DanLuat 2015

Cổ Phiếu

Chủ đề   RSS   
 • #68018 11/11/2010

  Dzungzero

  Male
  Chồi

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:08/01/2010
  Tổng số bài viết (51)
  Số điểm: 1090
  Cảm ơn: 15
  Được cảm ơn 1 lần


  Cổ Phiếu

  Xin hỏi Luật sư vấn đề như sau:
     1. Chủ tịch hội đồng quản trị không phải là đại diện theo pháp luật nhưng ký tên trên cổ phiếu. Sau đó cổ phiếu phát hành ra công chúng. Vậy cổ phiếu đó có giá trị hay không?
     2. Có cách nào để cổ phiếu đó hợp pháp? Căn cứ pháp luật.
   
  4116 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #68050   11/11/2010

  kienlawyer
  kienlawyer
  Top 200
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2009
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 4455
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 69 lần


  Chào bạn!

  1. Cổ phiếu hợp lệ là cổ phiếu phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Như vậy, trường hợp của bạn Cổ phiếu không có giá trị pháp lý. Ngoài ra, Cổ phiếu còn phải có một số nội dung như quy định tại điều 85 Luật doanh nghiệp:

  "Điều 85. Cổ phiếu
  1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu có thể ghi tên hoặc không ghi tên. Cổ phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  b) Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  c) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;
  d) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;
  đ) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức đối với cổ phiếu có ghi tên;
  e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
  g) Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty;
  h) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;
  i) Các nội dung khác theo quy định tại các điều 81, 82 và 83 của Luật này đối với cổ phiếu của cổ phần ưu đãi.
  2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với công ty".

  Lưu ý: Ở đây việc không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật Công ty không phải là sai xót về nội dung hay hình thức mà đó được coi là vi phạm về chủ thể ban hành cổ phiếu và cổ phiếu không có hiệu lực.

  2. Để cổ phiếu có hiệu lực: Có chữ ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật vào cổ phiếu đó và đóng dấu Công ty.

  Trân Trọng.

  Luật sư Đặng gia Kiên

  Công ty tư vấn Luật LINCON & Brothers

  Mobile: 0986 99 8668

  Email: kien.danggia@gmail.com

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-