Cơ quan nào, chứng thực giấy tờ gì, bao nhiêu tiền: Xem toàn bộ tại đây

Chủ đề   RSS   
 • #528430 17/09/2019

  BachHoLS
  Top 200
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (400)
  Số điểm: 12659
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 597 lần
  SMod

  Cơ quan nào, chứng thực giấy tờ gì, bao nhiêu tiền: Xem toàn bộ tại đây

  Cơ quan nào, chứng thực giấy tờ gì, bao nhiêu tiền: Xem toàn bộ tại đây

  Để tránh tình trạng chứng thực mỗi nơi mỗi khác chúng ta hãy tự trang bị cho mình những kiến thức để bảo vệ quyền lợi của mình. 

  Dưới đây là biểu phí chứng thực hiện hành, mời bạn cùng tham khảo:

  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Mức thu

  Cơ quan thực hiện

  A. Thủ tục hành chính áp dụng chung

  1

  Cấp bản sao từ sổ gốc

  Không

  Các cơ quan, tổ chức quản lý sổ gốc

  2

  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

  + Tại Phòng Tư pháp, UBND cấp xã: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính.

  + Tại cơ quan đại diện: 10 USD/bản;

  + Tại Tổ chức hành nghề công chứng: 02 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 01 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

   

  Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, Cơ quan đại diện, Tổ chức hành nghề công chứng[4]

  3

  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

  + Tại Phòng Tư pháp: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính;

  + Tại cơ quan đại diện: 10 USD/bản;

  + Tại Tổ chức hành nghề công chứng: 02 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 01 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

   

  Phòng Tư pháp, Cơ quan đại diện, Tổ chức hành nghề công chứng

  4

  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

  + Tại Phòng Tư pháp và UBND cấp xã: 10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được tính là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

  + Tại cơ quan đại diện: 10 USD/bản

  + Tại Tổ chức hành nghề công chứng: Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10 nghìn đồng/trường hợp (trường hợp hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

   

  Phòng Tư pháp, UBND cấp xã, Cơ quan đại diện, Tổ chức hành nghề công chứng

  5

  Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

  30.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

  Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

  6

  Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

  25.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

  Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

  7

  Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

   2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản. Trang là căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính.

  Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

  B. Thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan đại diện

  1

  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

  10 USD/bản

  Cơ quan đại diện

  2

  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

  10 USD/bản

  Cơ quan đại diện

  C. Thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực

  1.

  Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.

  2.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản.

  Công chứng viên

  2.

  Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

   10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).

  Công chứng viên

  D. Thủ tục hành chính cấp huyện

  1

  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

  10.000 đồng/trường hợp

  Phòng Tư pháp

  2

  Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

  10.000 đồng/trường hợp

  Phòng Tư pháp

  3

  Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

  50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

  Phòng Tư pháp

  4

  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

   50.000 đồng/văn bản

  Phòng Tư pháp

  5

  Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

  50.000 đồng/văn bản

  Phòng Tư pháp

  E. Thủ tục hành chính cấp xã

  1

  Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

  50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  2

  Chứng thực di chúc

  50.000 đồng/di chúc.

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  3

  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

  50.000 đồng/văn bản.

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  4

  Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

  50.000 đồng/văn bản

  Ủy ban nhân dân cấp xã

  5

  Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

  50.000 đồng/văn bản

  Ủy ban nhân dân cấp xã

   

  Căn cứ: Quyết định 1024/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

   

   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  8702 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận