DanLuat 2015

Cơ quan cấp phép Việt Nam có cần phải chờ bản án của nước ngoài không?

Chủ đề   RSS   
 • #209208 24/08/2012

  Cơ quan cấp phép Việt Nam có cần phải chờ bản án của nước ngoài không?

  Cty chúng tôi là Cty TNHH 2 thành viên, có vốn đầu tư của nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có thuê Ông A làm đại diện theo pháp luật, kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc của Cty TNHH (Ông A nắm giữ con dấu của Cty TNHH). Trong quá trình hoạt động, Ông A đã bòn rút tiền của Cty TNHH, Nhà đầu tư nước ngoài quyết định thay Ông A, nhưng khi làm hồ sơ đăng ký thay đổi thì Ông A không chịu ký tên và đóng dấu của Cty lên Biên bản họp HĐTV và Nghị quyết của HĐTV, (mặc dù Biên bản và Nghị quyết đã được tất cả thành viên Cty thông qua và biểu quyết). Và hiện tại Ông A dang tham gia vụ kiện tại nước ngoài (V/v bòn rút tiền của Cty).

  Cty TNHH gửi hồ sơ đăng ký lên Sở kế hoạch đầu tư đề nghị cấp giấy phép, Sở ra thông báo không cấp giấy phép với 2 lý do:

  - Ông A đang tham gia vụ án nước ngoài nên không cấp giấy phép? và phải chờ đến khi nào vụ án nước ngoài được giải quyết xong mới tiến hành xem xét cấp giấy phép?

  - Phê duyệt nội bộ chưa hợp lý?

  Tôi đồng ý với lý do 2, nhưng lại không hiểu tạo sao Sở lại đưa ra lý do 1? Làm sao để kiện đòi lại con dấu của Cty? và tại sao cơ quan cấp phép của Việt Nam lại phải chờ bản án của nước ngoài? cơ sơ pháp lý là gì?

   
  1434 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-