Có được từ chối khi bị bố trí công việc không đúng với hợp đồng?

Chủ đề   RSS   
 • #547579 30/05/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1246)
  Số điểm: 9704
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 183 lần


  Có được từ chối khi bị bố trí công việc không đúng với hợp đồng?

  Có được từ chối khi được bố trí công việc không đúng với hợp đồng?

  Bố trí công việc không đúng với hợp đồng

  Tại Khoản 1 Điều 19, Điều 30, Điều 37 Bộ luật Lao động 2012 có quy định: 

  "Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động

  1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

  ...

  Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động

  Công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên." 

  Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

  1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

  a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

  ... 

  2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

  a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

  ... 

  3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

  Như vậy, theo quy định công ty phải bố trí vị trí công việc theo đúng công việc thỏa thuận trong hợp đồng. Chỉ khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

  Trường hợp nếu bố trí không đúng công việc thì phải thỏa thuận lại và được sự đồng ý của người lao động.Trường hợp NLĐ không đồng ý mà công ty vẫn bắt làm thì có thể đơn phương chấm hợp đồng lao động hoặc yêu cầu cơ quan công đoàn/ cơ quan lao động để bảo vệ quyền lợi cho mình.

  Lưu ý:

  Từ ngày 1/1/2021 khi Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực, tại điều 35 người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước nếu không được bố trí theo đúng công việc tại hợp đồng lao động. 

   
  2628 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  admin (27/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #547606   30/05/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (512)
  Số điểm: 3357
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 69 lần


  Về vấn đề có được từ chối làm việc khi bố trí công việc không đúng với hợp đồng, thì theo quan điểm cá nhân của mình thì trên nguyên tắc là người sử dụng lao động phải bố trí công việc đúng như thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trường hợp vì lý do bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh có thể tạm thời chuyền người lao động làm công việc khác.

   
  Báo quản trị |  
 • #550399   29/06/2020

  Cảm ơn thông tin mà bạn đã chia sẻ, việc phải làm công việc khác không đúng với hợp đồng đã giao kết không phải người lao động cũng muốn nhưng nếu công ty vì lý do bất khả kháng không bố trí được công việc phù hợp cũng khó cho người sử dụng lao động. 

   
  Báo quản trị |  
 • #550682   30/06/2020

  Mình xin bổ sung thêm quy định xử phạt trong trường hợp này. Cụ thể khoản 2 Điều 10 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định:

  "Điều 10. Vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động

  ...

  2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  a) Bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động;

  ...".

  Theo đó nếu bố trí công việc không đúng theo HĐLĐ thì công ty sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 7 triệu đồng.

   
  Báo quản trị |  
 • #550689   30/06/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1088)
  Số điểm: 7255
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 156 lần


  Theo quy định thì 02 bên phải thực hiện đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động trong đó có quy định về vị trí công việc phải làm, chỉ trong trường hợp nhất định theo luật thì mới được chuyển người lao động sang làm công việc khác với hợp đồng lao động nhưng cũng trong thời gian nhất định. Còn nếu như doanh nghiệp không bố trí đúng công việc mà thỏa thuận thì có quyền không làm và có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bạn nhé.

   
  Báo quản trị |