Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #499544 14/08/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (753)
  Số điểm: 19289
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 668 lần


  Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

  Là nội  dung được đưa ra dự thảo nghị quyết về việc ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 

  Theo đó : 

  Nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương

  * Về chi phí tuân thủ pháp luật về gia nhập thị trường 

  a) Các Bộ, cơ quan ngang bộ:

  Thực hiện nghiêm nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh như đã nêu Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ, đảm bảo tuân thủ Điều 7 Luật Đầu tư 2014.

  b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan:

  - Sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng làm rõ khái niệm, nội hàm của cụm từ “điều kiện kinh doanh” để làm cơ sở đánh giá, theo dõi hệ thống quy định pháp luật về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; đảm bảo phân biệt rõ khái niệm điều kiện kinh doanh và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật.

  - Đơn giản hóa mẫu biểu, tờ khai về đăng ký doanh nghiệp; giảm thành phần giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  * Về chi phí tuân thủ pháp luật về xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh

  a) Bộ Xây dựng:

  - Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các quy định không cần thiết về thủ tục lập quy hoạch, giấy phép quy hoạch, thủ tục xin phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh.

  *  Về chi phí tín dụng và dịch vụ thanh toán

  a) Các Bộ, ngành và địa phương:

  - Tổ chức triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, góp phần giảm chi phí sản xuất, kinh doanh.

  *  Về chi phí lao động

  - Sửa pháp luật về Bảo hiểm xã hội theo hướng giảm tỷ lệ đóng BHXH (hưu trí, tử tuất) xuống mức phù hợp với thông lệ quốc tế.

  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

  Xem chi tiết tại file đính kèm 

   

   

   
  1299 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #499591   14/08/2018

  quytan2311
  quytan2311
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2016
  Tổng số bài viết (513)
  Số điểm: 4889
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 156 lần


  Doanh nghiệp hiện này phải gánh chịu khá nhiều chi phí, nếu như có chế định mới này sẽ là cơ hội và động thái hỗ trợ cho doanh nghiệp của nhà nước. Nó sẽ thức đẩy nhiều doanh nghiệp thành lập, hoạt động và góp phần thúc đấy phát triển đất nước

   
  Báo quản trị |