ký cổ đông" trong đó có thông tin của cổ đông (họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân...). Nhưng Điều 11 cũng không quy định doanh nghiệp phải lưu giữ danh sách, thông tin Thành viên HĐQT.

  Vì vậy chưa tìm ra quy định nào nói Cơ quan đăng ký kinh doanh biết đươc ai là Thành viên HĐQT CTCP (trừ Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc)?

   
  Báo quản trị |  
 • #415483   13/02/2016

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4081)
  Số điểm: 31521
  Cảm ơn: 919
  Được cảm ơn 1899 lần


  Mickeycute viết:

  Luật sư ơi, nếu có thay đổi thông tin thì mới phải báo cáo, chứ khi đăng ký thành lập thì doanh nghiệp không phải báo cáo, mà như vậy thì Cơ quan đăng ký kinh doanh không biết ai là Thành viên HĐQT, vậy nếu trong trường hợp có thay đổi thông tin Thành viên HĐQT mà doanh nghiệp không báo cáo thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng không có thông tin ban đầu đã đăng ký để mà biết được là doanh nghiệp có thay đổi thông tin Thành viên HĐQT mà không báo cáo. Như vậy là xảy ra tình huống luẩn quẩn luật sư ạ.

  Nếu là Người đại diện theo pháp luật thì ngay từ khi thành lập, doanh nghiệp đã phải kê khai thông tin cho Cơ quan đăng ký kinh doanh rồi. Nếu là cổ đông sáng lập thì ngay từ khi thành lập, Cơ quan đăng ký kinh doanh cũng đã nắm được, nếu là cổ đông công ty thì theo Điều 11 Luật doanh nghiệp, doanh nghiệp phải lưu giữ "Sổ đăng ký cổ đông" trong đó có thông tin của cổ đông (họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân...). Nhưng Điều 11 cũng không quy định doanh nghiệp phải lưu giữ danh sách, thông tin Thành viên HĐQT.

  Vì vậy chưa tìm ra quy định nào nói Cơ quan đăng ký kinh doanh biết đươc ai là Thành viên HĐQT CTCP (trừ Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc)?

  Chào bạn.

  Luật thì không có gì "luẩn quẩn" cả. Chỉ vì cách hiểu của bạn "luẩn quẩn" mà thôi.

  Theo luật doanh nghiệp:

  Điều 149. Hội đồng quản trị

  1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  Điều 149. Hội đồng quản trị

  2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

  Như vậy, chỉ sau khi công ty thành lập thì mới có HĐQT để nhân danh công ty mà hoạt động. 

  Khi đăng ký thành lập thì chưa có HĐQT, sau khi thành lập và hoạt động thì có bầu ra HĐQT; đó chính là "có thay đổi thông tin" doanh nghiệp nên phải báo cáo theo quy định. 

   
  Báo quản trị |  
 • #415489   13/02/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  hungmaiusa viết:

  Chào bạn.

  ...

  Khi đăng ký thành lập thì chưa có HĐQT, sau khi thành lập và hoạt động thì có bầu ra HĐQT; đó chính là "có thay đổi thông tin" doanh nghiệp nên phải báo cáo theo quy định. 

  Luật sư ơi, cơ quan quản lý Nhà nước mà hiểu theo cách đó thì chết doanh nghiệp ạ. Vì theo cách hiểu thông thường thì thay đổi khi mà đã có (thành viên HĐQT) nay thay đổi (thành viên HĐQT) thì mới gọi là thay đổi, vì ở đây ngôn ngữ không rõ ràng ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #415498   13/02/2016

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4081)
  Số điểm: 31521
  Cảm ơn: 919
  Được cảm ơn 1899 lần


   

  Mickeycute viết:

   

  Luật sư ơi, cơ quan quản lý Nhà nước mà hiểu theo cách đó thì chết doanh nghiệp ạ. Vì theo cách hiểu thông thường thì thay đổi khi mà đã có (thành viên HĐQT) nay thay đổi (thành viên HĐQT) thì mới gọi là thay đổi, vì ở đây ngôn ngữ không rõ ràng ạ

   

   

  Đồng ý với ý kiến này của bạn.

  Giả sử nếu sau này muốn gia nhập làm thành viên của DÂN LUẬT thì phải đóng mỗi tháng 5 triệu đồng thì vẫn xem như là bình thường, không có gì thay đổi vì trước kia không có bây giờ mới có nên không phải là thay đổi

  @ Nếu trước đây không có nhưng bây giờ có mà không gọi là "thay đổi" thì gọi là gì vậy bạn?

  Cập nhật bởi hungmaiusa ngày 13/02/2016 09:21:55 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #415523   14/02/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  hungmaiusa viết:

   

  Mickeycute viết:

   

  Luật sư ơi, cơ quan quản lý Nhà nước mà hiểu theo cách đó thì chết doanh nghiệp ạ. Vì theo cách hiểu thông thường thì thay đổi khi mà đã có (thành viên HĐQT) nay thay đổi (thành viên HĐQT) thì mới gọi là thay đổi, vì ở đây ngôn ngữ không rõ ràng ạ

   

   

  Đồng ý với ý kiến này của bạn.

  Giả sử nếu sau này muốn gia nhập làm thành viên của DÂN LUẬT thì phải đóng mỗi tháng 5 triệu đồng thì vẫn xem như là bình thường, không có gì thay đổi vì trước kia không có bây giờ mới có nên không phải là thay đổi

  @ Nếu trước đây không có nhưng bây giờ có mà không gọi là "thay đổi" thì gọi là gì vậy bạn?

   

  Thì gọi là có biến động luật sư ạ, hihi =))?

   
  Báo quản trị |  
 • #415527   14/02/2016

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4081)
  Số điểm: 31521
  Cảm ơn: 919
  Được cảm ơn 1899 lần


  Mickeycute viết:

   

  hungmaiusa viết:

  @ Nếu trước đây không có nhưng bây giờ có mà không gọi là "thay đổi" thì gọi là gì vậy bạn?

   

   

  Thì gọi là có biến động luật sư ạ, hihi =))?

   

  Tôi nghĩ là sau này khi đi làm sẽ có nhiều "biến động" về việc làm của bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #415533   14/02/2016

  Mickeycute
  Mickeycute
  Top 100
  Male
  Lớp 7

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/01/2013
  Tổng số bài viết (523)
  Số điểm: 9938
  Cảm ơn: 185
  Được cảm ơn 52 lần


  Luật sự hungmai ơi, ví dụ số thành viên từ 0 đến nay bầu được thành 5 thì là biến động (số lượng), còn Luật doanh nghiệp chỉ quy định báo cáo về họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số thẻ căn cước, chứ không quy định báo cáo về số lượng ạ? :-D Có đúng không ạ? Thay đổi từ 0 người lên 5 người thì không gọi là thay đổi về họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số thẻ căn cước có đúng không ạ

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-