Chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại doanh nghiệp khác có phải xuất hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #473470 03/11/2017

  Chuyển nhượng cổ phần đầu tư tại doanh nghiệp khác có phải xuất hóa đơn không?

  Cho em hỏi công ty CP A  đi đầu tư mua cổ phần tại Công ty CP B đầu tư 2 năm thì Công ty CP A bán hết số cổ phần đầu tư cho cá nhân C. Cho em hỏi khi Công ty A bán cổ phần có phải xuất hóa đơn GTGT không ạ? 

   
  4690 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangha10287 vì bài viết hữu ích
  trang_u (03/11/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #473485   03/11/2017

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44768
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1680 lần


  Chào bạn , chuyển nhượng cổ phần không thuộc đối tựơng chịu thuế GTGT, do vậy, không phải xuất hóa đơn, bạn xem Thông tư 219/2013/TT-BTC:

  Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

  ...

  8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:

  ...

  d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.

  Ví dụ 6: Tháng 4/2014, Công ty TNHH A góp vốn bằng máy móc, thiết bị để thành lập Công ty cổ phần B, giá trị vốn góp của Công ty TNHH A được Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn định giá là 2,5 tỷ đồng, bằng 25% số vốn của Công ty cổ phần B. Tháng 11/2014, Công ty TNHH A bán phần vốn góp tại Công ty cổ phần B cho Quỹ Đầu tư ABB với giá 4 tỷ đồng thì số tiền 4 tỷ đồng Công ty TNHH A thu được là doanh thu chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #477146   04/12/2017

  Tại khoản 2.1, phụ lục số 04 ban hành kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (giờ là TT26) của Bộ Tài chính quy định:

   

  “2.1. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”.

   

  Nhu vậy có phải xuất không ạ?

   
  Báo quản trị |