DanLuat 2015

Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Chủ đề   RSS   
 • #464183 10/08/2017

  Chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

  Giám đốc của công ty tôi là cổ đông sáng lập của công ty, công ty hoạt động được 2 năm kể từ ngày nhận được giấy ĐKKD. Điều lệ công ty có quy định, việc chuyển nhượng cổ phần tuân theo quy định của Luật DN. Nay sếp tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi biểu quyết của mình cho 1 cổ đông sáng lập khác thì có được không?

   
  1100 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #464199   10/08/2017

  re

  Chào bạn Đối với cổ phần phổ thông thì có thể đương nhiên chuyển cho cổ đông sáng lập khác Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết thì không có quyền chuyển nhượng nên có 2 phương án: 1. chờ đủ 3 năm thì cổ phần ưu đaix biểu quyết trở thành cổ phần phổ thông rồi chuyển nhượng 2. đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết chuyển cổ phần ưu đãi biểu quyết của người đó thành cổ phần phổ thông rồi chuyển nhượng. Bạn tham khảo điều 113 và 116 luạt doanh nghiệp 2014

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  
 • #464289   12/08/2017

  Bạn có thể tham khảo ý kiến sau:
  Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 119 Luật Doanh Nghiệp 2014: “Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.”
  Như vậy, đối với cổ phần phổ thông thì giám đốc của bạn được quyền tự do chuyển nhượng số cổ phần đó cho cổ đông sáng lập khác.

  Với số cổ phần ưu đãi thì theo quy định tại khoản 3 Điều 116 Luật Doanh Nghiệp 2014: “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác”.
  Tuy nhiên, để có thể chuyển nhượng số cổ phần ưu đãi này thì Giám đốc của bạn có thể căn cứ vào quy định khoản 6 Điều 113 Luật Doanh nghiệp: “Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”, để chuyển số cổ phần ưu đãi biểu quyết thành cổ phần phổ thông bằng việc họp Đại hội đồng cổ đông để đưa ra nghị quyết cho phép chuyển đổi, khi đó thì Giám đốc của bạn có quyền tự do chuyển nhượng số cổ phần này cho cổ đông sáng lập khác.

   

  NGUYỄN HẲNG NGA
  CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM (www.vietkimlaw.com)
  M: (+84-4) 899. 888 – E: luatvietkim@gmail.com
  Ad: Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, HN

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-