Có được chuyển đổi quyền sử dụng đất được nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm?

Chủ đề   RSS   
 • #415354 05/02/2016

  thomattai

  Male
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:09/12/2012
  Tổng số bài viết (25)
  Số điểm: 640
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 0 lần


  Có được chuyển đổi quyền sử dụng đất được nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm?

  Hộ gia đình bà K đổi 2 ha đất nông nghiệp do được Nhà nước cho thuê đất (trả tiền thuê đất hàng năm) cho công ty cổ phần H để lấy 300m2 đất ở đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu đô thị mới. Hành vi của hộ gia đình bà K có đúng với quy định của luật đất đai hay không?

  Cập nhật bởi thomattai ngày 05/02/2016 09:40:08 CH
   
  6792 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #415370   07/02/2016

  Bạn xem khoản 2 điều 179 luật đất đai 2013

  "2. Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

  b) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

  c) Để thừa kế, tặng cho tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận thừa kế, người được tặng cho tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

  d) Cho thuê tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê theo quy định của pháp luật về dân sự;

  đ) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

  e) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định."

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  Báo quản trị |  
 • #415475   12/02/2016

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4082)
  Số điểm: 31508
  Cảm ơn: 938
  Được cảm ơn 1937 lần


  thomattai viết:

  Hộ gia đình bà K đổi 2 ha đất nông nghiệp do được Nhà nước cho thuê đất (trả tiền thuê đất hàng năm) cho công ty cổ phần H để lấy 300m2 đất ở đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong khu đô thị mới. Hành vi của hộ gia đình bà K có đúng với quy định của luật đất đai hay không?

  Chào bạn.

  Theo luật đất đai hiện hành:

  Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

  1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

  a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

  Thuê đất trả tiền hàng năm thì không được cấp giấy chứng nhận nên không đủ điều kiện thực hiện việc chuyển đổi.

   
  Báo quản trị |