Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015

Chủ đề   RSS   
 • #426289 04/06/2016

  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015

  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án, quyết định của tòa án

  về vụ án hành chính.

  Bài 1: Quyết định số 687/QĐ-UBND-BT ngày 14/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 12  

  Bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 12, số 18/2012/HC­ ST ngày 14/8/2012

  1.   Ngày 14/5/2009 Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành Quyết định hành chính số 687/QĐ-UBND-BT về việc Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng 225,3 m2 đối với hộ bà Nguyễn Thị Xuân bị ảnh hưởng trong dự án công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn tại phường Thạnh Xuân, Quận 12 với tổng số tiền bồi thường là 31.640.332 đồng.

   

  Không đồng ý với phương thức chiết tính tiền bồi thường thu hồi đất tại quyết định trên, bà Nguyễn Thị Xuân đã khiếu nại và sau đó khởi kiện tại Tòa án nhân dân Quận 12.

   

  2.   Bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 12, số 18/2012/HC­ ST ngày 14/8/2012 bác yêu cầu khởi kiện lần thứ nhất của bà Xuân. Người khởi kiện kháng cáo bản án hành chính sơ thẩm này, được Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại bằng bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012. 

   
  23374 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #426291   04/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án, quyết định của tòa án

  về vụ án hành chính.

  Bài 2: 

  Bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012, xét xử theo thụ lý lần đầu

  3.   Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 nhận định:

   

  Lỗi do Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành quyết định bồi thường chậm cho bà Xuân và Ủy ban nhân dân Quận 12 đã không áp dụng quy định điểm c khoản 4 Điều 58 Nghị định 84/2007/ND-CP ngày 25/5/2007, điểm a  khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, điểm b khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tính giá đất bồi thường cho bà Xuân nên đã tuyên xử: Sửa bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 12; hủy Quyết định hành chính số 687/QĐ – UBND - BT ngày 14/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 12. 

   
  Báo quản trị |  
 • #426299   05/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án,

  quyết định của tòa án về vụ án hành chính.

  Bài 3: 

  4.    Ủy ban nhân dân Quận 12 không thi hành nghiêm túc bản án hành chính phúc thẩm ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

   

  5.    Khiếu nại và khiếu kiện Ủy ban nhân dân Quận 12 - lần thứ hai, về việc bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Xuân.

   

  4.   Ủy ban nhân dân Quận 12 không thi hành nghiêm túc bản án hành chính phúc thẩm ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

   

  4.1.   Để thi hành bản án hành chính phúc thẩm ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố, Chi cục Thi hành án quận 12 ban hành Quyết định thi hành án chủ động số 1027/QĐ-CCTHA ngày  21/02/2013, thu án phí 200.000 đồng đối với người phải thi hành án là Ủy ban nhân dân quận 12.

  4.2.   Theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 243 của Luật Tố tụng Hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội, lẽ ra Ủy ban nhân dân quận 12 phải tổ chức thi hành nghiêm chỉnh bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; thực tế là Ủy ban nhân dân quận 12 đã không thực hiện theo đúng tinh thần Bản án hành chính phúc thẩm đã dẫn, chậm ban hành văn bản triển khai việc bồi thường cho hộ bà Xuân và không áp dụng các quy định có liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất đã quy định tại hai Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ:

  -         Sau khi  Chi Cục Thi hành án quận 12 bắt đầu thi hành bản án hành chính phúc thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21/02/2013, Ủy ban nhân dân quận 12 kéo dài thời gian thi hành án thêm 14 tháng,

  -         Ủy ban nhân dân quận 12 phối hợp với Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố để Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố lập tờ trình số 74/HĐTĐBT-KTĐ ngày 24/01/2014, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho Ủy ban nhân dân quận 12 tiếp tục áp dụng hai Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 6487/UBND-ĐTMT ngày 28/9/2007 và số 2618/ĐTMT ngày 25/4/2008.

  Dựa vào 2 Công văn trên đây và Công văn số 1662/VP-PCNC ngày 11/3/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 12 không áp dụng các Điều khoản liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất của Chính phủ  quy định tại Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố để lập lại bảng chiết tính bồi thường cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân theo đơn giá được phê duyệt trong phương án và cộng thêm lãi suất ngân hàng tính từ thời điểm phê duyệt phương án đến thời điểm bồi thường.

  Ngày 09/5/2014, Ủy ban nhân dân quận 12 phát hành hai Bảng chiết tính bồi thường thu hồi 225,3 m2 đất của hộ bà Xuân với tổng số tiền bồi thường là 78.544.402 đồng, bao gồm:

  4.2.1 Bảng chiết tính bồi hỗ trợ:                           31.415.000 đồng

             trong đó:

  - Bồi thường, hỗ trợ đất: đơn giá 90.000đ/1m2

    90.000 đồng x 225,3  =   30.415.500 đồng                           

  - Hỗ trợ, khen thưởng:          1.000.000 đồng                            

                          4.2.2. Bảng chiết tính hỗ trợ tiền lãi suất ngân hàng:    47.129.402 đồng

       (tính từ ngày 24/6/2004 đến ngày 25/5/2014)

  Ngày 02/6/2014, Ủy ban nhân dân Quận 12 giao cho bà Xuân hai bảng chiết tính có nội dung đã dẫn trên đây để thi hành.

   

  4.3.   Ủy ban nhân dân quận 12 đã không ban hành một quyết định bồi thường mới cho hộ bà Xuân - thay thế cho Quyết định số 687/QĐ-UBND-BT ngày đã bị tuyên hủy tại Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HCPT của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

  Ủy ban nhân dân quận 12 có đề cập đến việc "sẽ ban hành quyết định bồi thường theo quy định" khi có ý kiến của Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố, hoặc của Ủy ban nhân dân Thành phố" tại ba (3) công văn do chính Ủy ban nhân dân quận 12 phát hành:

  • Công văn số 4528/UBND-BT ngày 24/6/2013 gửi bà Nguyễn Thị Xuân, trả lời khiếu nại của người được thi hành án v/v đề nghị thi hành Bản án số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
  • Công văn số 5473/UBND-BT ngày 29/7/2013 gửi Báo Thanh Niên có cùng chủ đề;
  • Công văn số 1469/UBND-BT ngày 06/3/2014 gửi Bà Nguyễn Thị Xuân có cùng chủ đề;

  -         Nội dung của ba (3) công văn trên đây và Công văn số 5360/UBND-BT ngày 24/7/2013 của Ủy ban nhân dân quận 12 gửi Chi cục Thi hành án dân sự quận 12 với cùng chủ đề " trả lời khiếu nại của người được thi hành án" đều có dẫn chứng Biên bản họp Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố số 300/BB-HĐTĐBT-KTĐ ngày 22/5/2013, với nội dung như sau: "... Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân quận 12 báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố để xin ý kiến trước khi ban hành Quyết định bồi thường mới cho bà Xuân"

  5.   Khiếu nại và khiếu kiện đối với Ủy ban nhân dân Quận 12 - lần thứ hai, về việc bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Xuân.

  Do lẽ Ủy ban nhân dân Quận 12 không ban hành một Quyết định mới để bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất cho hộ bà Xuân; chỉ lập hai bảng chiết tính đã dẫn trên đây ghi ngày 9/4/2014, cách chiết tính lập lại cách chiết tính bồi thường trước đây tại Quyết định số 687/QĐ­ UBND-BT ngày 14/5/2009 của Ủy ban nhân dân Quận 12 - mà bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 đã tuyên hủy vì chưa phù hợp với quy định của pháp luật.  

  Ngay từ ngày 04/6/2014, Bà Xuân đã gửi đơn trình bày ý kiến phản biện và khiếu nại với Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội đồng Thẩm định Bồi thường Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 12 để yêu cầu xem xét lại việc chiết tính bồi thường, hỗ trợ chưa đúng tinh thần bản án phúc thẩm ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  

  Căn cứ hướng dẫn của Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư Thanh tra Chính phủ tại công văn số 4857/HD-TDTW ngày 18/11/2014; bà Xuân tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến Ủy ban nhân dân Quận 12.

  Ngày 03/4/2015 Ban Thanh tra Quận 12 chính thức thụ lý vụ việc khiếu nại đối với hai bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ lập ngày 9/5/2014.

  Vào ngày 24/4/2015, bà Nguyễn Thị Xuân rút đơn khiếu nại để nộp đơn khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân Quận 12, được Tòa án nhân dân Quận 12 thụ lý xét xử vụ án hành chính sơ thẩm theo thụ lý số 09/2015/TLST-HC ngày 12/5/2015.

  07:05 chủ nhật 05/6/2016

   

  Cập nhật bởi DealingHonestly ngày 05/06/2016 07:09:00 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #426416   06/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án,

  quyết định của tòa án về vụ án hành chính.

   

  Bài 4: 

  6.    Cơ sở pháp lý và chứng cứ chứng minh Ủy ban nhân dân Quận 12 không thực hiện đúng tinh thần Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chậm ban hành quyết định bồi thường cho bà Xuân và không áp dụng các quy định tại hai Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tính giá đất bồi thường cho hộ và Nguyễn Thị Xuân.

   

  6.1.   Công văn số 74/HĐTĐBT-KTĐ ngày 24/01/2014 của Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về liên quan việc thực hiện Bản án phúc thẩm số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

            Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân Quận 12 và căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp ngày 27/12/2013, Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố nhận xét tại trang 3 của công văn số 74/HĐTĐBT-KTĐ ngày 24/01/2014 để kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố:

            "Giao Ủy ban nhân dân quận 12 thực hiện theo Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 10/3/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố lập lại bảng chiết tính bồi thường theo đơn giá được phê duyệt trong phương án và cộng thêm lãi suất ngân hàng tính từ thời điểm phê duyệt phương án đến thời điểm hiện nay cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân theo quy định pháp luật".

            Ghi chú:

  -         Quyết định số 31/2003/QĐ-UB  hết hiệu lực ngày 24/3/2008, được thay thế bởi Quyết định 17/2008/QĐ-UB ngày 14/3/2008;

  -         Quyết định 17/2008/QĐ-UB sau đó hết hiệu lực ngày 07/6/2010, được thay thế bởi Quyết định số 35/2010/QĐ-UB ngày 28/5/2010;

  -         Ngày 25/5/2015, Quyết định số 35/2010/QĐ-UB được thay thế bởi Quyết định hiện hành, số 23/2015/QĐ-UB ngày 15/5/2015.

   

  6.2.   Công văn số 1662/VP-PCNC ngày 11/3/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

            "Đồng ý đề xuất của Hội đồng Thẩm định bồi thường Thành phố tại Công văn số 74/HĐTĐBT-KTĐ ngày 24/01/2014; Giao Ủy ban nhân dân quận 12 thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc khó khăn thì chủ động trao đổi với Hội động Thẩm định bồi thường Thành phố để thống nhất hướng xử lý theo quy định pháp luật.

            Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo để các cơ quan thực hiện.

   

  6.3.   Ủy ban nhân dân Quận 12 chậm ban hành Quyết định bồi thường và không trả lời đơn khiếu nại theo đúng quy định pháp luật.

  6.3.1.  Ngày 11/3/2014 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 1662/VP-PCNC; ngày 09/5/2014 Ủy ban nhân dân Quận 12 lập hai bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa triển khai đến người được thi hành án.

  6.3.2.  Ngày 26/5/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn số 3921/VP-PCNC đến Ủy ban nhân dân Quận 12 về đơn kiến nghị của người đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án, tiếp tục "truyền đạt ý kiến chỉ đạo để các cơ quan thực hiện".

  Ngày 02/6/2014 Bà Nguyễn Thị Xuân được Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng Quận 12 triển khai thực hiện hai Bảng chiết tính đã dẫn.  

  6.3.3.  Ngày 04/6/2014 người đại diện theo ủy quyền của Bà Nguyễn Thị Xuân gửi đơn trình bày ý kiến về việc thực hiện bản án phúc thẩm số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định bồi thường Thành phố.

  Bản sao đơn này được gửi đến Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 12 "để báo cáo"; và gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 "để yêu cầu thực hiện việc kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của tòa án theo quy định tại Điều 248 Luật Tố tụng hình sự (2010)"

  6.3.4.  Ngày 22/9/2014 Ông Võ Trung Trực, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố gửi công văn số 693/HĐTĐBT-TTr đến Ủy ban nhân dân Quận 12 chuyển đơn kèm hồ sơ photo đến Ủy ban nhân dân Quận 12; Ủy ban nhân dân Quận 12 không phản hồi công văn này và đơn khiếu nại của người được thi hành án theo đúng quy định pháp luật.

  6.3.5.  Căn cứ vào nội dung công văn số 4857/HD-TDTW ngày 18/11/2014 của Vụ Tiếp dân và Xử lý đơn thư Thanh tra Chính phủ, phải gần mười tháng sau ngày Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12 triển khai Hai bảng chiết tính lập ngày 09/5/2014 bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất cho bà Xuân; vào ngày 03/4/2015 Ban Thanh tra Quận 12 mới chính thức thụ lý vụ việc khiếu nại này.

  Tòa án nhân dân Quận 12 thụ lý lần thứ hai, xét xử vụ án hành chính sơ thẩm đối với "khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai thuộc trường hợp bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư cho hộ Bà Nguyễn Thị Xuân" theo thụ lý số 09/2015/TLST-HC ngày 12/5/2015.

   

  11:50 thứ hai 06/6/2016

   

   
  Báo quản trị |  
 • #426568   07/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án,

  quyết định của tòa án về vụ án hành chính.

   

  Bài 5: 

  7.   Ủy ban nhân dân Quận 12 không thực hiện theo đúng tinh thần Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  

  (Ý kiến của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại phiên tòa hành chính phúc thẩm ngày 27 và 29/4/2016)

  8.   Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2015/HC-ST ngày 15 tháng 9 năm 2015, Tòa án nhân dân Quận 12

   

  7.   Ủy ban nhân dân Quận 12 không thực hiện theo đúng tinh thần Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tại phiên tòa hành chính phúc thẩm ngày 27 và 29/4/2016, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu ý kiến như trên đây là căn cứ vào việc Ủy ban nhân dân Quận 12 đã không thực hiện nghiêm túc các quy định tại Chương XVI của Luật Tố tụng hành chính 2010 về "Thủ tục thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính".

  Cho rằng Quyết định ban đầu số 687/QĐ-UBND-BT ngày 14/5/2009  của Ủy ban nhân dân Quận 12 được ban hành căn cứ vào Công văn số 6487/UBND-ĐTMT ngày 28/9/2007 và Công văn số 2618/UBND/ĐTMT ngày 25/4/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tính hỗ lãi suất ngân hàng và bồi thường giá đất đối với Bà Nguyễn Thị Xuân (và cũng có thể là cho nhiều hộ dân khác) là đúng với quy định pháp luật;  

  Ủy ban nhân dân Quận 12 đã triển khai thực hiện Bản án 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 như nội dung công văn số 5360/UDND-BT ngày 24/7/2003 gửi Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 về việc thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:   

   

  7.1.       Tại trang 3 công văn số 5360/UDND-BT, Ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 nhận định:

   

  7.2.   Tại trang 4 Công văn số 5360/UBND-BT ngày 24/7/2003 Ủy ban nhân dân Quận 12 ghi nhận ý kiến của Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố như sau:  

  "Ngày 12/4/2013, Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố tổ chức họp. Ngày 22/5/2013, Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố có Biên bản họp Hội đồng số 300/BB-HĐTĐBT-KTĐ thóng nhất như sau:

  "Việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Xuân liên quan đến bồi thường, hỗ trợ trong dự án Bờ hữu sông Sài Gòn, Quận 12 đã được Tòa án nhân dân Thành phố ban hành Bản án, do đó về nguyên tắc thì phải thực hiện theo Bản án. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Bản án số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và đang chờ xem xét nên Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 12 báo cáo với Ủy ban nhân dân Thành phố để xin ý kiến trước khi ban hành Quyết định bồi thường mới cho hộ bà Xuân".

   

  7.3.   Trên cơ sở biên bản họp Hội đồng thẩm định bồi thường thành phố ngày 22/5/2013, Ủy ban nhân dân Quận 12 đã tiếp tục thực hiện bản án  số 1546/2012/HC-PT như thông tin sau đây:   

  "Ngày 13/6/2013 Ủy ban nhân dân Quận 12 có Công văn số 4177/UBND-BT gửi Ủy ban nhân dân Thành phố xin chủ trương thực hiện Bản án số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến bồi thường, hỗ trợ trong dự án Bờ hữu sông Sài Gòn.

  Sau khi có chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố về   thực hiện Bản án số 1546/2012/HC-PT, Ủy ban nhân dân Quận 12 sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố".

   

  7.4.   Gần tròn 11 tháng sau ngày phát hành công văn số 4177/UBND-BT ngày 13/6/2013 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 09/5/2014 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12 mới lập Hai bảng chiết tính bồi thường cho hộ bà Xuân.

   

  7.5.   Sau khi người được thi hành án gửi đơn ghi ngày 04/6/2014 trình bày ý kiến đối với việc Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện bản án số 1546/2012/HC-PT, ngày 22/9/2014 Ông Võ Trung Trực, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố - là cơ quan ngành dọc cấp trên của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12 gửi Công văn số 693/HĐTĐBT-TTr  và hồ sơ kèm theo đến Ủy ban nhân dân Quận 12 để kiểm tra giải quyết khiếu nại của đương sự.

            Tuy nhiên, Công văn số 693/HĐTĐBT-TTr của Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố đã không nhận được phản hồi của Ủy ban nhân dân Quận 12 đúng theo quy định của pháp luật.

   

  8.   Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2015/HC-ST ngày 15 tháng 9 năm 2015, Tòa án nhân dân Quận 12.

   

  8.1.      Ngày 12/5/2015, Tòa án nhân dân Quận 12 thụ lý vụ kiện bà Nguyễn Thị Xuân khởi kiện Ủy ban nhân dân Quận 12 lần thứ hai về quyết định hành chính về bồi thường giải phóng mặt bằng

  Tôi tiếp tục tham gia tố tụng vụ kiện lần này với tâm trạng thật thoải mái, không còn lo lắng, bồn chồn về kết quả xét xử như những lần "xách cặp ra Tòa" trước đây!

  Trải qua nhiều lần chứng kiến, chịu đựng những kết quả phán quyết sau cùng bất ngờ bị xoay chuyển 180 độ, tôi có cảm giác ngờ ngợ rằng 99% yêu cầu của bà Nguyễn Thị Xuân sẽ bị bác bỏ, do lẽ người bị kiện ở đây là Ủy ban nhân dân Quận 12.

   

  8.2.   Thực tế là Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2015/HC-ST ngày 15 tháng 9 năm 2015, Tòa án nhân dân Quận 12 đã được tuyên xử đúng như tôi đã dự đoán:

   

  1/  Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Xuân về việc yêu cầu tuyên hủy hai bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ, bảng chiết tính hỗ trợ tiền lãi suất ngân hàng và phiếu chi trả bồi thường hỗ trợ lập ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 12.

   

  2/ Bác yêu cầu của người khởi kiện yêu cầu lập lại hai bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất cho hộ của bà Nguyễn Thị Xuân theo giá 380.000 đồng/ m2.

   

  3/ Đình chỉ yêu cầu hỗ trợ 50% khi bị thu hồi đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 69/2009/NĐ - CP, Quyết định số 35/2010 và số thứ tự 34, bảng 6, bản giá đất Quận 12 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ­ UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đơn giá là 2.750.000 đồng  x 50% = 1.375.000 đồng/m2 x 225,30 m2 = 309.787.5000 đồng.

   

  (Ghi chú: tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện ủy quyền của người khởi kiện là tôi đã đề nghị Hội đồng xét xử rút phần yêu cầu khởi kiện trên đây)

   

  4/ Án phí hành chính sơ thẩm là 200.000 (hai trăm ngàn) đồng bà Nguyễn Thị Xuân phải nộp 

   

  Sau khi xét xử sơ thẩm:

   

  8.3.   Ngày 25/9/2015, bà Nguyễn Thị Xuân kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm:

  -         tuyên sửa bản án hành chính sơ thẩm, buộc Ủy ban nhân dân Quận 12 thu hồi 02 bản chiết tính bồi thường, hỗ trợ và bản chiết tính hỗ trợ tiền lãi suất ngân hàng lập ngày 09/5/2014.

  -         Yêu cầu Ủy ban nhân dân Quận 12 thi hành bản án phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 29/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết chi trả bồi thường thu hồi đất cho hộ bà Xuân số tiền bồi thường là 380.000 đồng x 225,3 m2 = 85.614.000 đồng.

  8.4.   Với kiến thức pháp lý bé hơn hạt mít, tôi tự suy gẫm rằng kết luận của Bản án sơ thẩm số 13/2015/HC-ST ngày 15 tháng 9 năm 2015, Tòa án nhân dân Quận 12 của Tòa án nhân dân Quận 12 có hình thức gần giống như là "Tòa cấp dưới xét xử giám đốc thẩm bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 29/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh".

                     Kết luận của Bản án sơ thẩm (lần thứ hai) của Tòa án nhân dân Quận 12 phù hợp với mục tiêu của Ủy ban nhân dân Quận 12 tại công văn số 1550/UBND-BT ngày 11/3/2013, kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Bản án hành chính phúc thẩm đã dẫn(!).

   

  8.5.   Ngày 28/9/2015, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 02/QĐKNPT-HC đề nghị sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.

  Kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 đem lại cho tôi niềm tin rằng,  khẩu hiệu "Sống và làm việc theo pháp luật" rồi cũng sẽ dần dà được áp dụng rộng khắp trên đất nước mình, bởi những viên chức, chuyên viên, cán bộ có kiến thức pháp lý, có đạo đức và có tầm nhìn - mong muốn dân tộc Việt không tụt hậu so với các quốc gia khác trên thế giới.  

   

  Tài liệu đính kèm bài số 5:

  Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2015/HC-ST ngày 15 tháng 9 năm 2015, Tòa án nhân dân Quận 12

   

  15:05 thứ ba 07/6/2016

   
  Báo quản trị |  
 • #426626   08/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án,

  quyết định của tòa án về vụ án hành chính.

   

  Bài 6: 

   

  9.   Bản án hành chính phúc thẩm số 548/2016/HC-PT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

   

  9.1.   Vụ án hành chính phúc thẩm khiếu kiện việc bồi thường hỗ trợ thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Xuân - lần thứ hai này được Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý xét xử phúc thẩm từ ngày 28/10/2015; tôi tham gia tố tụng với tâm trạng bình thản, không nóng vội, không lo âu do nội dung kháng cáo của người khởi kiện dựa trên cơ sở:

   

  -                     Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhận định tại trang 4, 5 và 6 của Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012.

   

  -                     Quá trình Ủy ban nhân dân Quận 12 thi hành bản án hành chính phúc thẩm đã dẫn, lập lại cách chiết tính bồi thường, hỗ trợ lãi suất ngân hàng là tương tự cách chiết tính bồi thường, hỗ trợ lãi suất ngân hàng tại Quyết định số 687/QĐ-UBND-BT ngày 14/5/2009 mà Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành trước đây, đã được người được thi hành án trình bày tại đơn ghi ngày 04/6/2014 gửi Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12.

   

  Bà Đặng Thị Tuyết Mai, Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 tham gia hai phiên tòa xét xử hành chính sơ thẩm ngày 09/9/2015 và 15/9/2015 của Tòa án nhân dân Quận 12 nên đã thực hiện quyền kháng nghị theo quy định tại Điều 23 - Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính Luật Tố tụng hành chính 2010:

   

  Ngày 28/9/2015, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 có quyết định kháng nghị đối với Bản án hành chính sơ thẩm số 13/2015/HC-ST ngày 15/9/2015 của Tòa án nhân dân Quận 12, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án đã dẫn, chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện.

   

  9.2.   Quá trình tiến hành tố tụng xét xử phúc thẩm theo thụ lý lần thứ hai tại Tòa Hành chính, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

   

  -                     Ngày 07/3/2016: đại diện người khởi kiện đến Tòa Hành chính - Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi thông tin về tiến độ tố tụng xét xử vụ án giai đoạn phúc thẩm;

   

  -                     Ngày 17/3/2006, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 14/4/2016.

   

  -                     Sau phiên tòa ngày 14/4/2016, phiên tòa tiếp theo dự kiến vào ngày 20/4/2016 bị đình hoãn, lý do là có sự thay đổi Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phúc thẩm.

   

  -                     Ngày 27/4/2016 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại; bản án được tuyên vào ngày 29/4/2016

   

  9.3.   Phát biểu ý kiến của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại hai phiên tòa hành chính phúc thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 27 và 29 tháng 4 năm 2016:

   

  "Ủy ban nhân dân Quận 12 không thực hiện theo đúng tinh thần Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012, chậm ban hành quyết định bồi thường cho bà Xuân và không áp dụng quy định điểm c khoản 4 Điều 58 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, điểm a khoản 2  Điều 9  Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, điểm  b  khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 89/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tính giá đất bồi thường cho bà Xuân nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 và kháng cáo của bà Nguyễn Thị Xuân, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 12 theo hướng hủy 02 Bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ về đất và Bảng chiết tính hỗ trợ tiền lãi suất ngân hàng ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 12".

   

  9.4.   Nhận định của Hội đồng xét xử phúc thẩm

   

  -                     Về việc lập Hai bảng chiết tính: Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định rằng hai bảng chiết tính do Ủy ban nhân dân Quận 12 lập là để chi trả tiền bồi thường cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân, để thi hành chứ không phải để thương lượng, có nội dung và tính mệnh lệnh như một Quyết định hành chính và là đối tượng khởi kiện của vụ án hành chính.

   

  -                     Về nội dung Hai bảng chiết tính:

   

  "Ủy ban nhân dân Quận 12 đã căn cứ Công văn số 6487/UBND­ ĐTMT  ngày 28/9/2007,  Công văn số 1649/UBND-ĐTMT  ngày 16/4/2009  của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 1662/VP-PCNC ngày 11/3/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để ban hành Hai bảng chiết tính là chưa đúng tinh thần của Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT  ngày 19/12/2012  và chưa căn cứ vào quy định tại điểm c khoản 4 Điều 58  Nghị định 84/2007/NĐ-CP  ngày 25/5/2007,  điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP  ngày 03/12/2004,  điểm b  khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 89/2008/QD-UBND  ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để tính giá đất bồi thường cho hộ bà Xuân ..."

   

  Hội đồng xét xử phúc thẩm xác định cụ thể:  

   

  "Như vậy theo các quy định pháp luật trên thì: Vị trí đất của bà Nguyễn Thị Xuân bị thu hồi là loại đất nông nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư ở vị trí 1 khu vực 1, giá đất để tính bồi thường cho hộ bà Xuân phải là 190.000 đồng x 2 = 380.000 đồng/m2..."

   

  9.5.   Quyết định tại Bản án hành chính phúc thẩm số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử:

   

  1/ Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị Xuân và kháng nghị của Viện Kiềm sát nhân dân Quận 12.

   

  2/ Sửa bản án sơ thẩm, cụ thể như sau:

   

  a)    Tuyên bố việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho bà Nguyễn Thị Xuân theo hai Bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ; Bảng chiết tính hỗ trợ tiền lãi suất ngân hàng và phiếu chi trả bồi thường hỗ trợ lập ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân Quận 12 là chưa đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân Quận 12 có trách nhiệm giải quyết lại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho bà Nguyễn Thị Xuân theo đúng quy định pháp luật.

   

  b)    Đình chỉ yêu cầu hỗ trợ 50% khi bị thu hồi đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP, Quyết định số 35/2010 và số thứ tự 34, bảng 6, bản giá đất Quận 12 ban hành kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND cua Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đơn giá là 2.750.000 đồng x 50% = 1.375.000 đồng/m2  x 225,30m2 = 309.787.5000 đồng.

   

  c)     Án phí hành chính sơ thẩm: Ủy ban nhân dân Quận 12 phải chịu án phí hành chính sơ thẩm là 200.000 đồng

   

  Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Xuân số tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm đã nộp là 200.000 (hai trăm ngàn) đồng theo Biên lai số 0005817 ngày12/5/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12.

   

  3/ Án phí hành chính phúc thẩm: Ủy ban nhân dân Quận 12 phải chịu án phí hành chính phúc thẩm là 200.000 đồng.

  Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Xuân số tiền là 200.000 đồng tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lại thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số AD/2014/0006493 ngày 28/9/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12.

   

  Tài liệu đính kèm bài số 6 (10/11 trang - còn thiếu trang 5 sẽ tiếp tục bổ sung):

   

  Bản án hành chính phúc thẩm số 548/2016/HC-PT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

   

   

  07:15 thứ tư 08/6/2016

  Cập nhật bởi DealingHonestly ngày 08/06/2016 07:51:44 SA Cập nhật bởi DealingHonestly ngày 08/06/2016 07:41:34 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #426632   08/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án,

  quyết định của tòa án về vụ án hành chính.

   

  Bài 6 (tiếp theo): 

   

  Bổ sung tài liệu đính kèm của bài 6:

  Trang 5 Bản án hành chính phúc thẩm số 548/2016/HC-PT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

  Tác giả xin lỗi về sự bất tiện này, xảy ra do việc upload tài liệu đính kèm gặp trục trặc kỹ thuật, các file đính kèm của các bài từ 1 đến 5 có định dang < pdf >, bài 6 có sự thay đổi: upload tài liệu đính kèm với định dạng < jpg >.   

  Cập nhật bởi DealingHonestly ngày 08/06/2016 07:53:33 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #426662   08/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án,

  quyết định của tòa án về vụ án hành chính.

   

  Bài 7 (phần 1): 

   

   

  10.       Chương XVI - Thủ tục thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính - của Luật Tố tụng hành chính 2010 chưa quy định cụ thể về "thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án".

   

  10.1. Quy định về "Thủ tục thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính" được quy định từ Điều 241 đến Điều 248, Chương XVI Luật Tố tụng hành chính 2010.

   

            Tuy vậy, các Điều khoản của Luật Tố tụng hành chính 2010, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc thi hành án hành chính sau đây chưa được Ủy ban nhân dân Quận 12 thực hiện nghiêm túc để thi hành Bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 29/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

   

  -         Điều 245 - "Trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án",

  -         Điều 246 - "Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính",

  -         Điều 247 - "Xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính",

  -         Điều 248 - "Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Toà án"

   

  Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành bản án hành chính;

   

  Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 25/5/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành "Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Tố tụng hành chính, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác thi hành bản án hành chính và các văn bản có liên quan về thi hành án hành chính"

   

  Trao đổi ý kiến liên quan đến việc xét xử và thi hành bản án hành chính, chuyên mục Pháp luật tại trang 18 báo Tuổi Trẻ số ra ngày 09/9/2015 đã chuyển tải ý kiến của Ông Phạm Công Hùng (nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) như sau:

   

  " Cơ quan nhà nước thường làm thay luôn việc của Tòa!

   

  Trong rất nhiều vụ án hành chính mà tôi đã xét xử thì cái sai của cơ quan chức năng trở thành bị đơn có nhiều nguyên nhân, trong đó đầu tiên phải kể đến là sai do thẩm quyền, thường họ ban hành quyết định không phù hợp, thậm chí vượt thẩm quyền, ban hành quyết định thay luôn cấp trên, thay luôn tòa.

   

  Về thái độ chấp hành pháp luật của người bị kiện (cơ quan nhà nước hoặc cá nhân đại diện cho cơ quan nhà nước) trong thời gian gần đây theo tôi thì đã tiến bộ,nhưng ngược lại nhiều trường hợp người thua kiện không thi hành án. Ví dụ vụ án ở Vũng Tàu, chính quyền bồi thường cho dân sai, ra quyết định bồi thường chỉ 6 tỉ trong khi đáng lẽ giá đất ấy người ta phải được bồi thường đến 13 tỉ đồng. Khi tòa hủy quyết định bồi thường chưa thỏa đáng thì chính quyền lại "lờ" đi, không ra quyết định hành chính để bồi thường. Như vậy, người dân không thưa kiện thì còn có tiền bồi thường, thưa kiện xong chả được bồi thường đồng nào vì bản án không được thi hành.

   

  Tài liệu đính kèm bài số 7 (phần 1):

   

  Trích bài báo chuyên mục Pháp luật tại trang 18 báo Tuổi Trẻ số ra ngày 09/9/2015

   

  11:20 thứ tư 08/6/2016

   
  Báo quản trị |  
 • #426793   09/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án,

  quyết định của tòa án về vụ án hành chính.

   

  Bài 7 (phần 2): 

   

  10.       Chương XVI - Thủ tục thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính - của Luật Tố tụng hành chính 2010 chưa quy định cụ thể về "thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án".

   

  10.2.   Quyết định thi hành án chủ động 1027/QĐ/CCTHA ngày 21/2/2013 của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 12.

   

                     Thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm lần thứ nhất số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012, Ông Nguyễn Văn Quy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 12 ban hành Quyết định thi hành án chủ động đã dẫn để thi hành thu 200.000 đồng tiến án phí HCST đối với Ủy ban nhân dân Quận 12.

   

  (Điểm khác biệt giữa Quyết định của Hội đồng xét xử hai phiên tòa phúc thẩm ngày 19/12/2012 và ngày 29/4/2016 là Bản án hành chính phúc thẩm lần thứ nhất số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 không tuyên xử Ủy ban nhân dân Quần phải chịu án phí hành chính phúc thẩm 200.000 đồng)

   

  10.3.   Công văn số 4528/UBND-BT ngày 24/6/2013 của Ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 trả lời đơn ghi ngày 10/4/2013 của bà Nguyễn Thị Xuân đề nghị thi hành án Bản án hành chính phúc thẩm lần thứ nhất số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012.

   

  10.4.   Công văn số 2175/CV-CCTHA do Ông Nguyễn Văn Quy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 12 ký ngày 03/7/2013 kiến nghị Ủy ban nhân dân Quận 12, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12  sớm thực hiện Bản án số 1546/2012/HC-PT theo yêu cầu đôn đốc thi hành án ghi ngày 26/6/2013 của bà Nguyễn Thị Xuân.

   

  10.5.   Công văn số 5460/UBND-BT ngày 24/7/2013 của Ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 gửi Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 12 phản hồi Công văn số 2175/CV-CCTHA của Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 12: sau khi có chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện bản án số 1546/2012/HC-PT, Ủy ban nhân dân Quận 12 sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

   

   10.6. Công văn số 5473/UBND-BT ngày 29/7/2013 của Ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 gửi Báo Thanh Niên gửi Báo Thanh Niên phản hồi Phiếu chuyển số 628/PC-TN ngày 10/7/2013:  chờ ý kiến của Hội đồng Thẩm định bồi thường thành phố sẽ ban hành quyết định bồi thường theo quy định.

   

  10.7.   Công văn số 1469/UBND-BT ngày 06/3/2014 của Ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 gửi bà Nguyễn Thị Xuân, phản hồi đơn đề nghị thi hành Bản án số 1546/2012/HC-PT: Khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 12 sẽ ban hành bản chiết tính mới cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân theo quy định pháp luật.

   

  Ngày 09/5/2014 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 12 lập hai bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân.

   

  10.8.1.     Ngày 16/6/2014 Ông Lê Diệu Sen, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 gửi công văn số 31/VKS-KT đến Ông Thân Bình, phản hồi đơn ghi ngày 05/6/2014 đã gửi Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 kiến nghị kiểm sát việc Ủy ban nhân dân Quận 12 thi hành Bản án phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: thông báo đã giải quyết đơn đến Ủy ban nhân dân Quận 12 để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị liên hệ Ủy ban nhân dân để giải quyết theo luật định.

   

  10.8.2.     Công văn số 4879/UBND-BT ngày 15/7/2014 của Ông Nguyễn Tương Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 gửi Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 và Ông Thân Bình chỉ thông tin về việc ngày 09/5/2014 Ủy ban nhân dân Quận 12 ban hành lại bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ và bảng chiết tính hỗ trợ tiền lãi suất ngân hàng cho hộ bà Xuân và ngày 02/6/2014 mời hộ bà Xuân đến triển khai hai bảng chiết tính này.

   

                   Nội dung công văn số 4879/UBND-BT ngày 15/7/2014 không trả lời trực tiếp ý kiến của phía người được thi hành án về việc Ủy ban nhân dân Quận thực hiện bản án đã dẫn chưa đúng quy định pháp luật, được trình bày trong đơn ghi ngày 04/6/2014. Ủy ban nhân dân Quận 12 cũng không phản hồi nội dung đơn ghi ngày 05/6/2014 do Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 chuyển Ủy ban nhân dân Quận 12 theo công văn số 31/VKS-KT.

   

    10.9.      Căn cứ đơn phản ảnh của ông Thân Bình liên quan đến việc tổ chức thi hành án bản án số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12; ngày 24/7/2014 Ông Trần Văn Nhàn, Trưởng phòng Kiểm tra, Giải quyết khiếu nại - tố cáo thuộc Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh gửi công văn số 1115/CTHA-GQKN.TC đến Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12,  chuyển đơn của ông Bình về Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 12 kiểm tra, giải quyết và trả lời cho đương sự theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả về Cục Thi hành án dân sự Thành phố (Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại - tố cáo).

   

  Nội dung các công văn trao đổi thông tin liên quan đến việc thi hành án bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữa:

   

  -         cơ quan (người) phải thi hành bản án hành chính là Ủy ban nhân dân Quận 12;

   

  -         cơ quan thi hành án hai cấp là Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12;

   

  -         Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp là Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12

   

  phản ảnh quá trình Ủy ban nhân dân Quận 12 thi hành bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT tuy có áp dụng các quy định tại Điều 244 - Yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Toà án, Điều 245 - Trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án và Điều 248 - Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Toà án quy định tại Luật Tố tụng hình sự 2010; nhưng vẫn không ngăn ngừa được việc " Ủy ban nhân dân Quận 12 tiếp tục ban hành Hai bảng chiết tính bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất cho hộ bà Nguyễn Thị Xuân không đúng tinh thần Bản án hành chính phúc thẩm đã dẫn, chưa đúng quy định pháp luật " - theo nhận định của Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng xét xử phúc thẩm tại phiên tòa xét xử hành chính phúc thẩm ngày 27 và 29/4/2016.

  Hệ quả là người được thi hành án buộc phải tiếp tục khiếu nại và khiếu kiện vụ án hành chính lần thứ hai với cùng nội dung khởi kiện.   

   

            Thái độ chấp hành pháp luật của người bị kiện (Ủy ban nhân dân Quận 12) không thi hành án nghiêm túc bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, là do các quy định tại Chương XVI của Luật Tố tụng hành chính 2010 và các văn bản dưới Luật, gồm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 25/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2251/QĐ-BTP ngày 01/8/2012 của Bộ Tư pháp, Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 25/5/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa quy định cụ thể việc xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.  

   

  Ngày 25/11/2015, Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký ban hành Luật Tố tụng hành chính 2015, số hiệu 93/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.  

   

  Quy định tại Chương XIX Luật Tố tụng hình sự về Thủ tục thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính có sự thay đổi, bổ sung phù hợp nhằm khắc phục tình trạng bản án hành chính phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật từ ngày tuyên án nhưng không được người bị kiện thi hành án nghiêm túc.       

   

  Tài liệu đính kèm bài số 7 (phần 2):

  Hai (2) Công văn trình bày tại các tiểu mục  từ 10.4 đến 10.5 trên đây. Công văn 10.5 còn thiếu 2 trang 3 và 4 sẽ upload bổ sung

   

  06:00 thứ năm 09/6/2016

   

  Cập nhật bởi DealingHonestly ngày 09/06/2016 06:27:23 SA Đính kèm files bị trục trặc
   
  Báo quản trị |  
 • #426801   09/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Xin cáo lỗi cùng các bạn thành viên Dân Luật:

  Tài liệu đính kèm bài số 7 (phần 2):

  gồm các tài liệu trình bày từ tiểu mục 10.2 đến 10.9.

  Nhiều lần upload file jpg và kể cả pdf đều gặp trục trặc.

  Sẽ tìm cách khắc phục để upload bổ sung.

  DH

  07:10 thứ năm 09/6/2016

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #426892   09/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015:

  cơ sở pháp lý buộc người phải thi hành án thi hành nghiêm túc bản án,

  quyết định của tòa án về vụ án hành chính.

   

  Bài 8 (bài kết): 

   

  11.       Các quy định pháp luật tại Luật Tố tụng hành chính 2015, liên quan đến "thủ tục thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính", có hiệu lực thực hiện vào ngày 01/7/2016.

   

  Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015 gồm bảy (7) Điều, từ Điều 309 đến Điều 315, quy định "Thủ tục thi hành bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính".

  Đối chiếu, so sánh với các quy định tại  Chương XVI  Luật Tố tụng hành chính 2010 - gồm tám (8) Điều, từ Điều 241 đến Điều 248, có sự thay đổi, bổ sung như sau:

   

  11.1.   Điều 309 - Những bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành:

  giữ nguyên các quy định tại điều 241 Luật Tố tụng hành chính 2010

  1. Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật.

  2. Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm.

  3. Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án.

  4. Quyết định theo thủ tục đặc biệt của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định tại Điều 296 của Luật này.

  5. Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Tòa án mặc dù có khiếu nại, kiến nghị.

   

  11.2.      Điều 310. Giải thích bản án, quyết định của Tòa án:

   giữ nguyên các quy định tại Điều 242 Luật Tố tụng hành chính 2010

  1. Người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án và cơ quan thi hành án dân sự có quyền yêu cầu bằng văn bản với Tòa án đã ra bản án, quyết định quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 309 của Luật này giải thích những điểm chưa rõ trong bản án, quyết định để thi hành.

  2. Thẩm phán là Chủ tọa phiên tòa, phiên họp có trách nhiệm giải thích bản án, quyết định của Tòa án. Trường hợp họ không còn là Thẩm phán của Tòa án thì Chánh án Tòa án đó có trách nhiệm giải thích bản án, quyết định của Tòa án.

  3. Việc giải thích bản án, quyết định của Tòa án phải căn cứ vào bản án, quyết định, biên bản phiên tòa, phiên họp và biên bản nghị án.

  4. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, Tòa án phải có văn bản giải thích và gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp, gửi bản án, quyết định theo quy định của Luật này.

   

  11.3.      Điều 311 - Thi hành bản án, quyết định của Toà án:

  -            giữ nguyên quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 điều 243 Luật Tố tụng hành chính 2010

  1. Việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính quy định tại Điều 309 của Luật này được thực hiện như sau:

  a) Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án về việc không chấp nhận yêu cầu khởi kiện quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri thì các bên đương sự phải tiếp tục thi hành quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, danh sách cử tri theo quy định của pháp luật;

  b) Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã hủy toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh thì quyết định hoặc phần quyết định bị hủy không còn hiệu lực. Các bên đương sự căn cứ vào quyền và nghĩa vụ đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án để thi hành;

  c) Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc thì quyết định kỷ luật buộc thôi việc bị hủy không còn hiệu lực. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc phải thực hiện bản án, quyết định của Tòa án;

  d) Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án đã tuyên bố hành vi hành chính đã thực hiện là trái pháp luật thì người phải thi hành án phải đình chỉ thực hiện hành vi hành chính đó kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án;

  đ) Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên bố hành vi không thực hiện nhiệm vụ, công vụ là trái pháp luật thì người phải thi hành án phải thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án;

  e) Trường hợp bản án, quyết định của Tòa án buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri thì người phải thi hành án phải thực hiện ngay việc sửa đổi, bổ sung đó khi nhận được bản án, quyết định của Tòa án;

  g) Trường hợp Tòa án ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải thi hành ngay khi nhận được quyết định;

  h) Quyết định về phần tài sản trong bản án, quyết định của Tòa án được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

  -            sửa đổi quy định tại khoản 2 điều 243 Luật Tố tụng hành chính 2010:

  2. Thời hạn tự nguyện thi hành án được xác định như sau:

  a) Người phải thi hành án phải thi hành ngay bản án, quyết định quy định tại điểm e và điểm g khoản 1 Điều này kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án;

  b) Người phải thi hành án phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được bản án, quyết định của Tòa án.

  Cơ quan phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án phải thông báo kết quả thi hành án quy định tại khoản này bằng văn bản cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm và cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án đó.

  -            bổ sung quy định tại khoản 3:

  3. Quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà người phải thi hành án không thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án theo quy định tại khoản 1 Điều 312 của Luật này.

  11.4.   Điều 312 - Yêu cầu, quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án:

        Các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 244  - Yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Toà án  của Luật Tố tụng hành chính 2010 được thay thế bởi các quy định tại khoản 1, 2, 3 sau đây:

  1. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hết thời hạn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 311 của Luật này mà người phải thi hành án không tự nguyện thi hành thì người được thi hành án có quyền gửi đơn kèm theo bản sao bản án, quyết định của Tòa án, tài liệu khác có liên quan đề nghị Tòa án đã xét xử sơ thẩm ra quyết định buộc thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

       Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hạn yêu cầu thi hành án.

  2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu của người được thi hành án, Tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định buộc thi hành án hành chính. Quyết định buộc thi hành án phải được gửi cho người phải thi hành án, người được thi hành án, thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án và Viện kiểm sát cùng cấp. Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và xử lý trách nhiệm của người phải thi hành án theo quy định của pháp luật. Quyết định buộc thi hành án cũng phải gửi cho cơ quan thi hành án dân sự nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm để theo dõi việc thi hành án hành chính theo quyết định của Tòa án.

  3. Chính phủ quy định cụ thể về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.

  11.5.   Các quy định tại Điều 311312 Luật Tố tụng hành chính 2015 đã thay thế, hủy bỏ nội dung Điều 245  - Trách nhiệm thực hiện yêu cầu thi hành án  của Luật Tố tụng hành chính 2010.

  11.6.    Điều 313 - Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính:

  -      giữ nguyên các quy định tại khoản 1 và 2 Điều 246  - Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính  của Luật Tố tụng hành chính 2010:

  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thi hành án hành chính trong phạm vi cả nước; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính; định kỳ hàng năm báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án hành chính.

  2. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án hành chính và có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

  a) Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án hành chính;

  b) Bảo đảm biên chế, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác quản lý nhà nước về thi hành án hành chính;

  c) Hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý thi hành án hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính;

  d) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về quản lý thi hành án hành chính;

  đ) Báo cáo Chính phủ về công tác thi hành án hành chính;

  e) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thống kê, theo dõi, tổng kết công tác thi hành án hành chính.

  -      hủy bỏ quy định tại khoản 3 Điều 246  - Quản lý nhà nước về thi hành án hành chính của Luật Tố tụng hành chính 2010:

                     11.7.    Điều 314 - Xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính:

  giữ nguyên các quy định tại Điều 247  -  Xử lý vi phạm trong thi hành án hành chính của Luật Tố tụng hành chính 2010:

  1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thi hành án cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, quyết định buộc thi hành án của Tòa án thì tùy từng trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.

  2. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý cản trở việc thi hành án thì tùy từng trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

  11.8.    Điều 315 - Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án:

  không có sự thay đổi nội dung quy định tại Điều 248  -  Xử Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án của Luật Tố tụng hành chính 2010:

  Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án bảo đảm việc thi hành bản án, quyết định kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.

  Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thi hành án hành chính và cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức phải chấp hành bản án, quyết định của Tòa án để có biện pháp tổ chức thi hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án.

   

  Phần kết của chủ đề này:

   

  Bản án hành chính phúc thẩm số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thi hành trên cơ sở áp dụng các quy định tại Chương XIX, Luật Tố tụng hành chính 2015,  sắp có hiệu lực vào ngày 01/7/2016.

   

  Quy định tại khoản 1 và 2 Điều 312 (mới) của Luật Tố tụng hành chính 2015 và các quy định cụ thể dưới Luật của Chính phủ - quy định tại khoản 3 Điều 312 là triển vọng để việc thi hành bản án số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 sẽ được thực hiện nghiêm túc hơn, so với việc thi hành bản án hành chính phúc thẩm trước đây - số 1546/2012/HCPT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.  

   

  HẾT

   

  14g40 thứ năm 09/6/2016

   
  Báo quản trị |  
 • #426903   09/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Thân gửi các bạn đọc chủ đề này,

  Xin cám ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu để đọc, tham khảo các bài viết của chủ đề "Chương XIX Luật Tố tụng hành chính 2015"

  Bảy năm là thời gian khá dài để đeo đuổi thực hiện ý tưởng của khẩu hiệu "Sống và làm việc theo pháp luật".
   
  Vụ việc này xảy ra ngay tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, là chuyện khó tin nhưng có thật, tương tự vụ việc 2 thương nhân Áo thuộc bang Hạ Áo (Lower Austria) đã mua bán gian lận lừa đảo đối với hai pháp nhân Việt Nam, được sự bao che của cơ quan điều tra, Kiểm sát viên, Thẩm phán tại tỉnh Korneuburg không khởi tố hình sự đối với hành vi gian lận chứng cứ nhằm che giấu hành vi gian lận lừa đảo trong mua bán hàng hóa ngoại thương.  
   
  Người viết bài không được học tập chuyên ngành kiến thức luật pháp và viết lách ở trường lớp nên việc diễn đạt, tường thuật vụ việc khiếu nại và khởi kiện hành chính này khó tránh sai sót - dai / dài / dở. Mong được bạn đọc niệm tình thứ lỗi.  

  Sáng nay việc upload các tài liệu đính kèm đã trình bày tại Bài 7 (phần 2), tiểu mục từ 10.2 đến 10.9, có gặp trục trặc kỹ thuật. Trường hợp bạn đọc có yêu cầu tham khảo nội dung của Quyết định thi hành án chủ động do Chi cục Thi hành án Quận 12 phát hành và nội dung các công văn liên quan đến quá trình Ủy ban nhân dân Quận 12 thi hành bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HC-PT ngày 19/12/2012 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí MInh,đề nghị vui lòng truy cập trang mạng FB "Binh Than" theo đường link: 

  https://www.facebook.com/binh.than.33?sk=wall¬if_t=wall

  Chân thành xin lỗi về sự bất tiện này - đã xảy ra vượt ngoài tầm dự đoán của DH. 

  15:50 thứ năm 09/6/2016

   

   
  Báo quản trị |  
 • #427189   11/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Upload file đính kèm, tiểu mục 10.2, 10.3 bài 7 (phần 2) 

   
  Báo quản trị |  
 • #428093   17/06/2016

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Thông tin về việc nhận bản án HCPT số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã post trên trang mạng FB cá nhân lúc 01g55 sáng thứ năm 16/6/2016. 

  " Nhận bản án HCPT qua đường bưu điện.

  Sáng thứ bảy 11/6/2016 Bản án HCPT được bộ phận văn thư chuẩn bị gửi đương sự qua bưu điện.

  Dấu bưu điện gửi đi ngày 13/6/2016.

  Dấu bưu điện nơi phát ngày 14/6/2016

  Đương sự nhận chiều ngày 14/6/2016.

  Bài viết và file jpg của bản án HCPT ngày 29/4/2016 đã post lên diễn đàn Dân Luật và FB cá nhân ngày 08/6/2016."

  Đây là mốc thời gian để tính toán thời điểm Ủy ban nhân dân Quận 12 bắt đầu việc tự nguyện thi hành bản án HCPT số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 quy định tại điểm b, khoản 2  Điều 311 - Thi hành bản án, quyết định của Toà án. Luật Tố tụng Hành chính 2015.

  Ghi chú: 3 file jpg kèm theo không đính kèm vào bài viết được do chưa khắc phục được trục trặc kỹ thuật. Nếu bạn đọc cần tham khảo, vui lòng truy cập theo đường link:

  https://www.facebook.com/binh.than.33?sk=wall¬if_t=wall

  Cập nhật bởi DealingHonestly ngày 17/06/2016 10:24:34 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #458361   22/06/2017

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Sau hơn một năm hồ hởi phấn khởi viết bài nói lên tính ưu việt của các điều khoản Luật Tố tụng hành chính 2015 so với quy định tại Luật Tố tụng hành chính 2010, tôi vừa cập nhật thông tin v/v thi hành bản án số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trên trang FB cá nhân.

  Xin miễn nhận định thêm về việc Ủy ban nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh thi hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

   

  Cập nhật thông tin v/v thi hành bản án số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016:

   

  Thực hiện quy định tại Điều 315 Luật Tố tụng hành chính 2015, nội dung như dưới đây, sáng ngày thứ năm 22/6/2017, với tư cách đại diện ủy quyền của người được thi hành án, tôi đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu kiểm sát việc thi hành án bản án số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (ảnh 1).

   

  Vào ngày 01/8/2016 và 12/10/2016 tôi đã gửi đơn đến Tòa án nhân dân quận 12 yêu cầu ra quyết định buộc UBND quận 12 thi hành bản án đã dẫn. Đơn gửi lần thứ hai mới được cấp Giấy báo nhận đơn "yêu cầu ra QĐ thi hành án" (ảnh 2). Sau khi phía đương sự tới lui TAND Q.12 nhiều lần, TAND quận 12 đã ban hành Quyết định buộc thi hành án nhưng không tống đạt bản sao Quyết định này cho phía người được thi hành án.

   

  Đơn yêu cầu kiểm sát việc thi hành đính kèm 9 tài liệu (ảnh 3) để Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham khảo, xem xét.

   

  Nội dung vận đơn ghi tên người nhận và con dấu bưu cục Phú Thọ Hòa được trích dẫn tại ảnh 4.

   

  Trích quy định tại Điều 315 Luật Tố tụng Hành chính 2015:

   

  "Điều 315. Kiểm sát việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án

  Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án bảo đảm việc thi hành bản án, quyết định kịp thời, đầy đủ, đúng pháp luật.

  Viện kiểm sát có quyền kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thi hành án hành chính và cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức phải chấp hành bản án, quyết định của Tòa án để có biện pháp tổ chức thi hành nghiêm chỉnh bản án, quyết định của Tòa án."

  Một bạn học thời trung học đệ nhất cấp (cấp 2 bây giờ) vẫn thường bình luận việc tôi đã và đang theo đuổi là "con kiến đi kiện củ khoai", tốt nhất là mày dừng lại chuyện này để thời gian hưởng nhàn cho sướng, hơi sức đâu mà đấu tranh để rồi tránh đâu với mấy ông quan tòa thời "a còng" này?

  Mà đúng thật, vụ kiện hành chính này xuất phát từ 1 quyết định không phù hợp quy định pháp luật của Ủy ban nhân dân quận 12, đến nay đã bước sang năm thứ tám (8), vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu "pháp luật được thực thi" - mặc dù Quốc hội đã ban hành Luật Tố tụng Hành chính 2015 để thay thế Luật Tố tụng Hành chính 2010, vốn dĩ không được các quan chức Nhà nước phục tùng.

  DealingHonestly

  10:20 thứ năm 22/6/2017

   
  Báo quản trị |  
 • #464931   17/08/2017

  DealingHonestly
  DealingHonestly  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/07/2008
  Tổng số bài viết (320)
  Số điểm: 1873
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 50 lần


  Pháp luật đã được thực thi

   

  ·         Thực hiện quy định tại Điều 315, Luật Tố tụng Hành chính 2015; ngày 22 tháng 6 năm 2017,  với tư cách đại diện theo ủy quyền của người được thi hành án, tôi đã gửi đơn đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để "yêu cầu kiểm sát việc thi hành án" bản án phúc thẩm hành chính số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

   

  ·         Ngày 14 tháng 8 năm 2017 Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận 12 gửi thư mời người được thi hành án đến Văn phòng của BBT GPMB Q.12 lúc 14 giờ ngày 17/8/2017 để triển khai Quyết định số 1658/QĐ-UBND-BT ngày 09/8/2017 v/v bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng đối với hộ bà Ng. T. X bị ảnh hưởng trong dự án Công trình thủy lợi Bờ hữu ven sông Sài gòn tại phường Thạnh Xuân, quận 12.

   

  ·         Căn cứ hồ sơ kiểm kê ngày 20/3/2003 của Tổ Kiểm kê và các hồ sơ pháp lý kèm theo và xét đề nghị của Trưởng ban BT-GPMB Quận 12 tại Tờ trình số 96/TTr-BT ngày 08 tháng 8 năm 2017 và một số văn bản pháp lý khác; Ủy ban nhân dân Quận 12 quyết định Bà Ng.T.X được bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp nằm xen kẻ trong khu dân cư ở vị trí 1, khu vực 1 theo Bảng Chiết tính ngày 30/7/2017 với tổng số tiền là 86.614.000 đồng, bao gồm tiền bồi thường thu hồi 225,3m2 đất là 85.614.000 đồng (theo đơn giá 380.000 đồng /một mét vuông đất) và tiền khen thưởng 1.000.000 đồng.

   

  ·         Trong thời hạn 20 ngày kề từ ngày nhận được quyết định này, Bà Ng. T. X liên hệ Ban BT-GPMB Quận 12 để lập thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tại Kho bạc Nhà nước quận 12.

   

  ·         Quyết định tại Bản án phúc thẩm số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã sửa bản án sơ thẩm số 13/2015/HC-ST ngày 15/9/2015 của Tòa án nhân dân quận 12: "Tuyên bố việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho bà Ng.T.X theo hai Bảng Chiết tính bồi thường, hỗ trợ; Bảng Chiết tính hỗ trợ tiền lãi suất ngân hàng và phiếu chi trả bồi thường hỗ trợ lập ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân  quận 12 là chưa đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân quận 12 có trách nhiệm giải quyết lại việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho bà Ng. T. X theo đúng quy định pháp luật.

   

  ·         Hơn 4 năm trước đây, ngày 19/12/2012 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm lần thứ nhất vụ án hành chính có cùng nội dung khiếu kiện này đã nhận định tại bản án hành chính phúc thẩm số 1546/2012/HCPT như sau:

  "Lỗi do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành quyết định bồi thường chậm cho bà X. và Ủy ban nhân dân quận 12 đã không áp dụng điểm c khoản 4 Điều 58 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007, điểm a khoản 2 Điều 9 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004, điểm b khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 89/2008/QĐ-UB ngày 20/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để tính giá đất bồi thường cho bà Xuân nên đã tuyên xử: Sửa bản án hành chính sơ thẩm của Tòa án nhân dân Quận 12; hủy Quyết định hành chính số 687/QĐ-UBND-BT ngày 14/5/2009 của Ủy ban nhân dân quận 12.

   

  ·         Tại Quyết định số 687/QĐ-UBND-BT ngày 14/5/2009 của Ủy ban nhân dân quận 12 đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bàn giao mặt bằng 225,3m2  đất là 31.640.332 đồng.

   

  ·         3.009 ngày (8 năm 2 tháng 26 ngày) sau khi ban hành Quyết định số 687/QĐ-UBND-BT ngày 14/5/2009; Ủy ban nhân dân quận 12 thực hiện Bản án hành chính phúc thẩm số 548/2016/HC-PT ngày 29/4/2016 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã phải ban hành Quyết định số 1658/QĐ-UBND-BT ngày 09/8/2017.

   

  ·         Tại thời điểm hiện tại, số tiền bồi thường 225,3m2  đất 86.614.000 đồng là không nhiều; vấn đề quan trọng là "Pháp luật phải được thực thi". Trong trường hợp này, "con kiến đã kiện thắng củ khoai". 

  23:10 thứ năm 17/8/2017

  Cập nhật bởi DealingHonestly ngày 17/08/2017 11:34:21 CH
   
  Báo quản trị |