Có là Viên chức nữa không?

Chủ đề   RSS   
 • #428996 24/06/2016

  UTT

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/06/2016
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có là Viên chức nữa không?

  Năm 2007 tôi trúng tuyển Viên chức và công tác tại một Trường đại học. Đến năm 2010, tôi được một công ty Nhà nước (đã cổ phần hóa) tiếp nhận về công tác. Như vậy, từ thời điểm này tôi có còn là viên chức nữa không? Quy định pháp luật nào?

   

   
  2653 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #429005   24/06/2016

  comay_vh
  comay_vh

  Female
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/12/2012
  Tổng số bài viết (65)
  Số điểm: 715
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 18 lần


  Căn cứ Khoản 4, Điều 28 Luật Viên chức 2010 và Điều 14, Thông tư số 15/2012/TT-BNV thì việc chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác:  

   (1) Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc. (2) Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản. Để chấm dứt tư cách viên chức thì viên chức phải chấm dứt hợp đồng làm việc đủ điều kiện nội dung tại (1) và điều kiện hình thức tại (2). Nếu hợp đồng làm việc của anh/chị chưa được xác nhận chấm dứt của hiệu trưởng trường đại học thì tư cách viên chức của chị vẫn còn.

   
  Báo quản trị |