Có được cho thuê lại đất thuê tiền sử dụng đất hàng năm trong khu công nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #496790 13/07/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1118)
  Số điểm: 7405
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 157 lần


  Có được cho thuê lại đất thuê tiền sử dụng đất hàng năm trong khu công nghiệp

  Tại Điều 24 Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  "Điều 24. Quyền của tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

  1. Được sử dụng, gia hạn sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai; cho thuê lại phần đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và tài sản trên đất thuê theo quy định của pháp luật."

  Như vậy, theo quy định nêu trên thì tổ chức đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được cho thuê lại phần đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng và tài sản trên đất thuê theo quy định của pháp luật. Việc cho thuê lại đất, nhà xưởng kho bãi thực hiện theo Luật Đất đai 2013. Trường hợp đất của đơn vị là đất thuê trả tiền hàng năm tại điểm đ khoản 1 Điều 175:

  "Điều 175. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm

  1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  ...
  đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế."

  Theo đó chỉ được cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Trường hợp nếu doanh nghiệp có thực hiện đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng mới được cho thuê lại khi đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng. Đơn vị xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chứ không phải là doanh nghiệp đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng nên không có quyền cho thuê lại.

  Đồng thời tại khoản 3 Điều 149 Luật Đất đai 2013 cũng quy định về việc tổ chức thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng:

  "Điều 149. Đất khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề

  ...

  3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  a) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này;

  b) Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hàng năm thì có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 175 của Luật này."

   
  1417 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận