Có được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #495441 29/06/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1029)
  Số điểm: 6945
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  Có được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp?

  Trường hợp bị ốm đau có xác nhận có xác nhận của cơ sở y tế thẩm quyền thì tôi có được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hay phải trực tiếp đi nộp hồ sơ? 

  Căn cứ vào khoản 1, khoản 2 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau:

  Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

  1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

  2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

  c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.”

  Theo quy định của pháp luật, người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  – Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

  – Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

  – Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

  Đối chiếu với trường hợp nếu thuộc trường hợp ốm đau có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền, do đó được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   
  1010 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận