Có được hợp thức hóa nhà đất đã ở và canh tác trên 20 năm?

Chủ đề   RSS   
 • #75826 29/12/2010

  teresa.tulinh

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/12/2010
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 795
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Có được hợp thức hóa nhà đất đã ở và canh tác trên 20 năm?

      Thưa luật sư,

      Năm 1986 trước sang Mỹ theo diện HO, anh họ tôi có làm Giấy ủy quyền để tôi quản lý và canh tác phần đất ruộng khoảng 1.000m2. Giấy ủy quyền này có chữ ký của anh tôi và tôi nhưng không được UB xác nhận, vì họ nói rằng "đất của anh em thì cứ ở chứ việc gì phải làm giấy ủy quyền". 

      Sau đó anh tôi có làm đơn xin cất nhà nộp cho Xã (có biên nhận) nhưng vẫn không thấy trả lời. Tôi đã tự cất nhà trên đất để ở và canh tác cho đến nay.
      Năm 1988 tôi có làm đơn xin sửa nhà và đã được UB ấn ký.

      Nhưng khi anh tôi sang Mỹ được 3 năm thì năm 1995 Xã lại ra thông báo cho rằng tôi đang ở trên đất váng chủ, đất công do nhà nước quản lý vì chủ đất này đã vượt biên trốn sang nước ngoài.
      Tôi đã liên tục làm đơn khiếu nại nhưng vẫn không được giải quyết.

      Xin nói thêm là từ khi tôi canh tác trên đất đều có đóng thuế nông nghiệp và nhà đất đầy đủ cho tới khi có thông báo đất công năm 1995.

      Gần đây tôi có đến nơi anh tôi ở trước khi sang Mỹ để xin trích lục hồ sơ và lên Sở tài nguyên môi trường trích lục giấy tờ đất thì nhận được các giấy tờ sau:

  1. Một Giấy ra trại của anh tôi (bản chính) và bản photo Giấy báo của bên công an xác nhận anh tôi có ở địa chỉ trên và đang chờ xuất cảnh.

  2. Một đơn xin xác nhận của tôi đã nộp cho CA và đã được đóng dấu xác nhận anh tôi đã xóa xuât cảnh.

  3. Một Giấy xin trích lục từ phía Sở tài nguyên môi trường xác nhận phần nhà đất tôi đang ở và canh tác có đăng ký từ năm 2005 và hiện do tôi đang đứng tên.

  Vậy xin Luật sư cho tôi hỏi:

  1. Tôi có thể làm đơn gửi đến Xã và xin được tháo gỡ khỏi thông báo đất công không?

  2. Với những giấy tờ tôi đang có, thì tôi có được hợp thức hóa nhà và đất không? Vì anh tôi bên Mỹ đã già yếu và rất mong cho tôi được giữ chủ quyền nhà đất đó!

   
  5702 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #76334   31/12/2010

  luatsuvan
  luatsuvan
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2010
  Tổng số bài viết (149)
  Số điểm: 826
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Chào bạn

  Theo thông tin bạn cung cấp,tôi vẫn chưa rõ miếng đất của anh bạn trước đây đã có những giấy tờ gì.Tôi chỉ có thể tư vấn về nguyên tắc như sau:

  Bạn sẽ được xem xét cấp GCNQSDĐ và QSHNỞ nếu thỏa mãn các điều kiện quy định tại điều 50 Luật đất đai và điều 8 nghị định 88/2009/NĐ-CP như sau:

  Điều 50. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

  c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

  d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

  đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

  e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ở miền núi, hải đảo, nay được Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  5. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  6. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt đối với nơi đã có quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.

  7. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

  Điều 8. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

  Chủ sở hữu nhà ở được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nếu thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở theo quy định sau đây:

  1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

  a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

  b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;

  c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;

  d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI “về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991”, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991”;

  đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật kể từ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định tại Điều 93 của #5c7996;">Luật Nhà ở .

  Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết; trường hợp mua nhà kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 (ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành) thì ngoài hợp đồng mua bán nhà ở, bên bán nhà ở còn phải có một trong các giấy tờ về dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán (quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);

  e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;

  g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

  trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó;

  h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã được xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006, nhà ở không có tranh chấp, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng

  hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật;

  trường hợp nhà ở xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng, không có tranh chấp và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006.

  Nếu UBND xã không chịu xác nhận cho bạn mà cứ khăng khăng cho là đất công thì bạn yêu cầu trả lời bằng quyết định của UB để bạn có cơ sở khiếu nại theo quy định của pháp luật.

  Trân trọng
  Luật sư Bùi Thị Thùy Vân

   
  Báo quản trị |  
 • #100620   05/05/2011

  teresa.tulinh
  teresa.tulinh

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/12/2010
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 795
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Đòi nhà cho ở nhờ 22 năm

  Gia đình tôi có nhà trên đất của vợ chồng anh chị họ từ năm 1976.
  Năm 1986 vợ chồng anh chị có ký giấy ủy quyền canh tác và sử dụng đất cho vợ chồng tôi. (Ủy quyền tay)
  Năm 1988 gia đình tôi có đơn xin sửa nhà cũ và cất thêm 2 căn mới, đơn đã được Chủ tịch UBND xã đóng dấu xác nhận.
  Năm 1989 chồng tôi có cho gia đình 1 người bạn là ông K đến ở nhờ trong một thời gian để chờ xuất cảnh, chồng tôi có đăng ký tạm trú cho gia đình ông K.
  Năm 1992 vợ chồng anh chị tôi sang Mỹ.
  Nhưng đến năm 1994 không xuất cảnh được gia đình ông K đã chạy chọt để làm hộ khẩu riêng và sửa lại nhà. Chồng tôi không đồng ý nên đã gửi đơn thưa lên Xã, Xã không giải quyết và chuyển về Ấp giải quyết, nhưng Ấp giải quyết không thỏa đáng. Chồng tôi gửi đơn tiếp lên Xã nhưng không thấy Xã trả lời hay giải quyết gì.
  Năm 1995 Xã đã ra thông báo đất tôi là đất vắng chủ, đất công.
  Năm 2009 Ông K lại nộp đơn tranh chấp nhà đất với gia đình tôi.
  Xã giải quyết và trả lời qua thông báo số 01/2010 nêu: ông K không có cơ sở và gia đình tôi ở trên đất cũng không hợp pháp.

  Vậy xin hỏi Luật sư:
  - Tôi có thể đòi lại nhà ông K ở nhờ không?
  - Tôi có thề xin HTH đất không vì: đất đã có Giấy ủy quyền tay và có giấy tờ chứng minh vợ chồng anh tôi xuất cảnh sang Mỹ?


   
  Báo quản trị |  
 • #103052   17/05/2011

  Lsphat
  Lsphat
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:13/07/2009
  Tổng số bài viết (142)
  Số điểm: 916
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 31 lần


  Chào bạn,

  Nếu là nhà cho ở nhờ thì chủ sở hữu hoặc người có quyền sử dụng hợp pháp có quyền đòi lại. Tuy nhiên, vụ việc bạn nêu khá phức tạp, liên quan đến chính sách pháp luật về nhà ở qua nhiều thời kỳ, do đó bạn nên tìm sự hỗ trợ, tư vấn trực tiếp của môt luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để có thể bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình.

  Trân trọng,
   
  Báo quản trị |  
 • #104983   24/05/2011

  nguyenhuutoai
  nguyenhuutoai

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:26/03/2009
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Vấn đề bạn hỏi chưa rõ, bạn cho chúng tôi biết là hàng năm bạn có thực hiện nghĩa vụ thuế nông nghiệp và thuế nhà đất hay không? Bạn có giữ biên lai về việc nộp thuế đó không và ngoài ra bạn có giấy tờ gì liên quan đến quyền sử dụng đất đó hay không?
   
  Báo quản trị |  
 • #105716   27/05/2011

  teresa.tulinh
  teresa.tulinh

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/12/2010
  Tổng số bài viết (39)
  Số điểm: 795
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Thưa Luật sư gia đình tôi có đóng đầy đủ các khoản thuế nông nghiệp và nhà đất cho đến năm 1995 xã ra Thông báo Đất vằng chủ số 52 thì không còn đóng thuế đất nữa mà chỉ đóng thuế nhà. (bản photo)
  - Tôi còn giữ Giấy ủy quyền tay của vợ chồng anh chị tôi cho chúng tôi từ năm 1986. (bản chính)
  - Giấy mua bán đứt ruộng thời chế độ cũ của vợ chồng anh chị tôi. (bản photo)
  - Giấy tờ ra trại cải tạo của anh tôi và Giấy xác nhận đã xuất cảnh của công an nơi vợ chồng anh tôi ở. (bản chính)
  - Đơn xin sửa nhà năm 1988 được Chủ tịch xã ấn ký. (bản chính)
  - Giấy xác nhận của 3 nhân chứng lân cận biết gia đình tôi ở và canh tác trên đất từ năm 1976. (bản chính)
  - Những lá đơn chúng tôi đã gửi lên xã và huyện để yêu cầu giải quyết đòi nhà cho ở nhờ (bản photo)
   
  Báo quản trị |