DanLuat 2015

Có được xây dựng nhà trong khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất không?

Chủ đề   RSS   
 • #515368 15/03/2019

  phungpham1973

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 810
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 6 lần


  Có được xây dựng nhà trong khu vực đã có quy hoạch sử dụng đất không?

  Hiện tại khu vực chợ đã được công bố quy hoạch nhưng đang trong thời gian thực hiện. Nhưng người dân vẫn tiếp tục xây dựng và sửa chữa nhà ở trong khu vực này thì có được không?

   
  131 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #515374   15/03/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (706)
  Số điểm: 5276
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 29 lần


  Đối với nội dung này khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 có quy định:

  "2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

  Theo thông tin anh/chị cung cấp, hiện tại mới chỉ có “quy hoạch sử dụng đất” mà chưa có “kế hoạch sử dụng đất” nên người dân có đất nằm trong quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện vẫn có quyền xây dựng nhà ở trên đât của mình anh/chị nhé.

   
  Báo quản trị |