Chứng từ thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm cho người lao động?

Chủ đề   RSS   
 • #410685 22/12/2015

  tanan

  Sơ sinh


  Tham gia:15/01/2011
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 120
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 0 lần


  Chứng từ thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm cho người lao động?

  Tôi đang công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp công lập, có vướng mắc khi áp dụng Bộ luật Lao động 2012, Luật Viên chức 2010 và các quy định hướng dẫn thi hành, cần Luật sư hướng dẫn và giải đáp về chứng từ thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm cho người lao động theo quy định của pháp luật hiện hành, như sau:

  -       Theo quy định tại khoản 1 Điều 114 Bộ luật Lao động thì Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

  -       Theo khoản 1 điều 13 Luật Viên chức 2012, quy định về quyền của viên chức về nghỉ ngơi: “1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.

  -       Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, quy định:

  “3. Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm tại Điều 114 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: 

  a) Đối với người lao động đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Đối với người lao động chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ hằng năm

  b) Đối với người lao động có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc. 

  4. Tiền lương tính trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm là tiền lương quy định tại Khoản 3 Điều này chia cho số ngày làm việc bình thường theo quy định của người sử dụng lao động của tháng trước liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động tính trả, nhân với số ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm

  -       Theo Thông tư 141/2011/TT-BTC và  Thông tư 57/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 141/2011/TT-BTC về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:

  -  Tại điểm a (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 57/2014/TT-BTC), khoản 2 điều 2: Đối tượng được thanh toán tiền lương, hoặc tiền bồi dưỡng cho những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm:

   “a) Các trường hợp được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ thực hiện theo quy định tại Điều 114 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012”.

   

  Trong Cơ quan tôi không quy định lịch nghỉ hằng cho người lao động, trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị tôi có quy định điều kiện thanh toán chế độ chi tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày trong năm như sau:

  “- Viên chức đã đăng ký nghỉ phép, có đơn xin nghỉ phép nhưng Ban Giám đốc xác nhận do yêu cầu công việc nên không bố trí được thời gian cho viên chức nghỉ phép năm hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm.

  - Viên chức chưa  nghỉ phép trong năm”.

   

  Tôi xin hỏi:

  -       Trong năm người lao động trong cơ quan tôi không có nhu cầu nghỉ phép hoặc nghỉ chưa hết số ngày nghỉ hàng năm thì có được thanh toán tiền cho những ngày chưa nghỉ phép năm?

  -       Nếu được, thì chứng từ thanh toán theo quy định hiện hành gồm có những gì?

  -       Trong trường hợp nêu trên (không có nhu cầu nghỉ phép hoặc nghỉ chưa hết số ngày nghỉ hàng năm), bộ phận kế toán cơ quan tôi yêu cầu người lao động cơ quan phải có “đơn xin nghỉ phép nhưng được Thủ trưởng, cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp quản lý cán bộ, công chức làm việc xác nhận do yêu cầu công việc nên không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép năm hoặc không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm” thì họ mới làm thủ tục thanh toán cho người lao động (áp dụng theo điểm b, khoản 2 điều 2 Thông tư 141/2011/TT-BTC), nếu không có đơn xin nghỉ phép thì không được thanh toán tiền là đúng hay sai?

  Rất mong Luật sư có ý kiến và hướng dẫn để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

  Trân trọng.

   
  7432 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #414064   21/01/2016

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Bạn tham khảo tại Thông tư 141, quy định đó là bắt buộc nhé bạn, văn bản quy định thì họ làmđúng rồi, nếu không thì ở trên không chi tiền để thanh toán thì lấy đâu tiền thanh toán lại cho bạn.

   

   
  Báo quản trị |