DanLuat 2015

CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ TRẢ NỢ

Chủ đề   RSS   
 • #469171 29/09/2017

  luatsunguyenvinhdien

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (9)
  Số điểm: 150
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  CHUYỂN GIAO NGHĨA VỤ TRẢ NỢ

  A nợ B 2 tỷ, A không có tiền trả B. B đến nhà bố mẹ A là C bắt ép trả nợ thay cho A, có giấy tờ nhận trả thay. A không biết chuyện này, hỏi B có quyền yêu cầu bố mẹ A trả nợ không?, mặc dù A không chuyển giao nghĩa vụ trả nợ cho bố mẹ( không chứng minh được bố mẹ A là C bị ép buộc khi ký nhận nợ , có chữ ký đầy đủ)

   
  573 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #469192   29/09/2017

  nguyenloi310
  nguyenloi310
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2016
  Tổng số bài viết (150)
  Số điểm: 1494
  Cảm ơn: 14
  Được cảm ơn 56 lần


  Về nguyên tắc, nếu người đi vay A đã thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì mọi nghĩa vụ phát sinh thì anh A sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Bố mẹ anh A sẽ không phải chịu trách nhiệm trả nợ thay cho con khi con không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng vay tài sản.
   
  Bố mẹ chỉ có thể thực hiện nghĩa vụ dân sự thay cho con khi con mất năng lực hành vi dân sự (với tư cách là người giám hộ và thực hiện trong phạm vi tài sản của người này). Hoặc bố mẹ sẽ phải chịu trách nhiệm trả nợ thay trong trường hợp bố mẹ là người bảo lãnh.
   
  Còn giao dịch nhận nợ thay con nếu chứng minh được có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép thì giao dịch đó sẽ bị vô hiệu theo Điều 127 Bộ luật dân sự 2015.
   
  Báo quản trị |  
 • #469257   29/09/2017

  Chào bạn,

  Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

  Điều 370. Chuyển giao nghĩa vụ

  1. Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ.

  2. Khi được chuyển giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ.

  Điều 574. Thực hiện công việc không có ủy quyền

  Thực hiện công việc không có ủy quyền là việc một người không có nghĩa vụ thực hiện công việc nhưng đã tự nguyện thực hiện công việc đó vì lợi ích của người có công việc được thực hiện khi người này không biết hoặc biết mà không phản đối.

  Điều 578. Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền

  Việc thực hiện công việc không có ủy quyền chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  1. Theo yêu cầu của người có công việc được thực hiện.

  2. Người có công việc được thực hiện, người thừa kế hoặc người đại diện của người có công việc được thực hiện tiếp nhận công việc.

  3. Người thực hiện công việc không có ủy quyền không thể tiếp tục thực hiện công việc theo quy định tại khoản 5 Điều 575 của Bộ luật này.

  4. Người thực hiện công việc không có ủy quyền chết, nếu là cá nhân hoặc chấm dứt tồn tại, nếu là pháp nhân.

  --> Từ những quy định trên, nếu bạn không đồng ý việc cho phép cha mẹ bạn trả thay thì cha mẹ không có nghĩa vụ trả thay (mặc dù đã ký giấy trả nợ thay)

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email, skype hoặc điện thoại.

  Email: lstrantrongqui@gmail.com

  Skype: QUI.LHLF

  ĐTDĐ: 0906 530 214

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-