Có giới hạn hợp đồng học việc không?

Chủ đề   RSS   
 • #497987 28/07/2018

  Có giới hạn hợp đồng học việc không?

  Tình huống:
  Cho em hỏi đối với nhân viên học việc, sau khi kết thúc 2 tuần học việc nhưng khả năng tiếp thu chậm, công ty có thể kéo dài thời gian học việc thêm 1 hoặc 2 tuần nữa không? nếu được thì công ty có trả lương học việc cho khoảng thời gian kéo dài này không? 2 bên có cần làm cam kết gì hay không? xin cảm ơn
  Trả lời:
  Theo quy định tại Điều 61 Bộ luật lao động 2012:
   
  "Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động
   
  1. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.
   
  Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
   
  Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
   
  2. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.
   
  3. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.
   
  4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.
   
  Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật lao động 2012:
   
  "Điều 27. Thời gian thử việc
   
  Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:
   
  1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
   
  2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
   
  3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác."
   
  Như vậy, về vấn đề học việc thì pháp luật không giới hạn về thời gian học việc, học nghề nên công ty chị có thể kéo dài thêm thời gian học việc của người học việc. Tuy nhiên, nếu công ty chị ký hợp đồng thử việc thì phải tuân thủ thời gian thử việc theo quy định trên. 
   
  6591 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514752   28/02/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Theo Bộ luật lao động hiện hành và các văn bản hướng dẫn có liên quan thì vấn đề "học việc" không được quy định, chỉ có quy định về "học nghề" và hợp đồng thử việc. Theo đó thì thời hạn học nghề cho người lao động thì pháp luật lao động không quy định, còn đối với hợp đồng thử việc, thì thời gian được quy định từng mức đối với một công việc và chỉ được ký 1 lần (hay nói cách khác là chị có thể ký nhiều lần với nhiều loại công việc khác nhau nhưng sẽ phải đảm bảo thời gian quy định).

   
  Báo quản trị |  
 • #515916   28/03/2019

  Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, cụ thể là Bộ luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thì không có điều khoản nào đề cập đến hợp đồng học việc cả. Tuy nhiên, không vì thể mà pháp luật lại không có điều chỉnh mối quan hệ học việc. Theo đó, cần phải xét cụ thể bản chất của học việc ở đây là như thế nào. Mình thấy bạn đã dẫn các quy định ở trên rồi thì học việc nó cũng chỉ hoặc là thử việc hoặc là học nghề mà thôi. Nếu là thử việc thì một công việc chỉ được thử 1 lần. Còn là học nghề thì không có giới hạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #522207   29/06/2019

  ph_ngoc
  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 75 lần


  Theo quy định trên thì không đặt ra vấn đề giới hạn số lần học nghề, tập nghề. Khác với hợp đồng thử việc chỉ được ký một lần đối với một công việc thì đối với việc học nghề, tập nghề có thể ký nhiều lần cho đến khi đủ điều kiện thì sẽ ký hợp đồng lao động. Bên cạnh đó, trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #522217   29/06/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5476
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 283 lần


  Theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định của pháp luật liên quan thì có khái niệm về thử việc và học nghề, không có khái niệm học việc. Tuy nhiên nhiều đơn vị, công ty, doanh nghiệp lại lợi dụng vấn đề này để giao kết hợp đồng lao động theo hình thức học việc để kéo dài thời gian lao động mà không phải tham gia các khoản chế độ bảo hiểm cho người lao động.

   
  Báo quản trị |