có được bồi thường chi phí đầu tư vào đất?

Chủ đề   RSS   
 • #347957 02/10/2014

  có được bồi thường chi phí đầu tư vào đất?

  Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

  a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;

  b) Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật này thì không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại;

   

  tại Điều 77 luật đất đai 2013 có quy định, đất nông nghiệp được bồi thường là diện tích đất trong hạn mức tại Điều 129 và 130 nhưng không noi là diện tích đất trong hạn mức trên sẽ được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất?

  Gia đình em đang nằm trong khu vực giải tỏa và chuẩn bị nhận thông báo giá trị được bồi thường, em muốn hỏi luật sư là luật không quy định phần diện tích đất nông nghiệp đó sẽ được bồi thường chi phí vào đất? Vậy em có thể viết đơn xin được bồi thường chi phí đầu tư vào đất đối với diện tích đất nông nghiệp của nhà em được không? ý em muốn hỏi là có khả quan không thưa luật sư? em cảm ơn

   

   
  3174 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #352023   24/10/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp này thì bạn sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất nếu có đầy đủ các chứng cứ chứng minh về chi phí đã đầu tư.

  Cách xác định thì bạn xem tại Thông tư 37/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  Điều 3. Xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại

  Việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại quy định tại Điều 3 của Nghị định số47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) thực hiện theo quy định sau:

  1. Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất chỉ làm căn cứ để chứng minh về việc người sử dụng đất đã đầu tư vào đất.

  2. Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất gồm các giấy tờ sau đây:

  a) Văn bản, hợp đồng thuê, khoán san lấp mặt bằng, tôn tạo đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, cải tạo đất, chống xói mòn, chống xâm thực, xây dựng, gia cố nền đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

  b) Văn bản, thanh lý hợp đồng; hóa đơn, chứng từ thanh toán đối với từng khoản chi phí đã đầu tư vào đất quy định tại Điểm a Khoản này;

  c) Văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến việc đầu tư vào đất được xác lập tại thời điểm đầu tư.

   
  Báo quản trị |