Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

Chủ đề   RSS   
 • #545386 04/05/2020

  MinhPig
  Top 150
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (527)
  Số điểm: 13714
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 515 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

   

  Liên quan đến vấn đề thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng, có bạn đọc thắc mắc về việc nếu muốn thay đổi thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung thì có được không?

  Khi thỏa thuận phân chia tài sản, vợ chồng có thể thỏa thuận cụ thể về việc chia, tách tài sản. Cụ thể tại điều 46 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định:

  Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

  1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

  2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

  3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  Trường hợp hiện tại muốn thay đổi về tài sản chung hoặc riêng thì sẽ phải tiến hành thỏa thuận  phân chia tài sản chung theo quy định tại điều 38 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014:

  Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

  2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

  3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

  Như vậy để phân chia lại tài sản vợ chồng sẽ phải lập thỏa thuận phân chia tài sản bằng văn bản có công chứng.

   
  1378 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận