Có bắt buộc phải lập biên bản đào tạo người lao động mới?

Chủ đề   RSS   
 • #399534 15/09/2015

  Có bắt buộc phải lập biên bản đào tạo người lao động mới?

  Cả nhà cho mình hỏi một vấn đề sau:

  Công ty mình khi có người lao động mới đến làm việc thì đều có một buổi đào tạo - phổ biến nội quy công ty; quy định về vệ sinh an toàn lao động; chế độ tiền lương, hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội...

  Vậy, cả nhà có mình hỏi công ty mình có phải lập biên bản đào tạo và lấy chữ kỹ của người lao động không? Thanh tra lao động có kiểm tra vấn đề này không? Căn cứ pháp luật ở đâu?

  Thanks cả nhà.

   
  1857 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận