chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Chủ đề   RSS   
 • #343769 11/09/2014

  chứng từ thanh toán qua ngân hàng

  công ty e ký hợp đồng với nhà cung cấp, nhưng lại ủy quyền cho bên thứ 3 thanh toán cho nhà cung cấp. hình thức thanh toán bằng chuyển khoản. nhà cung cấp xuất hóa đơn cho cty e. vì hđ trên 20tr nên cty e cần có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, nhưng bên thanh toán lại chỉ cung cấp bộ chứng từ thanh toán bản sao. như vậy hóa đơn nhà cung cấp phát hành cho cty e có hơp lệ không, chi phí trên có hợp lệ không.

  xin cảm ơn.

   
  2185 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận