Chuyển nhượng dự án xã hội hóa

Chủ đề   RSS   
 • #399634 16/09/2015

  Chuyển nhượng dự án xã hội hóa

  Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA được quy định tại Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; cụ thể:

  - Tại Khoản 2, Điều 2 - Quy định chuyển tiếp: "2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được Nhà nước giao đất mà được miễn tiền sử dụng đất hoặc được giảm tiền sử dụng đất và đã nộp phần tiền sử dụng đất không được giảm theo quy định tại pháp luật về khuyến khích xã hội hóa trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất. Trường hợp chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất trong thời hạn đã được giao đất."

  Nhờ Luật sư tư vấn giúp: Nếu dự án của tôi là dự án xã hội hóa, đã thực hiện nộp phần tiền sử dụng đất không được giảm và không chuyển sang thuê đất thì có được áp dụng các quy định về chuyển nhượng dự án xã hội hóa quy định tại điểm 11, khoản 3, điều 1 của Nghị định 56/2014/NĐ-CP không? vì theo tôi thấy tại điều khoản chuyển nhượng dự án xã hội hóa chỉ áp dụng đối với đất thuê, không có nói về dự án được nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

  Xin cảm ơn Luật sư!

   
  2935 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #403883   26/10/2015

  onthemoon
  onthemoon

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:22/09/2015
  Tổng số bài viết (29)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 8 lần


  Chào bạn, về vấn đề của bạn mình có ý kiến trả lời như sau

  Căn cứ theo các quy định tại Nghị định 59/2014/NĐ-CP thì hiện nay đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa Nhà nước sẽ áp dụng hình thức cho thuê đất. Đối với hình thức giao đất được áp dụng từ trước khi có Nghị định này thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 quy định chuyển tiếp.

  Theo đó, bạn sẽ được chuyển nhượng dự án xã hội hóa trong trường hợp đã chuyển sang đất thuê.

  Regards.

  Cập nhật bởi onthemoon ngày 26/10/2015 02:54:09 CH
   
  Báo quản trị |