chuyển quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #346087 22/09/2014

  longtuyet

  Sơ sinh

  Quảng Nam, Việt Nam
  Tham gia:04/11/2008
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 80
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chuyển quyền sử dụng đất

  Theo điều 36 luật đất đai 2003 như sau:

  "Điều 36. Chuyển mục đích sử dụng đất

  Việc chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất quy định tại Điều 13 của Luật này được thực hiện như sau:

  1. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

  a) Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản;

  b) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác;

  c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

  d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

  đ) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

  2. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký với văn phòng của tổ chức có thẩm quyền đăng ký quyền sử dụng đất (sau đây gọi chung là văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) hoặc Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất; "

  Nhưng với luật đất đai năm 2013 lại không có nội dung khoản 2 điều 36 " trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc ..........không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền...."

  Vậy hiện nay tôi đang có quyền sử dụng đất của miếng đất diện tích 2000 m2 , mục đích sử dụng đất là đất ở đo thị, đã được UBND thành phố thuộc tỉnh đồng ý chủ trương cho XD khách sạn, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở đô thị sang đất sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không?

   

   
  2273 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #346097   23/09/2014

  hungmaiusa
  hungmaiusa
  Top 10
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/06/2013
  Tổng số bài viết (4090)
  Số điểm: 31566
  Cảm ơn: 941
  Được cảm ơn 1953 lần


  longtuyet viết:

  Vậy hiện nay tôi đang có quyền sử dụng đất của miếng đất diện tích 2000 m2 , mục đích sử dụng đất là đất ở đo thị, đã được UBND thành phố thuộc tỉnh đồng ý chủ trương cho XD khách sạn, tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở đô thị sang đất sản xuất kinh doanh thì thuộc trường hợp xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không?

  Chào bạn.

  Vì sao bạn không xây dụng khách sạn luôn mà phải chuyễn sang đất SXKD cho mắc công và mất giá trị thửa đất vậy? 

   
  Báo quản trị |