Có cần thể hiện ngày giờ ký trên hóa đơn điện tử không?

Chủ đề   RSS   
 • #526744 29/08/2019

  baoloc.ulaw

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/08/2019
  Tổng số bài viết (90)
  Số điểm: 960
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 24 lần


  Có cần thể hiện ngày giờ ký trên hóa đơn điện tử không?

  Sắp đến, 100% Doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Do đó có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu trong hoạt động sử dụng loại hình hóa đơn này.

  Mình có gặp một câu hỏi được đặt ra là: Có cần phải thể hiện ngày ký trên hóa đơn điện tử không?

  Quan điểm của mình về vấn đề này như sau:

  Tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định như sau:

  "Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử
  1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:
  a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
  b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
  d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
  đ) Tổng số tiền thanh toán;
  e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
  g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
  h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
  i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
  k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có)."
   
  Như vậy, tìm "mỏi mắt" cũng không thấy có đề cập đến việc phải nêu ngày kí hóa đơn điện tử trong nội dung của hóa đơn điện tử. Do đó theo quan điểm của mình thì thông tin về ngày kí hóa đơn điện tử không cần phải thể hiện trong hóa đơn.
   
  Lưu ý: Thời điểm lập hóa đơn điện tử không đồng nhất với thời điểm kí hóa đơn điển tử nhé. Các bạn có thể tham khảo Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP để biết thêm định nghĩa về hóa đơn điện tử.
  Các "dân luật" cùng cho mình ý kiến về vấn đề này nào.
   
  5860 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn baoloc.ulaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/08/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #526757   29/08/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11702
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 269 lần


  Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
   
   
  Cục Thuế TP Hà Nội đề xuất quan điểm như sau:
   
  Trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, các chỉ tiêu khác thuộc danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử, thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.
   
  Như vậy, đối chiếu quy định trên thì trường hợp hóa đơn điện tử không có ngày, giờ ký hóa đơn thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anthuylaw vì bài viết hữu ích
  TVPL_PTSP (31/08/2019)
 • #527071   31/08/2019

  không rõ ngày giờ ký trên hóa đơn điện tử mà bạn nhắc đến ở đây là gì? Thông thường trên hóa đơn người ta chỉ quan tâm đến thời điểm lập hóa đơn. Thời điểm này quan trọng vì ghi nhận thời điểm giao hàng, giao dịch vụ. Còn ngày giờ ký trên hóa đơn điện tử thì có tác dụng gì, mong bạn giải thích thêm?

   
  Báo quản trị |  
 • #527104   31/08/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Vấn đề này mình thấy hiện các cơ quan thuế đang có quan điểm khác nhau. Ví dụ theo quan điểm của Cục thuế TP Hà Nội tại Công văn 44743/CT-TTHT năm 2019 thì không cần phải có ngày ký trên hóa đơn điện tử. Trong khi đó quan đến của Cục thuế tỉnh Đồng Nai thì yêu cầu phải có ngày ký hóa đơn điện tử.

   
  Báo quản trị |  
 • #528750   22/09/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC và Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian ký hóa đơn điện tử không phải là chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn điện tử. Do vậy, trường hợp đơn vị đã lập hóa đơn điện tử không có chỉ tiêu ngày, giờ ký hóa đơn điện tử, các chỉ tiêu khác thuộc danh mục các chỉ tiêu bắt buộc vẫn đáp ứng theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử, thì hóa đơn điện tử vẫn được xác định là phù hợp theo quy định.

   

   

  Cập nhật bởi thusa121 ngày 22/09/2019 11:42:04 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #528759   22/09/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 90 lần


  baoloc.ulaw viết:

  Sắp đến, 100% Doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Do đó có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu trong hoạt động sử dụng loại hình hóa đơn này.

  Mình có gặp một câu hỏi được đặt ra là: Có cần phải thể hiện ngày ký trên hóa đơn điện tử không?

  Quan điểm của mình về vấn đề này như sau:

  Tại Điều 6 Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định như sau:

  "Điều 6. Nội dung của hóa đơn điện tử
  1. Hóa đơn điện tử có các nội dung sau:
  a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;
  b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);
  d) Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;
  đ) Tổng số tiền thanh toán;
  e) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;
  g) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);
  h) Thời điểm lập hóa đơn điện tử;
  i) Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;
  k) Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có)."
   
  Như vậy, tìm "mỏi mắt" cũng không thấy có đề cập đến việc phải nêu ngày kí hóa đơn điện tử trong nội dung của hóa đơn điện tử. Do đó theo quan điểm của mình thì thông tin về ngày kí hóa đơn điện tử không cần phải thể hiện trong hóa đơn.
   
  Lưu ý: Thời điểm lập hóa đơn điện tử không đồng nhất với thời điểm kí hóa đơn điển tử nhé. Các bạn có thể tham khảo Điều 7 Nghị định 119/2018/NĐ-CP để biết thêm định nghĩa về hóa đơn điện tử.
  Các "dân luật" cùng cho mình ý kiến về vấn đề này nào.

  Chào bạn!

  Về vấn đề bạn hỏi em tư vấn như sau:

  1. Chưa thấy điều luật nào quy định 100% doanh nghiệp PHẢI sử dụng HĐĐT.

  2. Chưa thấy quy định nào nói phải thể hiện ngày giờ ký trên HĐĐT.

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |