Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ ngang?

Chủ đề   RSS   
 • #539427 27/02/2020

  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (432)
  Số điểm: 2957
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 66 lần


  Có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động nghỉ ngang?

  Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không theo các trường hợp quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 (tức là, người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật); thì, khi người lao động tự ý nghỉ việc doanh nghiệp cần thực hiện ngay thủ tục báo giảm lao động đến cơ quan bảo hiểm để thông báo giảm số lượng người lao động tham gia đóng bảo hiểm.

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017:

  "Điều 42. Quản lý đối tượng

  ...

  4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH. [...]"

  Quy định trên chỉ đề cập đến BHXH mà không nêu rõ loại bảo hiểm; tuy nhiên, có thể hiểu rằng trong tháng đó, người lao động không làm việc và không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên thì doanh nghiệp sẽ không phải đóng các loại bảo hiểm bắt buộc bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

  Riêng với bảo hiểm y tế, căn cứ theo Điểm 9.7, Mục 9 Công văn 1734/BHXH-QLT năm 2017 hướng dẫn về trường hợp báo giảm lao động thì:

  Khi có phát sinh giảm người lao động, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan bảo hiểm xã hội (sau đây viết tắt là BHXH) qua hệ thống giao dịch điện tử ngay trong tháng (tính đến ngày cuối cùng của tháng đó). Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng giảm thì phải phải đóng hết giá trị thẻ bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT) của tháng kế tiếp và thẻ có giá trị sử dụng hết tháng đó. Cơ quan BHXH không thu hồi thẻ các trường hợp báo giảm.

   

   

   
  447 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận