DanLuat 2015

Cơ cấu tổ chức quản lý của TNHH 2 thành viên

Chủ đề   RSS   
 • #144941 02/11/2011

  viohelen

  Sơ sinh

  Cần Thơ, Việt Nam
  Tham gia:02/11/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cơ cấu tổ chức quản lý của TNHH 2 thành viên

  Cho em xin hỏi về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 2 thành viên?
  Và ưu điểm, nhược điểm tổ chức quản lý của loại hình kinh doanh này. Vì em đang tìm hiểu công ty TNHH2 thành viên nên muốn biết về tổ chức quản lý của loại hình này.
  Ngoài ra, cho em hỏi:
     1.Trong công ty TNHH 2 thành viên về một quyết định được thông qua thì tính theo tỷ lệ vốn góp trên 65% thì được thông qua hay số biểu quyết trên đầu người? 
     2.Theo quy đinh thì : cuộc họp được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ. Vậy sao lại chọn là 75% mà không phải một tỷ lệ khác? đây có được xem là ưu điểm của TNHH 2 thành viên ko ạh?

  Rất mong giải đáp của luật sư ạ! Chân thành cảm ơn các luật sư !
  Cập nhật bởi KhacDuy25 ngày 03/11/2011 12:26:43 SA Cập nhật bởi viohelen ngày 02/11/2011 09:26:19 CH Lỗi in đậm
   
  14709 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #144989   03/11/2011

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6831)
  Số điểm: 77623
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3727 lần


  Chào viohelen!
  - Cơ cấu tổ chức: Điều 46 Luật DN;
  - 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp (điểm a k2 đ52);
  - Không nên hỏi vì sao Luật lại quy định như vậy.
  Thân.

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  Sylphsonkute (11/04/2013)
 • #145767   07/11/2011

  chaulevan
  chaulevan
  Top 75
  Lớp 8

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (759)
  Số điểm: 10998
  Cảm ơn: 339
  Được cảm ơn 587 lần


  nguyenkhanhchinh viết:
  Chào viohelen!
  - Cơ cấu tổ chức: Điều 46 Luật DN;
  - 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp (điểm a k2 đ52);
  - Không nên hỏi vì sao Luật lại quy định như vậy.
  Thân.

  @ nguyenkhanhchinh:Một người chuyên về luật  cũng nên phải tự đặt câu hỏi tại sao luật lại quy định như vậy, có lý do gì không? có hợp lý không? nếu quy định khác thì sẽ thế nào? Điều này giúp chúng ta áp dụng luật tốt hơn mà.
  @ bạn viohelen: Theo quan điểm cá nhân, việc công ty trách nhiệm hữu quy định tỉ lệ phiếu thuận để thông qua các quyết định của HĐTV hơi cao (65%, 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp) là nhằm tạo điều kiện cho các thành viên trong công ty có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với việc quyết định các vấn đề quan trọng của công ty, giảm bớt trường hợp một hoặc một vài thành viên có vốn góp cao trong công ty có quyền quyết định toafn quyền đối với các vấn đề quan trọng của công ty.
  Thân!
  Cập nhật bởi chaulevan ngày 07/11/2011 07:36:26 SA

  CV

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chaulevan vì bài viết hữu ích
  Sylphsonkute (11/04/2013)
 • #145686   06/11/2011

  thuonggia78
  thuonggia78
  Top 500
  Male
  Lớp 4

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:20/10/2011
  Tổng số bài viết (235)
  Số điểm: 5136
  Cảm ơn: 305
  Được cảm ơn 389 lần


  Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên phải có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên mười một thành viên phải có Ban kiểm soát.
  Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất ở Việt nam hiện nay.

  Những ưu, nhược điểm của loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  Ưu điểm
  : các thành viên công ty chỉ trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn; Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều và các thành viên thường là người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không quá phức tạp; Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.
  Nhược điểm: Việc huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn bị hạn chế do không có quyền phát hành cổ phiếu.

  Về tỉ lệ % thông qua quyết định của HĐTV do luật và điều lệ công ty quy định

  Bạn tham khảo điều 51 và 52 :Luật Doanh nghiệp

  Điều 51. Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên
  1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp đại diện ít nhất 50% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.
  4. Thành viên, người đại diện theo uỷ quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

  Điều 52. Quyết định của Hội đồng thành viên
  1. Hội đồng thành viên thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.
  Trong trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:
  a) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;
  c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  đ) Tổ chức lại hoặc giải thể công ty.
  2#ffff00;">. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:
  #ffff00;" /> #ffff00;">a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;
  #ffff00;" /> #ffff00;">b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
  3. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số thành viên đại diện ít nhất 75% vốn điều lệ chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.


  Hoàng Thanh - Chuyên viên Tư vấn và Đào tạo về Quản trị kinh doanh

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuonggia78 vì bài viết hữu ích
  Sylphsonkute (11/04/2013)
 • #145816   07/11/2011

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6831)
  Số điểm: 77623
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3727 lần


  chaulevan viết:


  @ nguyenkhanhchinh:Một người chuyên về luật  cũng nên phải tự đặt câu hỏi tại sao luật lại quy định như vậy, có lý do gì không? có hợp lý không? nếu quy định khác thì sẽ thế nào? Điều này giúp chúng ta áp dụng luật tốt hơn mà.


  Cảm ơn chaulevan, cũng có thể là như thế. Nhưng khi trả lời câu hỏi của người khác Chinh không nêu quan điểm cá nhân. Luật quy định như thế nào thì hiểu như thế thôi.
  Còn nghiên cứu kỹ hơn, thì nhiều bình luận khoa học luật cũng đã viết về vấn đề này rồi. Và đó là bình luận!
  Chúc chaulevan ngày đầu tuần vui khỏe, thành công.
  Thân./.

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenkhanhchinh vì bài viết hữu ích
  Sylphsonkute (11/04/2013)
 • #146038   07/11/2011

  chaulevan
  chaulevan
  Top 75
  Lớp 8

  Bình Định, Việt Nam
  Tham gia:26/02/2009
  Tổng số bài viết (759)
  Số điểm: 10998
  Cảm ơn: 339
  Được cảm ơn 587 lần


  nguyenkhanhchinh viết:
  chaulevan viết:


  @ nguyenkhanhchinh:Một người chuyên về luật  cũng nên phải tự đặt câu hỏi tại sao luật lại quy định như vậy, có lý do gì không? có hợp lý không? nếu quy định khác thì sẽ thế nào? Điều này giúp chúng ta áp dụng luật tốt hơn mà.


  Cảm ơn chaulevan, cũng có thể là như thế. Nhưng khi trả lời câu hỏi của người khác Chinh không nêu quan điểm cá nhân. Luật quy định như thế nào thì hiểu như thế thôi.
  Còn nghiên cứu kỹ hơn, thì nhiều bình luận khoa học luật cũng đã viết về vấn đề này rồi. Và đó là bình luận!
  Chúc chaulevan ngày đầu tuần vui khỏe, thành công.
  Thân./.


  Chào bạn nguyenkhanhchinh,
  Mình đồng ý là khi tư vấn luật thì không nêu quan điểm cá nhân. Nhưng vì người hỏi nêu câu hỏi không thuộc vấn đề phải trích dẫn các vấn đề cụ thể nên phải trả lời theo kiểu không trích dẫn các điều luật cụ thể. Chẳng phải phần này là phần "Cùng thảo luận" mà!

  CV

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chaulevan vì bài viết hữu ích
  Sylphsonkute (11/04/2013)

0 Thành viên đang online
-