DanLuat
×

Thêm bình luận

Có bằng kỹ sư chính quy có cần thi chuyển ngạch chuyên viên hay không?

(haidang02)

  •  10874
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…