Có phải mọi phán quyết của trọng tài nước ngoài đều được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam ?

Chủ đề   RSS   
 • #433465 13/08/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 110 lần


  Có phải mọi phán quyết của trọng tài nước ngoài đều được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam ?

  Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung để khắc phục bất cập trong thực tiễn thi hành BLTTDS 2004, đảm bảo phù hợp với Luật Trọng tài thương mại, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước New York năm 1958 (về công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài (TTNN)

  BLTTDS 2015 quy định cụ thể phán quyết của TTNN được xem xét công nhận và cho thi hành ở Việt Nam gồm: Phán quyết của TTNN mà nước đó và Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế về công nhận và cho thi hành phán quyết của TTNN. Phán quyết của TTNN không thuộc trường hợp trên thì thực hiện nguyên tắc “có đi có lại”.

  BLTTDS 2015 cũng quy định điều kiện phán quyết của TTNN được xem xét công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phải là phán quyết cuối cùng của hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp, chấm dứt tố tụng trọng tài và có hiệu lực thi hành.

  BLTTDS 2015 còn quy định quyền yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của TTNN. Theo đó, người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền yêu cầu tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của TTNN nếu cá nhân phải thi hành cư trú, làm việc tại Việt Nam hoặc cơ quan, tổ chức phải thi hành có trụ sở chính tại Việt Nam hoặc tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết của TTNN có tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu.

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  5010 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận