DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Có được ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án ly hôn?

Có được ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ án ly hôn?

Ly hôn được xem là giải pháp giúp hai bên vợ chồng thoát khỏi bế tắc trong cuộc sống hôn nhân. Xong, trong thủ tục tố tụng ly hôn, nhiều trường hợp một trong hai bên không muốn/không thể trực tiếp tham gia vụ án ly hôn. Vậy họ có thể ủy quyền cho người khác tham gia giải quyết ly hôn cho mình không? 

Theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì ngoài việc có thể trực tiếp tham gia tố tụng, đương sự còn có quyền ủy quyền cho người khác đại diện mình tham gia các hoạt động của quá trình tố tụng. Trong đó, ủy quyền là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện. Tùy thuộc vào phạm vi ủy quyền mà người được ủy quyền có toàn bộ các quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự hay chỉ có một số quyền và nghĩa vụ cụ thể. 

Trong vấn đề ly hôn, quyền ly hôn được coi là quyền nhân thân của mỗi bên vợ chồng dựa trên các căn cứ sau:

+ Khoản 1 Điều 25 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.”

+ Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.

Như vậy, vì quyền ly hôn là quyền nhân thân nên nó không thể chuyển giao cho người khác. Bởi vậy, vợ chồng phải trực tiếp tham gia giải quyết việc ly hôn mà không được ủy quyền cho người khác giải quyết ly hôn thay cho mình. 

Vấn đề trên đã được cụ thể hóa tại khoản 4 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 như sau:

“4. Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.”

Theo đó, đối với việc ly hôn đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng.Trường hợp “cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn; khi một bên vợ, chồng do bị bệnh tâm thần; hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức; làm chủ được hành vi của mình; đồng thời là nạn nhân của bạo lực gia đình do chồng, vợ của họ gây ra; làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng; sức khỏe, tinh thần của họ” thì họ là người đại diện theo pháp luật của đương sự trong quá trình giải quyết vụ việc ly hôn.

Tuy nhiên một bên vợ chồng có thể tham gia xét xử vắng mặt tại vụ án ly hôn khi có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Trong trường hợp đó, Tòa án vẫn tiến hành xét xử và khi có phán quyết của Tòa án thì cả hai bên vợ chồng phải tuân theo.

 

  •  7567
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…