CMĐ sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #404872 02/11/2015

  CMĐ sử dụng đất

  Thưa Luật sư!

  Hiện tại, bác tôi (bây giờ gọi là tôi) có một thửa đất loại đất LUK, nay tôi muốn chuyển mục đích sang đất ODT theo chế độ chính sách con gia đình liệt sĩ. Khi làm hồ sơ chuyển mục đích, trong bản tự kê khai đất ở, tôi có khai là tôi đã một mãnh đất khác loại đất ODT và nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai. Đến ngày hẹn lấy kết quả, thì được sự trả lời của Văn phòng đăng ký đất đai là do tôi đã có một thửa đất ODT rồi thì không được hưởng chế độ miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất (mặc dù đã có Quyết định cho phép chuyển mục đích và miễn giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất).

  Nay, tôi xin phép hỏi Luật sư, theo quy định chế độ miễn giảm đối với gia đình liệt sĩ được sử dụng một lần trong thủ tục chuyển mục đích, nhưng gia đình tôi chưa sử dụng lần nào, vậy tại sao cơ quan thuế lại không thực hiện miễn giảm thuế cho tôi. Như vậy cơ quan thuế đã căn cứ vào luật thuế nào để tính thuế thủ tục chuyển mục d

   
  10854 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận