Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #489139 09/04/2018

  Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

  Em có một vướng mắc mong được giải đáp:

  Theo Điều 43 BLLĐ thì:

  “Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

  2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

  3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.”

  Trong hợp đồng lao động anh A có ghi khi chấm dứt hợp đồng nếu người lao động chưa làm việc đủ 24 tháng thì sẽ bồi thường 3 tháng lương. Vậy nếu anh A đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hoặc chấm dứt hợp đồng đúng luật thì điều khỏan quy định phạt 3 tháng tiền lương kia có áp dụng không ạ hay sẽ áp dụng theo Điều 43 BLLĐ 2012?

  Rất mong được sự hồi đáp từ mọi người.

  Cập nhật bởi Kimtam1912 ngày 10/04/2018 07:48:49 SA bài viết ý quá dài
   
  2326 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #489216   11/04/2018

  Cào bạn.

  Trước hết, cần xác định rằng thỏa thuận về việc bồi thường 03 tháng trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động (NLĐ) có được coi là hợp pháp không?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 117 BLDS 2015 thì điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự là:

  "a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

  b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

  c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội."

  Và căn cứ theo Bộ luật lao động có thể thấy rằng, thỏa thuận này không rơi vào trường hợp pháp luật cấm

  Do đó, đây là một thỏa thuận hợp pháp và các bên có nghĩa vụ tuân thủ thỏa thuận này.

  Vì vậy, trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt HĐ lao động trái luật và dù đúng luật nhưng trái với thỏa thuận của các bên thì sẽ chịu chế tài theo thỏa thuận giữa các bên chứ không phải theo Điều 43 BLLĐ nhé (Trừ khi bạn có đủ cơ sở để chứng minh thỏa thuận đã ký kết là vô hiệu theo Điều 50 BLLĐ và/hoặc  vi phạm điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự) 

  Trân trọng.

   
  Báo quản trị |  
 • #501685   09/09/2018

  Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật tại Điều 43 áp dụng khi anh có hành vi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao đồng lao động trái với các quy định tại Điều 37 thôi ạ. Trường hợp này nếu anh đơn phương chấm dứt hợp đồng là trái với thỏa thuận của các bên nên về nghĩa vụ sẽ thực hiện theo các bên thỏa thuận, tức là bồi thường 3 tháng tiền lương ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #507317   12/11/2018

  Bộ luật lao động 2012 có ghi nhận về đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật tại Điều 41 như sau:

  "Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định tại các điều 37, 38 và 39 của Bộ luật này."

  Điều này đã được hướng dẫn cụ thể hơn tại Công văn 4754/LĐTBXH-LĐTL. Theo đó  thì trường hợp này nếu như đảm bảo về thời gian báo trước và về lý do (đối với hợp đồng xác định thời hạn) thì không xem là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và không phải thực hiện nghĩa vụ như quy định tại Điều 43.

   
  Báo quản trị |