DanLuat 2015

Có được đồng thời sử dụng nhiều loại hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #517424 30/04/2019

  huynhthu95
  Top 100
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (558)
  Số điểm: 6906
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 77 lần


  Có được đồng thời sử dụng nhiều loại hóa đơn không?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành thì có hai loại hóa đơn cơ bản sau:

  + Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

  + Hóa đơn bán hàng (hóa đơn bán lẻ) dùng cho các đối tượng sau đây: 

  - Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). 

  - Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). 

  Theo đó, một đơn vị không thể vừa khai thuế theo phương pháp trực tiếp, vừa khai thuế theo phương pháp khấu trừ. Do đó, sử dụng nhiều hình thức hóa đơn thì được nhưng không được sử dụng nhiều loại hóa đơn.

   

   

   
  108 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận