Chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp các loại tiền nào ?

Chủ đề   RSS   
 • #531748 29/10/2019

  Chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp các loại tiền nào ?

  Khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì người thực hiện cần phải nộp các loại tiền sau:

  1/ Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất:

  Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

  - Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.

  Tiền sử dụng đất được tính bằng: (tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở -  tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp) tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Vì anh không cung cấp cụ thể là đất mà anh muốn chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở là đất ở địa bàn nào, nên anh tham khảo thêm bảng giá đất theo quyết định của tỉnh để xác định giá đất ở và giá đất nông nghiệp.

  2/ Lệ Phí trước bạ:

   - Mức thu lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP là 0.5%

  - Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì lệ phí trước bạ được xác định:

  Lệ phí trước bạ = Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất x Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

  Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ đổi với đất là bảng giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

   

   
  522 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn trandothucuyen96@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận