Cơ cấu tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #497867 26/07/2018

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24993
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 701 lần
  SMod

  Cơ cấu tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam

   
  Quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân có Bộ đội chủ lực và Bộ đội địa phương.
   
  Quân đội nhân dân có chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; thực hiện công tác vận động, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, tham gia phòng thủ dân sự, cùng toàn dân xây dựng đất nước; thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
   
  Hệ thống chính trị trong Quân đội Nhân dân Việt Nam có các cấp và tên gọi như sau:
   
  - Tổng cục Chính trị ở cấp cao nhất.
   
  - Cục Chính trị ở Bộ Tổng Tham mưu, ở cấp Quân khu, Quân chủng, Tổng cục, Quân đoàn, Binh chủng và tương đương.
   
  - Phòng Chính trị ở cấp sư đoàn, cơ quan quân sự địa phương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương.
   
  - Ban Chính trị ở cấp trung đoàn, cơ quan quân sự địa phương huyện, thị xã và tương đương.
   
  I. TỔNG CỤC KỸ THUẬT
   
  Là cơ quan quản lý kỹ thuật đầu ngành của Bộ Quốc phòng có chức năng tổ chức, quản lý, nghiên cứu đảm bảo vũ khí và phương tiện, trang bị kỹ thuật chiến đấu cho các quân, binh chủng
   
  Cơ quan trực thuộc gồm:
   

  Văn phòng Tổng cục

  Tạp chí Kỹ thuật và Trang bị

  Thanh Tra Tổng cục

  Bộ Tham mưu

  Ủy ban Kiểm tra Đảng

  Cục Chính trị

  Phòng Tài chính

  Cục Hậu cần

  Phòng Khoa học Quân sự

  Cục Quân khí

  Phòng Thông tin Khoa học Quân sự

  Cục Xe-Máy

  Phòng Điều tra Hình sự

  Cục Kỹ thuật-Binh chủng

  Phòng Kinh tế

   

  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

  Viện Kỹ thuật Cơ giới Quân sự

  Nhà máy Z133

  Trường Đại học Trần Đại Nghĩa

  Nhà máy Z151

  Trường Cao đẳng Công nghệ và Kỹ thuật Ô tô

  Nhà máy Z153

  Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quân khí Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung

  Nhà máy Z45

  Trường Trung cấp Nghề số 17 Xí nghiệp Liên hợp Z751

  Ban QLDA 45

   

  II. TỔNG CỤC TÌNH BÁO

  Là cơ quan tình báo chuyên trách chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam; cơ quan tình báo chuyên trách quân sự của Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng. Tổng cục Tình báo Quốc phòng là lực lượng trực tiếp thực hiện công tác tình báo ở cấp chiến lược; là cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức lực lượng và hoạt động tình báo, đồng thời là cơ quan đầu ngành trực tiếp chỉ đạo nghiệp vụ tình báo đối với hệ thống quân báo - trinh sát toàn quân.

  tổng cục tình báo

  Cơ quan trực thuộc gồm:

  Văn phòng Tổng cục

  Bộ Tham mưu

  Thanh tra Tổng cục

  Cục Chính trị

  Phòng Tài chính

  Cục Hậu cần

  Phòng Khoa học Quân sự

  Cục Kỹ thuật

  Phòng Thông tin KHQS

  Cục 11

  Phòng Điều tra hình sự

  Cục 12

  Phòng Kinh tế

  Cục 16 (Cục Tình báo chiến lược về quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội)

  Phòng 72

  Cục 25

  Phòng 73

  Cục 71 (Cục Trinh sát kỹ thuật)

  Phòng B

  Cục 72

  Phòng C

  Cục 80

  Phòng E

   

   

  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

  Học viện Khoa học Quân sự

  Đoàn K3 (Đoàn Trinh sát - Đặc nhiệm)

  Viện Cơ cấu chiến lược

  Lữ đoàn 74

  Viện nghiên cứu chiến lược kỹ thuật thông tin viễn thông (V34)

  Lữ đoàn 94

  Viện 26

  Tạp chí Kiến thức Quốc phòng hiện đại

  Viện 70 (Viện Nghiên cứu Chiến lược)

  Trường Trung cấp Trinh sát

  Viện 78

  Công ty ứng dụng kĩ thuật công nghệ cao (HITABA-COM)

  Viện 501

  Tổng công ty Hatuco - Ngọc Vinh

  Trung tâm 72

  Tổng công ty SECOTEX-PAdes1.1.8

  Trung tâm 75

  Liên hợp Điện lực Bộ Quốc phòng

  Trung tâm 701

  Bảo tàng Tổng cục II

   

  III. TỔNG CỤC HẬU CẦN

  Là cơ quan đầu ngành về hậu cần của Quân đội nhân dân Việt Nam; có chức năng tham mưu, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm vật chất, bảo đảm sinh hoạt, bảo đảm quân y, bảo đảm vận tải... cho quân đội.

  tổng cục hậu cần

  Cơ quan trực thuộc gồm:

  Văn phòng Tổng cục

  Cục Chính trị

  Thanh tra Tổng cục

  Cục Hậu cần

  Phòng Tài chính

  Cục Doanh trại

  Phòng Khoa học Quân sự

  Cục Quân nhu

  Phòng Thông tin KHQS

  Cục Xăng dầu

  Phòng Điều tra Hình sự

  Cục Vận tải

  Ban Kinh tế

  Cục Quân y

  Bộ Tham mưu

   

   

  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

  Bệnh viện 354

  Công ty Cổ phần 20

   

  Bệnh viện 105

  Công ty Cổ phần 26

  Bệnh viện 87

  Công ty Cổ phần 22

  Nhà hát Chèo Quân đội

  Công ty Cổ phần 32

  Đoàn An điều dưỡng 296

  Công ty Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội

  Trường Cao đẳng nghề số 13

  Ban quản lý dự án 186

  Tổng Công ty 28

   

   

  IV. TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

  Chịu trách nhiệm sản xuất vũ khí, trang bị quân dụng cho quân đội và dân quân tự vệ. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm, Chính uỷ và Phó Chính uỷ, các cục chức năng, các nhà máy sản xuất vũ khí, khí tài, các trường dạy nghề, các đơn vị trực thuộc.

  Cơ quan trực thuộc gồm:

  Văn phòng Tổng cục

  Phòng Kinh tế

  Thanh tra Tổng cục

  Bộ Tham mưu

  Phòng Tài chính

  Cục Chính trị

  Phòng Vật tư

  Cục Hậu cần

  Phòng Quản lý Dự án đầu tư

  Cục Kỹ thuật

  Phòng Khoa học quân sự

  Cục Quản lý Công nghệ

  Phòng Thông tin KHQS

  Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và kinh tế

  Phòng Điều tra hình sự

   

   

  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

  Viện Thiết kế tàu quân sự

  Nhà máy Cơ-Quang-Điện Z123

  Viện Vũ khí

  Công ty Cơ khí Chính xác 25 (Nhà máy Z125)

  Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ

  Công ty Cơ khí Chính xác 27 (Nhà máy Z127)

  Viện Công nghệ

  Công ty Cơ khí Chính xác 29 (Nhà máy Z129)

  Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

  Công ty Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (Nhà máy Z131)

  Tổng công ty Ba Son

  Công ty Dụng cụ điện 43 (Nhà máy Z143)

  Tổng công ty Sông Thu

  Công ty Cao su 75 (Nhà máy Z175)

  Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC)

  Công ty 76 (Nhà máy Z176)

  Trung tâm T504

  Công ty Điện tử Sao Mai (Nhà máy Z181)

  Công ty Đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173)

  Công ty Cơ khí chính xác 83 (Nhà máy Z183)

  Công ty Đóng tàu 189 (Nhà máy Z189)

  Công ty Hóa chất 95 (Nhà máy Z195)

  Công ty Cơ khí chính xác 11 (Nhà máy Z111)

  Công ty Quang điện-Điện tử 99 (Nhà máy Z199)

  Công ty Cơ khí Hóa chất 13 (Nhà máy Z113)

  Công ty CP Xi măng X18

  Công ty Cơ khí Hóa chất 14 (Nhà máy Z114)

  Đoàn an dưỡng 298

  Công ty Cơ điện Hóa chất 15 (Nhà máy Z115)

  Nhà máy X51, Tổng Công ty Ba Son

  Công ty TNHH một thành viên cơ khí 17 (Nhà máy Z117)

  Xí nghiệp In, Cục Chính trị

   

   

   
  Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 26/07/2018 05:05:40 CH Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 26/07/2018 05:02:36 CH Cập nhật bởi HuyenVuLS ngày 26/07/2018 03:48:22 CH
   
  276337 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  tvpltayninh (29/07/2020) vuducthang.10091997@outlook.com (27/07/2018) Xmen-8711 (27/07/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #497870   26/07/2018

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24993
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 701 lần
  SMod

  V. QUÂN CHỦNG LỤC QUÂN

  Lục quân Việt Nam không tổ chức thành bộ tư lệnh riêng mà đặt dưới sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị; sự chỉ đạo chuyên ngành của các tổng cục và cơ quan chức năng khác. 
   
  Lục quân có 07 quân khu (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9) và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; 06 binh chủng (gồm Pháo binh, Tăng - Thiết giáp, Công binh, Thông tin, Hoá học, Đặc công); 04 quân đoàn (1, 2, 3, 4). Các quân khu, quân đoàn, binh chủng có Tư lệnh và các Phó Tư lệnh, Chính uỷ và Phó Chính uỷ; các cơ quan chức năng đảm nhiệm các mặt công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật và các đơn vị trực thuộc khác. 
   
  Các quân khu được tổ chức trên các hướng chiến lược và theo địa bàn. Quân khu có các sư đoàn và trung đoàn chủ lực trực thuộc. Quân khu chỉ huy các đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh, huyện và dân quân tự vệ trong địa bàn của quân khu. 
   
  Quân đoàn là đơn vị cơ động lớn nhất của Lục quân, được bố trí để bảo vệ các địa bàn chiến lược trọng yếu của quốc gia, Quân đoàn có các sư đoàn và các đơn vị trực thuộc. 
   
  Các binh chủng tham gia tác chiến hợp đồng quân binh chủng theo phân công đồng thời thực hiện chức năng bảo đảm kỹ thuật và huấn luyện, đào tạo sĩ quan, nhân viên kỹ thuật theo các chuyên ngành cho toàn quân. Các binh chủng có các đơn vị chiến đấu trực thuộc, các trường sĩ quan và trường kỹ thuật theo chuyên ngành.
   
  1. Binh chủng Pháo binh
   
  Là binh chủng chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam
   
  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:
   

  Trường Sĩ quan Pháo binh

  Trung tâm Huấn luyện - Đào tạo

  Lữ đoàn 45

  Kho 380

  Lữ đoàn 204

  Kho K86

  Lữ đoàn 490

  Tiểu đoàn 371

  Lữ đoàn 675

  Tiểu đoàn 97

  Lữ đoàn 96

  Tiểu đoàn 10 vận tải - Cục HC

   

  2. Binh chủng Hóa học

  Là binh chủng chuyên môn của Quân đội nhân dân Việt Nam, có chức năng bảo đảm hóa học cho tác chiến, làm nòng cốt trong việc phòng chống vũ khí hủy diệt lớn. Bộ đội Hóa học còn có thể trực tiếp chiến đấu bằng và thực hiện các nhiệm vụ xác định đánh giá các khu vực bị nhiễm chất độc, tiến hành các biện pháp tiêu, tẩy độc, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:
   

  Trường Sĩ quan Phòng hóa

  Kho K63

  Lữ đoàn Phòng hóa 86

  Kho 64

  Lữ đoàn Phòng hóa 87

  Nhà máy X61

  Tiểu đoàn 905

  Các lữ đoàn phòng hóa

  Kho K61

  Bảo tàng Binh chủng Hóa học

  Kho K62

  Kho K63

   

  3. Binh chủng Công binh

  Là một binh chủng chuyên môn của Quân đội nhân dân Việt Nam, có chức năng bảo đảm các công trình trong tác chiến, xây dựng các công trình quốc phòng và đảm bảo cầu đường cho bộ đội vận động tác chiến

  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

  Trường Đại học Ngô Quyền

  Lữ đoàn CBVS 239

  Viện Kỹ thuật Công binh

  Lữ đoàn CBVS 249

  Ban quản lý dự án các công trình DKI (Nhà giàn trên biển)

  Lữ đoàn CBCT 279

  Ban quản lý dự án 756

  Lữ đoàn CBCT 72

  Trung tâm tư vấn khảo sát thiết kế công trình Quốc phòng

  Lữ đoàn CBCT 293.

  Trung tâm Công nghệ Xử lý Bom mìn (BOMICEN

  Công ty 756

  Trường Trung cấp kỹ thuật Công binh

  Công ty 49.

  Lữ đoàn CBCT 229

   

   

  4. Binh chủng Tăng - Thiết giáp

  Là binh chủng chiến đấu, là lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

  Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp: Tam Đảo, Vĩnh Phúc

  Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1: Long Thành, Đồng Nai.

  Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

  Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp (khu B): Nho Quan, Ninh Bình.

  Lữ đoàn xe tăng 201- Thị trấn xuân mai

  Lữ đoàn xe tăng 215.

   

  5. Binh chủng Thông tin Liên lạc

  Là một binh chủng chuyên môn của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có chức năng tham mưu, đề xuất với Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thông tin quân sự, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước đối với hệ thống thông tin quân sự; huấn luyện, đào tạo, xây dựng lực lượng, bảo đảm trang bị kỹ thuật nhằm bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong thế bố trí chiến lược, phòng thủ và tác chiến của quân đội.

  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

  Trường Sĩ quan Thông tin.

  Lữ đoàn 596

  Lữ đoàn 132

  Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin

  Lữ đoàn 134

  Trung tâm Kỹ thuật Thông tin công nghệ cao

  Lữ đoàn 139

  Nhà máy Z755.

  Lữ đoàn 205

  Lữ đoàn 596

   

  6. Binh chủng Đặc công

  Là binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam, được tổ chức, trang bị và huấn luyện đặc biệt, có phương pháp tác chiến linh hoạt, táo bạo, bất ngờ, thường dùng để đánh các mục tiêu hiểm yếu nằm sâu trong đội hình chiến đấu, bố trí chiến dịch và hậu phương của địch.

  Đơn vị cơ sở trực thuộc gồm:

  Trường Sĩ quan Đặc công.

  Đặc công biệt động: Lữ đoàn 1 (Đoàn M1) đóng ở Hà Nội

  Đặc công nước: Lữ đoàn 5 đóng ở Ninh Thuận

  Đặc công bộ: Lữ đoàn 113 đóng ở Vĩnh Phúc.

  Lữ đoàn 198 đóng ở Đắk Lắk

  Lữ đoàn 429 đóng ở Bình Dương

   

  7. Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết thắng

  Là quân đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Đơn vị trực thuộc Quân đoàn

  Sư đoàn Bộ binh 308 (Đoàn B08) tại Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

  Lữ đoàn Xe tăng 202 (Đoàn H02) tại Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình.

  Sư đoàn Bộ binh 312 (Đoàn B12) tại Phổ Yên, Thái Nguyên

  Lữ đoàn Công binh 299 (Đoàn H99) tại Yên Thủy, Hòa Bình

  Sư đoàn Bộ binh 390 (Đoàn B90) tại Bỉm Sơn - Thanh Hóa

  Trường Quân sự Quân đoàn 1 tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

  Lữ đoàn Pháo binh 368 (Đoàn B68) tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa

  Trường Trung cấp Nghề số 14 tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

  Lữ đoàn Phòng không 241 (Đoàn H41) tại Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình

   

  Đơn vị trực thuộc Cục

  Tiểu đoàn Trinh sát 701, Bộ Tham mưu

  Bảo tàng Quân đoàn 1, Cục Chính trị

  Tiểu đoàn Cảnh vệ 702, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn Vận tải 752, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Trinh sát 703, Bộ Tham mưu

  Kho K54, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Hóa học 21, Bộ Tham mưu

  Bệnh xá cơ quan, Cục Hậu cần tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

  Tiểu đoàn Thông tin 140, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn Kho K256, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Đặc công, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn 879, Cục Kỹ thuật

   

  8. Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang

  Đơn vị trực thuộc Quân đoàn

  Sư đoàn bộ binh 304

  Lữ đoàn Pháo binh 164

  Sư đoàn bộ binh 306

  Lữ đoàn Công binh 219

  Sư đoàn bộ binh 325

  Trường quân sự Quân đoàn 2

  Lữ đoàn Phòng không 673

  Trường Trung cấp Nghề số 12

  Lữ đoàn Tăng-Thiếp giáp 203

   

  Đơn vị trực thuộc Cục

  Tiểu đoàn Thông tin 463, Bộ Tham mưu

  Xưởng In, Cục Chính trị

  Tiểu đoàn Trinh sát 1, Bộ Tham mưu

  Viện Quân y 43, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Vệ binh 46, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn Vận tải, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Hóa học, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn Sửa chữa 51, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Đặc công, Bộ Tham mưu

  Kho K291, Cục Kỹ thuật

  Bảo tàng Quân đoàn, Cục Chính trị

   

   

  9. Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên

  Đơn vị trực thuộc Quân đoàn

  Sư đoàn bộ binh cơ giới 320 (đoàn Đồng Bằng)

  Lữ đoàn Công binh 7 (đoàn Hùng Vương)

  Sư đoàn bộ binh 10 (đoàn ĐắkTô)

  Trường Trung cấp nghề số 21

  Sư đoàn bộ binh 31 (đoàn Lam Hồng)

  Trường Quân sự Quân đoàn 3

  Lữ đoàn pháo binh 40

  Công ty Lam Sơn

  Lữ đoàn phòng không 234 (đoàn Tam Đảo)

  Trại giam Quân đoàn 3

  Lữ đoàn xe tăng 273 (đoàn Sơn Lâm)

   

  Đơn vị trực thuộc Cục

  Tiểu đoàn Thông tin 29, Bộ Tham mưu

  Viện Kiểm sát Quân đoàn, Cục Chính trị

  Tiểu đoàn Hóa học 21, Bộ Tham mưu

  Xưởng In, Cục Chính trị

  Tiểu đoàn Vệ binh 27, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn Vận tải 827, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Trinh sát, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Đặc công, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn 30, Cục Kỹ thuật

  Bảo tàng Quân đoàn, Cục Chính trị

   

   

  10. Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long

  Đơn vị trực thuộc Quân đoàn

  Sư đoàn bộ binh 9

  Lữ đoàn Công binh 550

  Sư đoàn bộ binh 7

  Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22

  Sư đoàn bộ binh 309

  Trường Cao Đẳng nghề số 22

  Lữ đoàn Pháo binh 434

  Trường Quân sự quân đoàn 4

  Lữ đoàn Phòng không 71

   

   

  Đơn vị trực thuộc Cục
   

  Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu

  Xưởng In, Cục Chính trị

  Tiểu đoàn Đặc công, Bộ Tham mưu

  Viện Kiểm sát, Cục Chính trị

  Tiểu đoàn Vệ binh, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn Vận tải 6, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Trinh sát, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Thông tin, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn Sửa chữa 79, Cục Kỹ thuật

  Bảo tàng Quân đoàn, Cục Chính trị

  Kho K174, Cục Kỹ thuật

   

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  vuducthang.10091997@outlook.com (27/07/2018) tvpltayninh (29/07/2020)
 • #497871   26/07/2018

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24993
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 701 lần
  SMod

  VI. QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN

  Là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam trên biển. Hải quân nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ quản lý và kiểm soát chặt chẽ các vùng biển, hải đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông; giữ gìn an ninh, chống lại mọi hành vi vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia của Việt Nam trên biển; bảo vệ các hoạt động bình thường của Việt Nam trên các vùng biển đảo, theo quy định của luật pháp quốc tế và pháp luật Việt Nam; bảo đảm an toàn hàng hải và tham gia tìm kiếm cứu nạn theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng khác nhằm đánh bại mọi cuộc tiến công xâm lược trên hướng biển.
   
  Hải quân nhân dân Việt Nam có 5 vùng Hải quân (1, 2, 3, 4, 5) và các đơn vị trực thuộc. Lực lượng chủ yếu của Hải quân nhân dân Việt Nam là các đơn vị tàu mặt nước, pháo - tên lửa bờ biển; hải quân đánh bộ; đặc công hải quân và các đơn vị phòng thủ đảo. Hải quân nhân dân Việt Nam đã được tăng cường lực lượng và phương tiện để làm tốt nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn.
   
  1. Các Vùng hải quân
   
  1.1. Bộ Tư lệnh Vùng 1
   
  Là Bộ Tư lệnh tác chiến hải quân độc lập quản lý và bảo vệ vùng biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh và các đảo trong Vịnh Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh Quảng Ninh,Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
   
  1.2. Bộ Tư lệnh Vùng 2
   
  Là Bộ Tư lệnh tác chiến hải quân độc lập quản lý và bảo vệ vùng biển từ Nam Bình Thuận đến Bạc Liêu và thềm lục địa phía Nam, trong đó có khu vực trọng điểm là vùng biển có các cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ (gọi tắt là DK1) thuộc thềm lục địa phía Nam, gồm có các tỉnh: phía Nam của Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh,Sóc Trăng, Bạc Liêu, và vùng biển phía Đông Nam của tỉnh Cà Mau (bao gồm cả nhà giàn DK1/10 ở bãi ngầm Cà Mau).
   
  1.3. Bộ Tư lệnh Vùng 3
   
  Là Bộ Tư lệnh tác chiến hải quân độc lập quản lý và bảo vệ vùng biển giữa miền Trung, từ Quảng Bình đến Bình Định gồm các tỉnh là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế,Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định gồm các đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, Quần đảo Hoàng Sa, v.v.
   
  1.4. Bộ Tư lệnh Vùng 4
   
  Là Bộ Tư lệnh tác chiến hải quân độc lập quản lý và bảo vệ Quần đảo Trường Sa, đảo Phú Quý, biển Đông và vùng biển phía nam miền Trung, từ Phú Yên đến Bắc Bình Thuận gồm các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và phía Bắc của Bình Thuận.
   
  1.5. Bộ Tư lệnh Vùng 5
   
  Là Bộ Tư lệnh tác chiến hải quân độc lập quản lý và bảo vệ vùng biển Nam biển Đông và vịnh Thái Lan thuộc vùng biển hai tỉnh Cà Mau (biển phía Tây Nam của Cà Mau) và Kiên Giang
   
  2. Các đơn vị trực thuộc
   

  Học viện Hải quân

  Hải đoàn 128

  Lữ đoàn Không quân 95

  Hải đoàn 129

  Lữ đoàn Đánh bộ 147

  Trường Trung cấp kỹ thuật

  Lữ đoàn Đánh bộ 101

  Viện Kỹ thuật Hải quân

  Lữ đoàn Vận tải 125

  Trung đoàn đặc công tàu ngầm 196

  Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126

  Viện Y học Hải quân

  Lữ đoàn Tàu ngầm 189

  Trung tâm Ra đa cảnh giới biển tầm xa

  Lữ đoàn Công binh 83

  Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn

  Lữ đoàn Thông tin 602

  Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển (Đoàn 6)

   

  3. Đơn vị cơ sở trực thuộc Cục

  Tiểu đoàn Phòng hóa 20, Bộ Tham mưu

  Kho K711, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Vệ binh, Bộ Tham mưu

  Kho K710, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Trinh sát, Bộ Tham mưu

  Kho K714, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Tác chiến điện tử 97, Bộ Tham mưu

  Kho K858, Cục Kỹ thuật

  Báo Hải quân, Cục Chính trị

  Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật

  Bảo tàng Quân chủng, Cục Chính trị

  Nhà máy X48, Cục Kỹ thuật

  Xưởng In, Cục Chính trị

  Nhà máy X50, Cục Kỹ thuật

  Đoàn Nghệ thuật Hải quân, Cục Chính trị

  Nhà máy X51, Cục Kỹ thuật

  Đoàn 22 Hạ Long, Cục Chính trị

  Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật

  Bệnh viện quân y 87, Cục Hậu cần

  Nhà máy X55, Cục Kỹ thuật

  Kho K700, Cục Hậu cần

  Nhà máy X56, Cục Kỹ thuật

  Kho Xăng dầu, Cục Hậu cần

  Nhà máy X70, Cục Kỹ thuật

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  tvpltayninh (29/07/2020)
 • #497872   26/07/2018

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24993
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 701 lần
  SMod

  VII. QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

  Đảm nhiệm cả nhiệm vụ của bộ đội phòng không quốc gia và của không quân. Quân chủng PK-KQ là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vùng trời, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm quốc gia, bảo vệ nhân dân; đồng thời tham gia bảo vệ các vùng biển đảo của Tổ quốc. Thực hiện nhiệm vụ hoặc tham gia tác chiến trong đội hình quân binh chủng hợp thành.

  Quân chủng PK-KQ làm tham mưu cho Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng lực lượng phòng không lục quân và không quân thuộc các quân chủng, binh chủng, ngành khác. Lực lượng không quân vận tải ngoài nhiệm vụ vận chuyển phục vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu còn tham gia các hoạt động cứu trợ thiên tai và phát triển kinh tế.

  Đơn vị trực thuộc

  Sư đoàn Phòng không 361 (Đoàn phòng không Hà Nội

  Lữ đoàn Công binh 28 (Đoàn Công binh 19/5)

  Sư đoàn Phòng không 363 (Đoàn phòng không Hải Phòng)

  Lữ đoàn thông tin 26

  Sư đoàn Phòng không 365 (Đoàn phòng không Bắc Thái)

  Học viện Phòng không - Không quân

  Sư đoàn Phòng không 367 (Đoàn phòng không thành phố Hồ Chí Minh

  Trường Sĩ quan Không quân

  Sư đoàn Phòng không 375 (Đoàn phòng không Đà Nẵng)

  Viện Kỹ thuật Phòng không- Không quân

  Sư đoàn Phòng không 377 (Đoàn phòng không Khánh Hòa)

  Viện Y học Phòng không-Không quân

  Sư đoàn Không quân 371 (Đoàn Không quân Thăng Long)

  Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC

  Sư đoàn Không quân 372 (Đoàn Không quân Hải Vân)

  Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không (ADCC)

  Sư đoàn Không quân 370 (Đoàn Không quân Biên Hòa)

  Lữ đoàn Công binh 28 (Đoàn Công binh 19/5)

   

  Đơn vị cơ sở trực thuộc Cục

  Nhà máy A40, Bộ Tham mưu

  Kho K334, Cục Kỹ thuật

  Cụm Trinh sát Kỹ thuật 127, Bộ Tham mưu

  Kho K336, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Trinh sát, Bộ Tham mưu

  Nhà máy sửa chữa khí tài phòng không A29, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Cảnh vệ, Bộ Tham mưu

  Nhà máy A31, Cục Kỹ thuật

  Bảo tàng Quân chủng, Cục Chính trị

  Nhà máy sửa chữa máy bay A32, Cục Kỹ thuật

  Báo Quân chủng, Cục Chính trị

  Nhà máy sửa chữa máy bay A34, Cục Kỹ thuật

  Xưởng In, Cục Chính trị

  Nhà máy A38, Cục Kỹ thuật

  Kho Xăng dầu K371, Cục Hậu cần

  Nhà máy Sửa chữa máy bay A41, Cục Kỹ thuật

  Kho K10, Cục Hậu cần

  Nhà máy sửa chữa máy bay A42, Cục Kỹ thuật

  Kho K286, Cục Kỹ thuật

  Nhà máy Thiết bị điện tử A45, Cục Kỹ thuật

  Kho K332, Cục Kỹ thuật

   Nhà máy sửa chữa ra đa z119, cục Kỹ thuật

   

  VIII. BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

  Có vị trí như một quân chủng thực hiện chức năng quản lý bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển và các cửa khẩu theo quy định của pháp luật và là lực lượng trong các khu vực phòng thủ tỉnh, huyện biên giới.

  Chủ trì phối hợp với các ngành, lực lượng hữu quan trên địa bàn và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ đường biên quốc gia, mốc giới; duy trì thực hiện các hiệp định, quy chế biên giới và pháp luật về biên giới; phát hiện và đấu tranh với các hoạt động vi phạm và chống phá của các loại tội phạm, giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự ở khu vực biên giới; thực hiện nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, quan hệ với các cơ quan hữu quan các nước láng giềng để giải quyết các vấn đề về quan hệ biên giới nhằm xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, góp phần tạo môi trường ổn định, phát triển và phục vụ đắc lực cho chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế.

  Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là cao nhất (tương đương cấp Quân chủng)

  Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm 39 tỉnh thành có biên giới, bờ biển. Bộ Chỉ huy có các phòng chức năng như: chính trị, tham mưu, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm,hậu cần; các đơn vị trực thuộc như: tiểu đoàn huấn luyện, đại đội cơ động, bệnh xá biên phòng tỉnh. Các tỉnh có bờ biển thông thường có thêm 1 hải đội mang phiên hiệu hải đội 2. Quân số bộ chỉ huy Biên phòng các tỉnh dao động từ 300-1.500 người, ít nhất là các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Bến Tre (chỉ có biên giới biển). Nhiều nhất là Nghệ An, Quảng Bình (cả biên giới bộ và biển). Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, thủ trưởng các cơ quan tham mưu, trinh sát, chính trị bộ chỉ huy biên phòng tỉnh mang quân hàm Đại tá.

  Đồn Biên phòng. Cả nước có khoảng 400 đồn, là đơn vị cơ sở, gồm: Ban Chỉ huy đồn, các bộ phận trực thuộc như đội vũ trang, đội công tác biên phòng, đội trinh sát biên phòng, đội phòng chống tội phạm ma túy, đội kiểm soát hành chính, đội kiểm soát xuất nhập cảnh, đội giám hộ, đội thủ tục xuất nhập cảnh, đội tổng hợp, bảo đảm... Đối với các đồn có cửa khẩu, đường tiểu ngạch qua biên giới thì có thêm trạm kiểm soát biên phòng. Biên chế các đồn biên phòng có từ 40-100 người, các trạm kiểm soát biên phòng thường có từ 6-15 người.

  Hải đoàn Biên phòng là đơn vị chiến đấu cấp chiến thuật, cơ động chiến đấu trên vùng biển, trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Hải đoàn có từ 2-3 hải đội, các bộ phậm tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Quân số mỗi Hải đoàn trên dưới 200 người.

  Hải đội Biên phòng là đơn vị chiến đấu cấp cơ sở trên vùng biển, trực thuộc Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh hoặc nằm trong biên chế hải đoàn biên phòng. Quân số Hải đội khoảng 30-40 người.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn HuyenVuLS vì bài viết hữu ích
  tvpltayninh (29/07/2020)
 • #497873   26/07/2018

  HuyenVuLS
  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (486)
  Số điểm: 24993
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 701 lần
  SMod

  IX. QUÂN KHU

  1. Quân khu 1
   
  Nằm ở vị trí địa - chính trị chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong thế bố trí chung của cả nước, có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang 3 thứ quân; thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang ba thứ quân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc; tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
   
  Bảo vệ vùng sáu tỉnh phía Bắc Việt Nam là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Trụ sở Bộ Tư lệnh đặt tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
   
  Đơn vị trực thuộc Quân khu
   

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng

  Lữ đoàn Pháo binh 382

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn

  Lữ đoàn Phòng không 210

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn

  Lữ đoàn Công binh 575

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang

  Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên

  Lữ đoàn Thông tin 601

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh

  Trường Quân sự Quân khu

  Sư đoàn 3

  Trường Cao đẳng nghề số 1

  Sư đoàn 346.

  Trường bắn Quốc gia Khu vực 1

  Sư đoàn KTQP 338

  Công ty Việt Bắc

  Sư đoàn KTQP 799

   

   

  Đơn vị cơ sở trực thuộc Cục

  Bệnh viện Quân y 110, Cục Hậu cần

  Kho K15, Cục Kỹ thuật

  Bệnh viện Quân y 91, Cục Hậu cần

  Kho K21, Cục Kỹ thuật

  Trung đoàn Vận tải 651, Cục Hậu cần

  Kho K23, Cục Kỹ thuật

  Phân đội (tiểu đoàn) Đặc công 20 (còn gọi: Đặc công Việt Bắc), Bộ Tham mưu

  Kho K56, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Pháo binh 13, Bộ Tham mưu

  Kho K818, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Phòng hóa 23, Bộ Tham mưu

  Xưởng X79, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Trinh sát 31, Bộ Tham mưu

   

   
   
  2. Quân khu 2
   
  Nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang ba thứ quân chiến đấu bảo vệ chín tỉnh phía Tây miền Bắc là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Sơn La.
   
  Đơn vị trực thuộc Quân khu
   

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La

  Sư đoàn bộ binh 316

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên

  Sư đoàn bộ binh 355

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu

  Lữ đoàn bộ binh 82

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai

  Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 406

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái

  Lữ đoàn Thông tin 604

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Giang

  Lữ đoàn Phòng không 297

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang

  Lữ đoàn Công binh 543

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ

  Lữ đoàn Pháo binh 168

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc

  Trường Quân sự Quân khu

  Đơn vị cơ sở trực thuộc Cục

  Đoàn KTQP 313 - Bộ CHQS tỉnh Hà Giang

  Tiểu đoàn Trinh sát 20, Bộ Tham mưu

  Đoàn KTQP 314 - Bộ CHQS tỉnh Hà Giang

  Tiểu đoàn Vệ binh 15, Bộ Tham mưu

  Đoàn KTQP 326 - Bộ CHQS tỉnh Sơn La

  Bệnh viện Quân y 109, Cục Hậu cần

  Đoàn KTQP 345 - Bộ CHQS tỉnh Lào Cai

  Trung đoàn Vận tải 652, Cục Hậu cần

  Đoàn KTQP 356 - Bộ CHQS tỉnh Lai Châu

  Kho K5, Cục Kỹ thuật

  Đoàn KTQP 379 - Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

  Kho K28, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Phòng hóa 39, Bộ Tham mưu

  Kho K79, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Đặc công 19, Bộ Tham mưu

  Xưởng X78, Cục Kỹ thuật

   
  3. Quân khu 3
   
  Nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang ba thứ quân chiến đấu bảo vệ khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình
   
  Đơn vị trực thuộc Quân khu
   

  Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng

  Lữ đoàn Pháo binh 454

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh

  Lữ đoàn Công binh 513

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên

  Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ 242

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương

  Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 405

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình

  Lữ đoàn Thông tin 603

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định

  Lữ đoàn Vận tải đường thủy 273

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam

  Đoàn KTQP 327

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình

  Trung đoàn 952

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình

  Trường quân sự Quân khu 3

  Sư đoàn 350

  Trường Cao đẳng Nghề số 3

  Sư đoàn 395

  Công ty 389

  Lữ đoàn Phòng không 214

  Công ty Duyên Hải

  Đơn vị cơ sở trực thuộc Cục

  Tiểu đoàn Kho Công binh, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 5, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Đặc công 41, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 7, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Trinh sát, Bộ Tham mưu

  Cụm kho 76, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ Tham mưu

  Kho K22, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Vệ binh 30, Bộ Tham mưu

  Kho K23, Cục Kỹ thuật

  Xưởng 10, Bộ Tham mưu

  Xưởng X81, Cục Kỹ thuật

  Trung đoàn Vận tải 653, Cục Hậu cần

  Xưởng X56, Cục Kỹ thuật

  Kho Hậu cần tổng hợp, Cục Hậu cần

   

   
  4. Quân khu 4
   
  Quân khu 4 đặt tại thành phố Vinh có nhiệm vụ chỉ huy, quản lý và tổ chức xây dựng quân đội chiến đấu, bảo vệ vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Quân khu 4 có địa bàn rộng, bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Trụ sở Bộ tư lệnh: Đường Lê Duẩn, thành phố Vinh.
   
  Đơn vị trực thuộc Quân khu
   

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa

  Lữ đoàn Công binh 414

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An

  Lữ đoàn Thông tin 80

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh

  Lữ đoàn Pháo binh 16

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình

  Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 206

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị

  Lữ đoàn Vận tải thuỷ 873

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế

  Tổng Công ty Hợp tác kinh tế

  Sư đoàn 324

  Xí nghiệp Xây lắp Quân khu 4

  Sư đoàn 341

  Trường Cao đẳng nghề số 4

  Sư đoàn 968

  Trường Quân sự quân khu 4

  Lữ đoàn Phòng không 283

   

  Đơn vị cơ sở trực thuộc Cục

  Đoàn KTQP 4

  Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần

  Đoàn KTQP 5

  Lữ đoàn Vận tải thủy 873, Cục Hậu cần

  Đoàn KTQP 92

  Trung đoàn Vận tải 654, Cục Hậu cần

  Đoàn KTQP 337

  Kho KX3, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Đặc công 31, Bộ Tham mưu

  Kho K51, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Trinh sát 12, Bộ Tham mưu

  Kho K55, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu

  Kho K1, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn chỉ huy kỹ thuật Pháo binh 52, Bộ Tham mưu

  Kho K2, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Vệ binh 3, Bộ Tham mưu

  Kho K3, Cục Kỹ thuật

  Bảo tàng Quân khu 4, Cục Chính trị

  Kho KX5, Cục Kỹ thuật

  Báo Quân khu 4, Cục Chính trị

  Kho K830, Cục Kỹ thuật

  Xưởng in quân khu 4, Cục Chính trị

  Xưởng X41, Cục Kỹ thuật

  Bệnh viện Quân y 4, Cục Hậu cần

  Xưởng X467, Cục Kỹ thuật

   
  5. Quân khu 5
   
  Nhiệm vụ cơ bản là tổ chức, xây dựng, quản lí và chỉ huy lực lượng vũ trang thuộc Quân khu chiến đấu bảo vệ vùng Nam Trung Bộ, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ở địa phương trên địa bàn. Địa bàn Quân khu 5 bắt đầu từ đèo Hải Vân đến cực nam tỉnh Ninh Thuận, gồm 11 tỉnh thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc và Đắc Nông.
   
  Đơn vị trực thuộc Quân khu
   

  Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng

  Sư đoàn 307

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam

  Lữ đoàn pháo binh 572

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi

  Lữ đoàn pháo binh 368

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định

  Lữ đoàn Công binh 270

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên

  Lữ đoàn công binh 280

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà

  Lữ đoàn Thông tin 575

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum

  Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai

  Lữ đoàn Phòng không 573

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk

  Trường Quân sự quân khu 5

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông

  Trường Cao đẳng nghề số 5

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận

  Đoàn KTQP 206

  Sư đoàn 2

  Đoàn KTQP 516

  Sư đoàn 305

  Công ty Cà phê 15

  Sư đoàn 315

  Công ty Đầu tư xây dựng Vạn Tường Đoàn Kinh tế quốc phòng 737 (Ea Súp, Đắk Lắk).

  Đơn vị cơ sở trực thuộc Cục

  Đoàn KTQP 207, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam

  Xưởng in quân khu 5, Cục Chính trị

  Tiểu đoàn Đặc công 409, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 13, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Phòng hóa 78, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 17, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Trinh sát 32, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 87, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Vệ binh 8, Bộ Tham mưu

  Tiểu đoàn 6, Cục Hậu cần

  Xưởng Công binh X340, Bộ Tham mưu

  Kho K52, Cục Kỹ thuật

  Báo Quân khu 5, Cục Chính trị

  Kho K55, Cục Kỹ thuật

  Bảo tàng Quân khu 5, Cục Chính trị

  Xưởng Ô tô X387, Cục Kỹ thuật

  6. Quân khu 7

  Bao gồm thành phố Sài Gòn và các tỉnh Gia Đinh, Chợ Lớn, Bà Rịa, Biên Hòa, Thủ Dầu Một và Tây Ninh. Nay gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An và Tây Ninh.

  Đơn vị trực thuộc Quân khu

  Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh

  Sư đoàn bộ binh 302

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  Sư đoàn bộ binh 317

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương

  Lữ đoàn Pháo binh 75

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước

  Lữ đoàn Phòng không 77

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận

  Lữ đoàn Công binh 25

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai

  Lữ đoàn Tăng thiết giáp 26

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh

  Lữ đoàn Thông tin 23

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng

  Trường Quân sự quân khu 7

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An

  Trường Cao đẳng Nghề số 7

  Sư đoàn bộ binh 5

   

  Đơn vị cơ sở trực thuộc Cục

  Đoàn KTQP 778

  Kho Xăng VK102, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Đặc công 60, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 115, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 7A, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Trinh sát 47, Bộ Tham mưu

  Bệnh viện Quân y 7B, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Vệ binh 180, Bộ Tham mưu

  Kho K6, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Chỉ huy Pháo binh 10, Bộ Tham mưu

  Kho K9, Cục Kỹ thuật

  Xưởng in Bản đồ, Bộ Tham mưu

  Kho VK928, Cục Kỹ thuật

  Bảo tàng Quân khu 7, Cục Chính trị

  Xưởng Vũ khí OX1, Cục Kỹ thuật

  Báo Quân khu 7, Cục Chính trị

  Xưởng Ô tô Z735, Cục Kỹ thuật

  Xưởng in báo, Cục Chính trị

  Kho K75, Cục Kỹ thuật

  Trung đoàn Vận tải 657, Cục Hậu cần

  Viện kiểm sát quân sự

  Kho K60, Cục Hậu cần

  Toà án quân sự

   

  7. Quân khu 9

  Nhiệm vụ quản lý, tổ chức, xây dựng và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

  Đơn vị trực thuộc Quân khu

  Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ

  Sư đoàn Bộ binh 8

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang

  Sư đoàn Bộ binh 330

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu

  Lữ đoàn Thuyền 962

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre

  Lữ đoàn Pháo binh 6

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau

  Lữ đoàn Thông tin 29

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Tháp

  Lữ đoàn Công binh 25

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang

  Lữ đoàn Phòng không 226

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang

  Lữ đoàn Phòng không 950

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng

  Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 416

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang

  Trường Bắn Chi Lăng

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh

  Trường Quân sự quân khu 9

  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long

  Trường Cao đẳng Nghề số 9

  Sư đoàn Bộ binh 4

  Công ty 622

  Đơn vị cơ sở trực thuộc Cục

  Đoàn KTQP 959, Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp

  Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Đặc công 2012, Bộ Tham mưu

  Kho Xăng K34, Cục Hậu cần

  Tiểu đoàn Trinh sát, Bộ Tham mưu

  Kho K301, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Phòng hóa, Bộ Tham mưu

  Kho K302, Cục Kỹ thuật

  Tiểu đoàn Vệ binh, Bộ Tham mưu

  Kho K303, Cục Kỹ thuật

  Bảo tàng Quân khu 9, Cục Chính trị

  Xưởng X201, Cục Kỹ thuật

  Báo Quân khu 9, Cục Chính trị

  Xưởng X202, Cục Kỹ thuật

  Xưởng in báo, Cục Chính trị

  Xưởng X203, Cục Kỹ thuật

  Trung đoàn Vận tải 659, Cục Hậu cần

  Xí nghiệp 627, Cục Kỹ thuật

  Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần

   

   

  8. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

  Chức năng tham mưu cho Ðảng bộ Đảng CSVN và chính quyền thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương; giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng tại địa phương; tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý, chỉ huy các đơn vị lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ thuộc quyền...
   
  Đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh
   
  Sư đoàn 301
  Trung đoàn Pháo binh 452
  Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 47
  Tiểu đoàn Thông tin 610
  Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103
  Tiểu đoàn Công binh 544
  Tiểu đoàn Đặc công 18
  Trường Quân sự BTL
  Trường Trung cấp nghề số 10.
  Ban chỉ huy quân sự các quận, huyện.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #516786   13/04/2019

  GHLAW
  GHLAW
  Top 200
  Male
  Lớp 3

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:07/11/2016
  Tổng số bài viết (351)
  Số điểm: 4787
  Cảm ơn: 425
  Được cảm ơn 210 lần


  Bài viết của bạn rất hữu ích, mình đang tìm căn cứ quy định về hệ thống tổ chức của các đơn vị trên, bạn có thể cho mình xin căn cứ, xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
 • #516849   15/04/2019

  thoangnet
  thoangnet
  Top 500
  Male
  Mầm

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:11/03/2019
  Tổng số bài viết (135)
  Số điểm: 810
  Cảm ơn: 234
  Được cảm ơn 78 lần


   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thoangnet vì bài viết hữu ích
  vanthoang303@gmail.com (24/04/2019)