DanLuat
×

Thêm bình luận

Có được ghi tên thường gọi của Người đại diện pháp luật của Công ty trên giấy tờ chính thức?

(ut_nguyen_vn)

  •  2772
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…