Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #119832 25/07/2011

  Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

  Xin hỏi luật sư:
  Lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
  Công ty tôi đang làm việc hiện là Công ty TNHH một thành viên Thương mại miền núi Thanh Hóa mới được chuyển đổi từ DNNN vào cuối năm 2010.
  Vậy xin hỏi luật sư thời gian nào thì Công ty tôi đang làm việc chuyển đổi thành Công ty cổ phần ?
  Xin chân thành cảm ơn!
   
  6136 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #120335   27/07/2011

  phamthanhtaimd
  phamthanhtaimd
  Top 150
  Male


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/11/2008
  Tổng số bài viết (437)
  Số điểm: 2279
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  Chào bạn!

  Theo quy định tại Điều 166 Luật Doanh nghiệp năm 2005:

  “1. Thực hiện theo lộ trình chuyển đổi hằng năm, nhưng chậm nhất trong thời hạn bốn năm kể từ ngày Luật này có hiệu lực, các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật này.

  Chính phủ quy định và hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển đổi.”

  Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn đã chuyển đổi từ DNNN sang Công ty TNHH một thành viên theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 25/2010/NĐ-CP ngày 19/03/2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu: “5. Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có các quyền, nghĩa vụ quy định tại các Điều 64, 65 và 66 Luật Doanh nghiệp, Nghị định này và Điều lệ công ty”. Theo đó thì Điều 64 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định về quyền của chủ sở hữu công ty: “Chủ sở hữu công ty có quyền quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty”.

  Các trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005, trong đó có chuyển đổi công ty, Điều 154 về chuyển đổi công ty quy định : “Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:

   1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;

   2. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

   3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

   Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.”

  Như vậy khi công ty bạn hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật nói trên thì sẽ được chuyển đổi thành cô ty cổ phần.

  Trân trọng!

  Luật sư-Thạc sỹ luật học Phạm Thành Tài

  - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.

  ĐC: Tầng 1, Nhà C, Đền Lừ 1, quận Hoàng Mai, HN.

  ĐT: 04.36342301/0913378662 - 0904883477

  Email: pttailawyer@yahoo.com/luatphamdanh@gmail.com

  Web: http://luatphamdanh.net/luatsuhonnhan.com

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

LS-Th.S luật học Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh – Đoàn luật sư TP Hà Nội.

ĐC: 18, Lô3, Đền Lừ 1, quận Hoàng Mai, HN - Web: http://luatphamdanh.net

ĐT: 04.36342301/0913378662 - 0904883477 - Email: pttailawyer@yahoo.com/lsphamtai@luatphamdanh.net