Có được ủy quyền lại để ký hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #544523 28/04/2020

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (967)
  Số điểm: 10589
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 151 lần


  Có được ủy quyền lại để ký hóa đơn không?

  Theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành:

  "Điều 118. Lập và ký chứng từ kế toán
  ...

  6. Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu doanh nghiệp. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác."

  Theo đó, nếu người đại diện của công ty ủy quyền người khác ký hóa đơn thì người đó không được ủy quyền lại cho ai khác quyền này.

   

   
  674 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545177   30/04/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 49 lần


  Trường hợp người ký kết hợp đồng là đại diện theo pháp luật của Công ty thì phải xem xét đến trường hợp có phải cần sự thông qua của Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị không.

  Trường hợp không phải là đại diện theo pháp luật thì phải có ủy quyền hợp pháp của người có thẩm quyền. Phải kiểm tra thời hạn, phạm vi và nội dung ủy quyền để xác định thẩm quyền của người ký kết.

   

   
  Báo quản trị |