Có được xin cấp lại giấy đăng ký hết hôn không?

Chủ đề   RSS   
 • #533892 29/11/2019

  ngphunganh
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2019
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1853
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 35 lần


  Có được xin cấp lại giấy đăng ký hết hôn không?

  Giấy đăng kí kết hôn là bằng chứng cho việc pháp luật công nhận quan hệ hôn nhân giữa 2 người, nhưng có rất nhiều những trường hợp do chủ quan hay khách quan mà làm mất, hư hỏng giấy đăng kí kết hôn. Như vậy có xin cấp lại giấy đăng kí kết hôn nhiều lần được không?
   
  Đối với trường hợp sổ hộ tịch và bản chính đều bị mất:
  Tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:
  "Điều 24. Điều kiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử
  1. Việc khai sinh, kết hôn, khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đều bị mất thì được đăng ký lại."
   Tiếp đó tại Khoản 2 và 3 điều này quy định về cách thức thực hiện đăng kí lại như sau:
  "2. Người yêu cầu đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu có nội dung liên quan đến việc đăng ký lại.
  3. Việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn chỉ được thực hiện nếu người yêu cầu đăng ký còn sống vào thời điểm tiếp nhận hồ sơ."
   
  Quan hệ hôn nhân được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn trước đây và được ghi rõ trong Giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ tịch. Nếu không xác định được ngày kết hôn trước đây thì quan hệ hôn nhân được công nhận từ ngày 01/01 của năm đăng ký kết hôn trước đây.
   
  Đối với trường hợp thông tin đăng ký kết hôn vẫn còn lưu trong sổ hộ tịch: Khi cả sổ hộ tịch cũng không còn lưu trữ dữ liệu về việc kết hôn thì bắt buộc hai người phải đăng ký kết hôn lại. Tuy nhiên, nếu chỉ bị mất bản chính và sổ hộ tịch vẫn còn thông tin thì vợ chồng có thể yêu cầu cấp bản sao trích lục.
   
  Theo đó, Điều 63 Luật Hộ tịch 2004 có quy định như sau:
  "Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký
  Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký."
   
  Như vậy, khi đã thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn mà làm mất giấy chứng nhận kết hôn thì chúng ta có thể đến nơi mình đã đăng ký kết hôn trước đây hoặc các cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch như Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao để xin trích lục chứng nhận kết hôn.
   
  344 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận