Có được bồi thường, hỗ trợ đất thuộc hành lang an toàn dây dẫn điện?

Chủ đề   RSS   
 • #489869 18/04/2018

  nguyenthanhtu0212

  Male
  Mầm

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2011
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 960
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 6 lần


  Có được bồi thường, hỗ trợ đất thuộc hành lang an toàn dây dẫn điện?

  Mọi người cho mình hỏi Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện mà đất đó không đủ điều kiện được bồi thường thì có được hỗ trợ hạn chế khả năng sử dụng không thưa LS

  Mình đang ở Dak lak. Theo Điều 10, QD39 ngày ngày 10 tháng 11 năm 2014  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK quy định 

  Điều 10. Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ

  1. Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; các Điều 18, 19 và 23 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện thì việc bồi thường thiệt hại được xem xét dựa trên văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định việc ảnh hưởng và bản vẽ xác định phạm vi đất bị ảnh hưởng, có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  2. Bồi thường thiệt hại về đất và tài sản thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

  a) Bồi thường thiệt hại về đất:

  Diện tích đất ở và các loại đất khác có đủ điều kiện được bồi thường trong cùng thửa với đất ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất tuy không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng bị hạn chế khả năng sử dụng đất được hỗ trợ thiệt hại bằng 80% đơn giá bồi thường về đất cùng loại.

  Đối với diện tích đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được hỗ trợ bằng 30% đơn giá bồi thường về đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất.

  Nhu vậy đất  ở và các loại đất khác có đủ điều kiện được bồi thường thì mới được hỗ trợ. tuy nhiên Đối với diện tích đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất thì không thấy nói đến đủ điều kiện được bồi thường hay không. Vậy đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất  nếu khống đủ điều kiện bồi thường thì có được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng không

   
  1666 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận