DanLuat 2015

Chuyển nhượng cổ phần cho công ty trách nhiệm hữu hạn

Chủ đề   RSS   
 • #315280 24/03/2014

  Chuyển nhượng cổ phần cho công ty trách nhiệm hữu hạn

  Công ty em là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, thành lập từ ngày 3/4/2009. Hiện nay có 1 cổ đông sở hữu 50% vốn cổ phần muốn rút lui và chuyển nhượng cổ phần cho người khác không phải nằm trong danh sách sáng lập.

  Em muốn hỏi luật sư bây giờ em phải làm những hồ sơ như thế nào, và việc chuyển nhượng có phải đóng thuế TNCN không?

  Note: công ty em là 1 công ty năm trong quản lý của ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu quốc tế cầu treo, hà tĩnh

   
  6787 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhuyen1109 vì bài viết hữu ích
  TrangB3 (14/03/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #315288   24/03/2014

  dongthoigiantoidihoc
  dongthoigiantoidihoc

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/06/2012
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 175
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 21 lần


  Đối với vấn đề chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Điều 44 Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

  “Trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 45 của Luật doanh nghiệp, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán”

  Khoản 6 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định: “Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai cách sau đây:
  a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
  b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 44 của Luật này”
  Như vậy, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình mà phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên còn lại.
  Thủ tục

  Bên cạnh đó, về phía doanh nghiệp còn phải tuân thủ các quy định tại khoản 2, điều 33-NĐ88/NĐ-CP ngày 29-8-2006 về đăng ký kinh doanh đối với việc đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cụ thể: 
  Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: 
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty; 
  - Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại điều 18 - Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng; 
  - Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng; 
  - Thời điểm thực hiện chuyển nhượng; 
  - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty. 
  Kèm theo thông báo phải có hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty. 
  Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
  Thuế

  Tại điểm 4, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN quy định: “Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản tiền lãi nhận được từ việc chuyển nhượng vốn của cá nhân trong các trường hợp sau:

  4.1. Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp trong các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

  4.2. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán”.

  Như vậy, thuế suất áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp đối với cá nhân cư trú là biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20% trên phần thu nhập tính thuế (Điểm 2.1.2, mục II, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính).
  (Nộp 20% trên chênh lệch giữa giá bán trừ đi giá vốn (giá mua), và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn được chuyển nhượng)

   

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn dongthoigiantoidihoc vì bài viết hữu ích
  nguyenhuyen1109 (24/03/2014) TrangB3 (14/03/2016)
 • #315324   24/03/2014

  hienlkd
  hienlkd
  Top 500
  Female


  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2010
  Tổng số bài viết (203)
  Số điểm: 2143
  Cảm ơn: 43
  Được cảm ơn 65 lần


  CHào bạn : Công ty bạn nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu QT Cầu Treo thì sẽ không thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh như với doanh nghiệp thông thường mà phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

  Hồ sơ, thủ tục thì bạn có thể tham khảo tại đây: http://cautreo.gov.vn/cautreo/default/explorer.html/news/124?folder_id=323

  Bạn có thể liên hệ với BQL khu kinh tế để có mẫu chính xác.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hienlkd vì bài viết hữu ích
  nguyenhuyen1109 (24/03/2014)

0 Thành viên đang online
-