Chuyển nhượng QSDĐ có điều kiện

Chủ đề   RSS   
 • #323860 19/05/2014

  Chuyển nhượng QSDĐ có điều kiện

  Xin kính chào Luật sư!

  Vấn đề thứ nhất: Về điều kiện chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng của Tổ chức cho hộ gia đình cá nhân và ngược lại

  Xin Luật sư cho biết đất đã được Sở TNMT (Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Tổ chức (trường hợp được cấp là đất sản xuất kinh doanh), sau đó Tổ chức này chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân thì cần phải có điều kiện gì? (điều kiện bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng?), quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

  Nếu hộ gia đình, cá nhân này chuyển nhượng tiếp cho 1 tỏ chức mới thì bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cần có những điều kiện gì?, quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

  Vấn đề thứ hai: Khi chuyển nhượng như vậy (Từ Tổ chức sang hộ gia đình cá nhân và ngược lại) thì thẩm quyền chỉnh lý giấy chứng nhận đã được cấp là thẩm quyền của tổ chức có chức năng nào (Văn phòng đăng ký cấp huyện hay cấp tỉnh chỉnh lý), được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?

  Xin trân trọng cảm ơn Luật sư!

   

   
  2656 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #342815   06/09/2014

  lsnguyenluong
  lsnguyenluong
  Top 200
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2014
  Tổng số bài viết (420)
  Số điểm: 2502
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 159 lần
  Lawyer

  Chào bạn,

  Bạn có nêu: "Sở TNMT (Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh) cấp cho Tổ chức (trường hợp được cấp là đất sản xuất kinh doanh)". Đây là cho thuê đất có thời hạn và trả tiền hàng năm phải không bạn?

  Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 111 Luật đất đai 2003: "Tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê của Nhà nước có quyền bán tài sản, góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê, người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định."

  Bên nhận chuyển nhượng cũng phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

  Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để tiến hành thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất cho bên doanh nghiệp mua tài sản, công trình xây dựng trên đất thuê được tiếp tục thuê đất, trả tiền hàng năm để sản xuất kinh doanh trên diện tích đất thuê đó.

   

   
  Báo quản trị |