Có được dùng một đơn vị kiểm toán cho thời hạn quá ba năm liên tục không?

Chủ đề   RSS   
 • #556647 31/08/2020

  ntnanh2006
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (151)
  Số điểm: 845
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 7 lần


  Có được dùng một đơn vị kiểm toán cho thời hạn quá ba năm liên tục không?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 17/2012/NĐ-CP quy định về báo cáo kiểm toán như sau:

  Điều 16. Báo cáo kiểm toán

  1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán về các công việc kiểm toán khác của các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật được lập theo quy định của chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.
  2.  Kiểm toán viên hành nghề không được ký báo cáo kiểm toán cho một đơn vị được kiểm toán quá ba (03) năm liên tục.

  Như vậy, quy định trên được hiểu là một kiểm toán viên hành nghề kiểm toán không được ký báo cáo kiểm toán cho một đơn vị được kiểm toán quá ba năm liên tục. Mặt khác, một đơn vị kiểm toán không chỉ có một kiểm toán viên hành nghề nên ngoại trừ kiểm toán viên đã ký báo cáo cho một đơn vị được kiểm toán ba năm liên tục thì có thể đổi qua kiểm toán viên hành nghề khác. Do vậy, quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 17/2012/NĐ-CP không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không nên sử dụng 01 đơn vị kiểm toán cho 03 năm liên tục. Từ đó, có thể hiểu một đơn vị kiểm toán có thể ký báo cáo cho đơn vị được kiểm toán không giới hạn thời gian và một kiểm toán viên của đơn vị kiểm toán không được ký báo cáo kiểm toán liên tục quá ba năm cho một đơn vị được kiểm toán.

   

   
  106 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận