Chuyển ngạch công chức

Chủ đề   RSS   
  • #495896 02/07/2018

    sunshine19
    Top 100
    Lớp 3

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:02/12/2017
    Tổng số bài viết (614)
    Số điểm: 4350
    Cảm ơn: 210
    Được cảm ơn 129 lần


    Chuyển ngạch công chức

    Anh  tôi đang giữ ngạch A0 - Cán sự (mã số 01.004) Nếu muốn chuyển sang Ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1 thì phải đáp ứng quy định nào?

    Theo tôi tìm hiểu thì

    Anh tôi  đang giữ ngạch A0 - Cán sự (mã số 01.004)

    Nếu muốn chuyển sang Ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1 thì phải đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV (được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV). Cụ thể:

    Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

    a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác;

    b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp đại học ngành hành chính học, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;

    c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;

    d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương”.

    Ngoài ra, xin gửi anh tham khảo thêm Quyết định 28/QĐ-BNV năm 2018 về kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

    Mong mọi người góp ý thêm cho tôi. Xin cám ơn!

     
    1141 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận