DanLuat 2015

Chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức xã

Chủ đề   RSS   
 • #489274 11/04/2018

  Chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức xã

  Mình đang cần giúp về VBPL, Quy trình thực hiện Chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức xã.

  Tại xã mình đang làm việc (thuộc tỉnh Khánh Hòa), công chức Tư pháp - Hộ tịch đã chuyển qua làm CT. Hội nông dân.

   Xã mình cần chuyển công chức đang phụ trách Văn phòng - Thống kê sang chức danh Tư pháp - Hộ tịch. Công chức được chuyển đã có Bằng ĐH Luật, Tin học, Anh văn.

  Theo tìm hiểu thì để chuyển đổi vị trí công tác không qua thi tuyển hoặc xét tuyển thì công chức được chuyển đổi phải "có sự bổ nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã".

  Xin Thư viện pháp luật hỗ trợ giúp: 1. VBPL: phân cấp phân quyền của Chủ tịch UBND xã trong việc này,

  2. Quy trình thực hiện Chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức xã.

  Trân trọng cảm ơn./.

   
  379 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-