Có bắt buộc hiển thị ngày ký trên hóa đơn điện tử không?

Chủ đề   RSS   
 • #536477 31/12/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Có bắt buộc hiển thị ngày ký trên hóa đơn điện tử không?

  Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, khi ký chữ ký số trên hóa đơn điện tử thì có bắt buộc hiển thị ngày ký không?

   
  7144 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536490   31/12/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Tại điểm e khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  "Điều 3. Nội dung của hóa đơn điện tử

  1. Nội dung của hóa đơn điện tử:

  ...

  e) Thời điểm lập hóa đơn điện tử

  Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này."

  Theo quy định nêu trên thì ngày lập hóa đơn sẽ xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm. Vậy hóa đơn điện tử phải thể hiện ngày ký anh nhé.

  Anh có thể tham khảo thêm tại bài viết sau: 

  https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/25565/huong-dan-xac-dinh-thoi-diem-lap-va-ky-hoa-don-dien-tu

   
  Báo quản trị |  
 • #536545   31/12/2019

  Về vấn đề có bắt buộc hiển thị ngày ký trên hóa đơn điện tử không, theo quan điểm của mình thì trên hóa đơn sẽ xác định thời điểm lập hóa đơn nên đương nhiên phải bắt buộc hiển thị các thông số ký hiệu thể hiện ngày, tháng, năm do đó sẽ bắt buộc hiển thị ngày ký tên trên hóa đơn.

   
  Báo quản trị |