Cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết vi phạm bảo vệ người tiêu dùng

Chủ đề   RSS   
 • #396949 19/08/2015

  Cơ quan nào có trách nhiệm giải quyết vi phạm bảo vệ người tiêu dùng

  Tôi muốn hỏi về luật bảo vệ người tiêu dùng nói chung và trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thực phẩm nói riêng. Nếu quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm thì cơ quan tổ chức nào chịu trách nhiệm giải quyết sự việc này? Các hình thức xử lí vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng (đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm)?

  Xin cảm ơn!

   
  2619 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #440542   04/11/2016

  menbean
  menbean

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:10/03/2016
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 6 lần


  Chào bạn,

  Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Về vấn đề bạn thắc mắc, dựa trên các thông tin bạn cung cấp, tôi có một số trao đổi, góp ý với bạn như sau:

  -          Thứ nhất về các hình thức xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng:

  Theo Điều 11 Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010 quy định:

  Điều 11. Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  1. Cá nhân vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  2. Tổ chức vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  3. Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

   

  - Thứ hai về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm:

  Theo Điều 6 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định:

  Điều 6. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

  1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

  2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật này hoặc các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  3. Mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm thì mức phạt được áp dụng không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm; tiền thu được do vi phạm mà có bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

  4. Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm quy định tại Điều này.

   

  -      Vấn đề tiếp theo, Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2010 quy định về các phương thức giải quyết  giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

  Điều 30. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

  1. Tranh chấp phát sinh giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được giải quyết thông qua:

  a) Thương lượng;

  b) Hòa giải;

  c) Trọng tài;

  d) Tòa án.

  2. Không được thương lượng, hòa giải trong trường hợp tranh chấp gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích của nhiều người tiêu dùng, lợi ích công cộng.

   

  Điều 31. Thương lượng

  1. Người tiêu dùng có quyền gửi yêu cầu đến tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ để thương lượng khi cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận, tiến hành thương lượng với người tiêu dùng trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

  Điều 33. Hòa giải

  Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng có quyền thỏa thuận lựa chọn bên thứ ba là cá nhân hoặc tổ chức hòa giải để thực hiện việc hòa giải.

  Điều 34. Nguyên tắc thực hiện hòa giải

  1. Bảo đảm khách quan, trung thực, thiện chí, không được ép buộc, lừa dối.

  2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hòa giải, các bên tham gia hòa giải phải bảo đảm bí mật thông tin liên quan đến việc hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  Điều 35. Tổ chức hòa giải

  Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ được thành lập tổ chức hòa giải để giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

  Điều 41. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

  1. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vụ án mà bên khởi kiện là người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật này.

  2. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục đơn giản quy định trong pháp luật về tố tụng dân sự khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Cá nhân là người tiêu dùng khởi kiện; tổ chức, cá nhân trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị khởi kiện;

  b) Vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng;

  c) Giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng.

  Trên đây là 4 cách người tiêu dùng có quyền lựa chọn bất kể hình thức giải quyết nào để đảm bảo quyền lợi của mình, và các cơ quan tương ứng đó sẽ có trách nhiệm giải quyết.

   
  Báo quản trị |