Chuyền từ viên chức sang công chức?

Chủ đề   RSS   
 • #523386 19/07/2019

  Chuyền từ viên chức sang công chức?

  Kính chào Luật sư, tôi có vấn đề sau kính nhờ Luật sư giải đáp:

  - Năm 2004, tôi được tuyển dụng (thi tuyển) vào làm giáo viên và giữ ngạch viên chức (trình độ Đại học).

  - Năm 2006, tôi được điều động sang công tác tại Văn phòng Huyện ủy A, Quá trình điều động được thực hiện như sau: Huyện ủy A có văn bản đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, tiếp nhận. Ban Tổ chức đã có Thông báo nhất trí tiếp nhận; Sở Nội vụ ban hành Quyết định thuyên chuyển viên chức; sau đó Bí thư Huyện ủy A đã ban hành Quyết định phân công tôi vào vị chí chuyên viên của Văn phòng Huyện ủy.

  - Và từ năm 2006 đến nay tôi vẫn hưởng lương và ngạch công chức.

  Vậy nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi là thủ tục như vậy đã đầy đủ và đúng quy định chưa? Nếu chưa đúng thì cần thực hiện thêm các thủ tục nào nữa?

  Tôi xin trân trọng cảm ơn!

   

   
  2631 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaotrinhbk vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #523485   21/07/2019

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1326)
  Số điểm: 7664
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 811 lần
  Lawyer

  Điều 42 Nghị số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức như sau:

  “1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức”.

  “2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng”.

  Theo quy định trên, việc chuyển đổi giữa viên chức và công chức cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian làm việc, trình độ đào tạo, kinh nghiệm công việc... Xét trong trường hợp của bạn, bạn đang là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và được điều động qua làm công chức trong cơ quan của Đảng (Huyện ủy). Với trường hợp này, theo quy định trên, do bạn đã đáp ứng được thời gian công tác 60 tháng trở lên của viên chức, đồng thời lại  có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác, nên khi được chuyển sang ngạch công chức, bạn sẽ được xét chuyển sang làm công chức mà không cần phải thông qua kỳ thi tuyển. Hiện nay, trình tự, thủ tục và hồ sơ chuyển đổi từ viên chức sang công chức được thực hiện theo Thông tư 13/2010/TT-BNV.

  Còn trường hợp không đáp ứng điều kiện trên thì bạn phải tham gia thi tuyển công chức theo quy định.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng ; Điện thoại tư vấn: 0913 586 658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com; https://sonapexseahouse.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhtungrcc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/07/2019)
 • #524230   30/07/2019

  thanhtungrcc viết:

  Điều 42 Nghị số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức có quy định về chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức như sau:

  “1. Viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự), có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác và đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, khi cơ quan quản lý, sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng thì được xét chuyển vào công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức”.

  “2. Viên chức khi được tiếp nhận, bổ nhiệm vào các vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội thì phải thực hiện quy trình xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật về công chức; đồng thời quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm là quyết định tuyển dụng”.

  Theo quy định trên, việc chuyển đổi giữa viên chức và công chức cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian làm việc, trình độ đào tạo, kinh nghiệm công việc... Xét trong trường hợp của bạn, bạn đang là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và được điều động qua làm công chức trong cơ quan của Đảng (Huyện ủy). Với trường hợp này, theo quy định trên, do bạn đã đáp ứng được thời gian công tác 60 tháng trở lên của viên chức, đồng thời lại  có trình độ đào tạo, kinh nghiệm công tác, nên khi được chuyển sang ngạch công chức, bạn sẽ được xét chuyển sang làm công chức mà không cần phải thông qua kỳ thi tuyển. Hiện nay, trình tự, thủ tục và hồ sơ chuyển đổi từ viên chức sang công chức được thực hiện theo Thông tư 13/2010/TT-BNV.

  Còn trường hợp không đáp ứng điều kiện trên thì bạn phải tham gia thi tuyển công chức theo quy định.

  Xin cảm ơn Luật sư đã trả lời.

  Tuy nhiên giai đoạn quan trọng là tôi làm GV được 02 năm (từ 2004 đến 2006) - chưa đủ thời gian công tác 60 tháng trở lên của viên chức, sau đó chuyển sang vị trí công chức bên cơ quan Đảng. Về thủ tục thì tôi có bắt buộc phải thi hay xét chuyển từ viên chức sang công chức không? Và bên Đảng ra quyết định bố trí tôi vào vị trí công chức và xếp ngạch công chức luôn có đảm bảo đúng các quy định tại thời điểm đó không?

  Kính nhờ Luật sư giải đáp, tôi xin cảm ơn!

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thaotrinhbk vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)
 • #524241   30/07/2019

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1326)
  Số điểm: 7664
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 811 lần
  Lawyer

  Bạn phải hiểu vấn đề như thế nào là công chức, Công chức được điều chỉnh theo Luật Cán bộ, công chức 2008. Theo quy định thì công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước…

  Việc chuyển đổi giữa viên chức và công chức cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thời gian làm việc, trình độ đào tạo, kinh nghiệm công việc...

  Điều 58 Luật Viên chức năm 2010 quy định: “1. Việc chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ công chức được thực hiện như sau:

  a) Việc tuyển dụng viên chức vào làm công chức phải thực hiện theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức. Trường hợp viên chức đã có thời gian làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 5 năm trở lên thì được xét chuyển thành công chức không qua thi tuyển;

  b) Viên chức được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm  đồng thời là quyết định tuyển dụng;

  c) Viên chức được bổ nhiệm giữ các vị trí trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập mà pháp luật quy định là công chức thì được bổ nhiệm vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, tiền lương được hưởng theo cơ chế trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được giữ nguyên chức danh nghề nghiệp đã được bổ nhiệm, được thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan....”.

  Như vậy, bạn đang là viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở và được điều động qua làm công chức trong cơ quan của Đảng (Huyện ủy). Với trường hợp này, theo quy định trên thì bạn được tiếp nhận, bổ nhiệm vào vị trí việc làm được pháp luật quy định là công chức thì quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm  đồng thời là quyết định tuyển dụng thì bạn đã là công chức mà không phải thi hay xét chuyển từ viên chức sang công chức rồi bạn nhé.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng ; Điện thoại tư vấn: 0913 586 658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com; https://sonapexseahouse.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn thanhtungrcc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019) thaotrinhbk (01/08/2019)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng ; Điện thoại tư vấn: 0913 586 658

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Email: luatsuthanhtung@gmail.com; https://sonapexseahouse.blogspot.com/